fbpx 49 sykepleiere mistet sin autorisasjon i fjor Hopp til hovedinnhold

49 sykepleiere mistet sin autorisasjon i fjor

Bildet viser Jan Fredrik Andresen

Rusmisbruk og tyveri er fremdeles den hyppigste årsaken til at helsepersonell mister sin autorisasjon.

Hvert år publiserer Helsetilsynet tall over hvilke reaksjoner de har gitt i foregående år. I dag kom statistikken for koronaåret 2020.

49 sykepleiere mistet autorisasjonen

Totalt mistet 117 helsepersonell til sammen 128 autorisasjoner.

– Dette er en nedgang sammenliknet med 2019, sier Helsetilsynets direktør, Jan Fredrik Andresen til Sykepleien.

Når det gjelder sykepleiere, mistet 49 sin autorisasjon i 2020.

– Det er det samme som året før. Tallene holder seg forholdsvis stabile fra år til år. At 49 sykepleiere mister sin autorisasjon, er tross alt ikke et høyt tall når vi tenker på hvor mange sykepleiere det er der ute, sier Andresen.

– Hva er den vanligste årsaken?

– Årsaken er som tidligere år – misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, som for eksempel tyveri av legemidler, sier han.

Helsetilsynet begjærte påtale mot seks helsepersonell.

– I 9 saker fant vi ikke grunnlag for å begjære påtale mot personell eller mot virksomheter, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

LES: 49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Helsetilsynet kan gi flere typer reaksjoner: Advarsel, begrenset autorisasjon, suspensjon og frata helsepersonell autorisasjonen.

I fjor ga Helsetilsynet totalt 209 reaksjoner til helsepersonell.

Av reaksjonene var 82 rettet mot leger, 63 mot sykepleiere og 25 mot helsefagarbeidere.

30 leger mistet autorisasjonen, og 36 fikk advarsel. Videre mistet fire leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. Når det gjelder helsefagarbeidere, mistet 21 sin autorisasjonen.

I tillegg påpekte Helsetilsynet brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 39 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2020. Det er litt færre enn i 2019, da fikk 51 helseinstitusjoner påpekt slike lovbrudd.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

Selv om helsepersonell mister sin autorisasjon, kan de søke om å få den tilbake.

I 2020 behandlet Helsetilsynet 168 søknader fra 153 helsepersonell om ny autorisasjon.

– Vi innvilget 73 søknader helt eller delvis, og vi avslo 115. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antallet innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antallet behandlede søknader, melder Helsetilsynet.

Totalt fikk 16 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger, mens 25 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår.

– Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 30 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B, melder Helsetilsynet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse