fbpx Kraftige reaksjoner på statssekretærs gamle Facebook-innlegg Hopp til hovedinnhold

Hevdet helsesykepleiere «legitimerer egen eksistens ved å terapeutisere samfunnet»

Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

– Jeg håper det skyldes ren uvitenhet, men synes likevel det er sjokkerende, sier leder for helsesykepleierne Ann Karin Swang om kommentarer nyutnevnt statssekretær Ole Henrik Krats Bjørkholt, har kommet med i sosiale medier.

Det har stormet rundt lege og politiker Ole Henrik Krat Bjørkholt etter at han ble utnevnt til ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fredag 22. oktober.

Gamle Facebook-kommentarer om særlig innvandringspolitikk blitt trukket frem i lyset av Dagens Næringsliv (DN) og etter hvert andre medier.

Den nye statssekretæren skal også ha uttrykt kontroversielle meninger om AKS-sykepleiere, og torsdag kunne DN fortelle om et innlegg fra i fjor der Bjørkholt i en lukket Facebook-gruppe hevdet at psykologer og helsesykepleiere «legitimerer egen eksistens ved å terapeutisere samfunnet».

Les også: Angrer på negative uttalelser om AKS-sykepleiere

Bjørholt har valgt å slette en del av innleggene om innvandringspolitikk og sagt til DN at han angrer på at han uttalte seg som han gjorde. Han har også sagt at han har flyttet seg politisk på innvandringsområdet siden den gang.

Overfor Sykepleien har han dessuten tatt selvkritikk på tidligere, negative uttalelser om AKS-sykepleiere.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier til DN at hun er glad for statssekretærens snuoperasjon, og påpeker at han i sin nye stilling uansett ikke skal jobbe med innvandringsfeltet.

Bekymret for signaler

Ikke alle er like beroliget.

Ragnhild Storstein Spilker er nyvalgt leder av Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie. Hun er blant dem som reagerer på det som har kommet frem om Bjørkholts aktiviteter i sosiale medier.

– Slik det fremkommer i mediene gir uttalelsene Bjørkholt tidligere har kommet med i sosiale medier, veldig uheldige signaler, sier hun til Sykepleien.

Hun forteller at hennes faggruppe hadde forventninger til den nye regjeringens engasjement for migrasjonshelse.

– Noe av det siste Jonas Gahr Støre gjorde som helseminister i 2013, var å lansere en nasjonal strategi for innvandrerhelse, noe vi jo mener er et viktig område det bør satset mer på.

Spilker føler ikke at Solberg-regjeringen har fulgt opp dette så godt som hun hadde håpet, og forventningene var derfor store til at en Støre-ledet regjering ville få tematikken høyere opp på dagsorden.

–Vi har dessuten et helsevesen som er helt avhengig sykepleiere med innvandrerbakgrunn, og vi er bekymret for hvordan de vil oppleve dette som nå har kommet frem.

Psykiske plager

Torsdag 28. oktober kunne altså Dagens Næringsliv i en ny artikkel fortelle at Bjørkholt i fjor delte et debattinnlegg fra Aftenposten i Facebook-gruppen «Leger i Norge», som har 12 000 medlemmer.

I sin kommentar skrev Bjørkholt blant annet: «Vår tids «epidemi» av psykiske plager blant ungdom, særlig jenter, mener jeg delvis er manet frem av terapeutene selv. Psykologer og helsesykepleiere legitimerer egen eksistens ved å terapeutisere samfunnet.»

– Sjokkerende

– Jeg håper det skyldes ren uvitenhet, men synes likevel det er sjokkerende at en i hans stilling fremviser så lite kompetanse når det gjelder lovpålagte helsetjenester for barn og unge.

Det sier leder for Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for helsesykepleierne, Ann Karin Swang, til Sykepleien etter å ha lest Bjørkholts Facebook-kommentar om helsesykepleiere.

– Hovedformål med vår tjeneste er å jobbe forebyggende og helsefremmende, slik at vi kan hjelpe barn og unge til å mestre livets opp- og nedturer. Her er det ikke alltid lett å skille fysisk, psykisk og seksuell helse fra hverandre. Det henger tett sammen.

– Hva tenker du om utnevnelsen av Bjørkholt etter det som nå har kommet frem i mediene?

– Jeg synes det er skremmende. Jeg skremmes over holdningene til andre fagprofesjoner. Har ikke Norge og Arbeiderpartiet andre å bruke? Det er jo et stort parti.

Oppgitt

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier til DN at hun først og fremste blir oppgitt.

– Det han gjør er å fremheve egen profesjon og viser liten forståelse for psykologer og helsesykepleiere. Det siste vi trenger nå er en profesjonskamp. Derfor bør helseministeren avklare hva politisk ledelse står for, sier Larsen til avisa.

Skjermdump av Bjørkholt innlegg på gruppen "Leger i Norge".

Det har så langt ikke lykkes Sykepleien å få en direkte kommentar fra Bjørkholt om denne saken, men til DN sier statssekretæren blant annet følgende:

«Siden jeg ble utnevnt som statssekretær har flere av mine tidligere uttalelser i sosiale medier vært omtalt i media. Disse tekstene har skapt uro. Det vil jeg beklage.»

Han sier også at han skal «skal jobbe for å gjennomføre Hurdalsplattformen, som innenfor psykisk helse legger opp til en opptrappingsplan på hele psykisk helsefeltet, fra lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene til psykisk helsevern i sykehus».

Bjørkholt har tidligere blant annet jobbet som fastlege i Drammen, for fylkeslegen i Oslo og Viken og som leder for legetjenesten i Tønsberg kommune. I 2019 ble han valgt inn som vararepresentant i bystyret i Drammen.

Som statssekretær rangerer Bjørkholt nest etter statsråd Ingvild Kjerkol i den politiske ledelsen av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Sykepleien har bedt HOD om å få tilsendt en mer komplett CV for den nye statssekretæren, men får opplyst fra kommunikasjonsavdelingen at de ennå ikke har denne tilgjengelig. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse