fbpx Helsedepartementets nye statssekretær angrer Facebook-innlegg Hopp til hovedinnhold

Helsedepartementets nye statssekretær angrer Facebook-innlegg

HELSETOPPEN: To statssekretærer og en politisk rådgiver skal jobbe tett med landets nye helseminister i tiden fremover. 

Lege Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), som forrige uke ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, har siden valgt å slette en rekke gamle Facebook-innlegg om innvandringspolitikk.

– Jeg angrer på at jeg uttalte meg som jeg gjorde og ville ikke ha skrevet det samme i dag.

Det sier nyutnevnt statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Ole Henrik Krat Bjørkholt (42) til Dagens Næringsliv.

I en artikkel datert 23. oktober, publiserer avisen sitater og skjermdumper av ulike innlegg primært relatert til innvandringspolitikk som Bjørkholt la ut på Facebook i årene 2015 til 2018.

Etter at innvandringskritiske Dansk Folkeparti gjorde et godt valg i 2015, skrev for eksempel Bjørkholt følgende:

«Dette tror jeg appellerer til mange. For så vidt litt samme oppskrift som Sverigedemokraterna. Vi ser samme tendens i Norge. Når Jonas Gahr Støre gjør generaltabben å trekke Ap til venstre innvandringspolitisk, går de ned på meningsmålingene.»

Han skrev i samme innlegg at norsk politikk «skriker på et sosialdemokratisk parti med restriktiv innvandringspolitikk, slik som Dansk Folkeparti».

Ap-medlem siden 2011

Bjørkholt skal ha vært medlem av Ap siden 2011. Han har tidligere jobbet som fastlege i Drammen, for fylkeslegen i Oslo og Viken og som leder for legetjenesten i Tønsberg kommune. I 2019 ble han valgt inn som vararepresentant i bystyret i Drammen. Han skal ellers, ifølge Dagsavisen, ha skrevet masteroppgave i helseadministrasjon om sviktende rekruttering av fastleder.

På spørsmål fra Drammens Tidende [krever innlogging] om hvorfor han, som relativt ukjent politiker, endte opp med å bli tilbudt en såpass sentral stilling, viser Bjørkholt blant annet til at han i flere år har kommunisert med sentrale helsepolitikere via sosiale medier, Messenger og direkte.

– Jeg har i mange år vært politisk interessert, og har vært engasjert spesielt i helsepolitikken. Jeg har vært aktiv og har kommet med innspill og refleksjoner til politikerne basert på mine erfaringer fra helsevesenet, uttaler han til avisen.

Selv om jeg tilhører den delen av Arbeiderpartiet som er for en strengere innvandringslinje, har jeg flyttet meg politisk på området siden den gang

Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær i HOD

Sykepleien har siden fredag bedt HOD om å få tilsendt en CV for den nye statssekretæren, men får opplyst fra kommunikasjonsavdelingen at de ennå ikke har denne tilgjengelig. Vi har også forsøkt å få en kommentar fra helseminister Kjerkol om hvorfor nettopp Bjørkholt ble utnevnt til statssekretær, men heller ikke fått svar på dette spørsmålet. Informasjonsavdelingen i HOD viser til statsrådens kommentarer i DN, og sier hun ikke ønsker å gi noen kommentarer ut over dette.

Angrer

I et annet Facebook-innlegg enn de ovennevnte reagerte Bjørkholt på at et forlag valgte å trekke en planlagt religionskritisk bok. Han hadde da blant annet denne kommentaren: «[g]ratulerer til IS og deres brødre for strategisk seier over det sekulære demokratiet».

Ifølge DN har Bjørkholt slettet disse og flere andre innlegg etter at avisen tok kontakt med ham fredag.

– Selv om jeg tilhører den delen av Arbeiderpartiet som er for en strengere innvandringslinje, har jeg flyttet meg politisk på området siden den gang, sier han til avisen.

– Jeg angrer på at jeg uttalte meg som jeg gjorde og ville ikke ha skrevet det samme i dag, sier Bjørkholt, som også understreker at han nå stiller seg fullt og helt bak politikken i Hurdalsplattformen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier til DN at hun er glad for statssekretærens snuoperasjon, og påpeker at han i sin nye stilling uansett ikke skal jobbe med innvandringsfeltet.

Sykepleien har forsøkt å få en direkte kommentar fra Bjørkholt om saken, men politisk rådgiver i HOD, Kai Steffen Østensen, svarer via SMS at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer enn dem som er gitt til Dagens Næringsliv.

Les også:

I disse komiteene sitter sykepleierne på Stortinget

Helse, familie, arbeid og utenriks: Fra venstre, øverste rad: Tone W. Trøen, Ingjerd Schou, Kari Henriksen, Åse Kristin Ask Bakke, Lisa Marie Klungland, Anja Ninasdotter Abusland, Olaug Bollestad og Kathy Lie. Foto: Stortinget, Ole Berg Rusten/NTB, Rogaland Senterparti, Amanda Iversen Orlich/Montasje: Nils Kristian Reppen

Tre av sykepleierne på Stortinget sitter i helse- og omsorgskomiteen. Totalt er det sykepleiere i fire ulike komiteer.

Anja Ninasdotter Abusland satt to år som fylkesrepresentant for NSF Student da hun utdannet seg. Nå er hun én av åtte sykepleiere på Stortinget, og trer inn i arbeids- og sosialkomiteen for Senterpartiet.

Heltid og deltid

– Det er et stort og spennende område, med mye som er relevant for sykepleiere, sier hun.

– Blant annet heltid, deltid og grunnbemanning.

I tillegg til arbeidsliv, forvalter arbeids- og sosialkomiteen hele Nav-systemet, pensjon og ytelser, og politikk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Abusland forteller at dette var én av komiteene hun ønsket seg.

– Så jeg er veldig fornøyd, sier hun.

Bildet viser Anja Ninasdotter Abusland som får velkomstgave av Trygve Slagsvold Vedum.
ØNSKES VELKOMMEN: Her får Anja Ninasdotter Abusland velkomstgave fra partileder Trygve Slagsvold Vedum. Abusland er en av to sykepleiere som sitter på Stortinget for Senterpartiet. Foto: Tore Kristiansen/VG/NTB

– Mitt førstevalg

Abusland blir eneste sykepleier i sin komité. Men i helse- og omsorgskomiteen blir de tre. Både leder Tone W. Trøen (H), Olaug Bollestad (KrF) og nyvalgte Lisa Marie Ness Klungland (Sp).

– Det var mitt førstevalg, og jeg føler det er der jeg best kan bruke erfaringen fra åtte år i helsevesenet, sier Klungland.

Hun jobbet fire år som pleiemedhjelper på sykehjem før hun tok sykepleierutdanning. Som sykepleier har hun jobbet på DPS.

– Har du en hjertesak?

– Det er vanskelig å ha én. Men først og fremst er jeg opptatt av psykisk helse, forteller hun.

– Jeg er glad for at Hurdalsplattformen nevner opptrappingsplanen for psykisk helse og det å bygge ut lavterskeltilbudet i kommunene.

Lisa Marie Ness Klungland er også tydelig på hvor viktig det er å gi tillit til ansatte.

– De må få tid til å jobbe tett på pasientene, mener hun.

– Jeg merket selv, da jeg jobbet som sykepleier, hvor lite tid det var til å snakke med pasienter.

– Det har du nå mulighet til å påvirke?

– Ja, absolutt. Jeg vil at sykepleiere skal gjøre mer pasientrettet arbeid.

Bildet viser Trygve Slagsvold Vedum og Lisa Marie Ness Klungland.
ÅTTE ÅR I HELSEVESENET: Lisa Marie Ness Klungland jobbet på demens- og langtidsavdeling som pleiemedhjelper. Som ferdig utdannet sykepleier har hun jobbet i ett år på distriktspsykiatrisk senter i Rogaland. Her ønskes hun velkommen til Stortinget av partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Tore Kristiansen/VG/NTB

To til familie og kultur

To nyvalgte sykepleiere skal sitte i familie- og kulturkomiteen. Det er Åse Kristin Ask Bakke (Ap) og Kathy Lie (SV).

– Det er et veldig bredt saksfelt, og de store sakene handler om å bekjempe og utjevne forskjeller, sier Kathy Lie.

– Ikke minst barnefattigdom.

Hun peker på at komiteen behandler saker som angår hele kulturlivet, og også breddeidrett og aktiviteter som korps.

– For meg er det viktig at barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter, sier hun.

– De store økonomiske grepene for å bekjempe forskjeller ligger i fordeling av penger, men vi kan ta grep som gjør det mulig for alle å delta, uavhengig av foreldrenes evne til å betale.

Bildet viser Kathy Lie.
KLAR FOR KOMITÉ: Kathy Lie er den ene sykepleieren i familie- og kulturkomiteen. I tillegg er hun valgt til å være SVs mediepolitiske talsperson. Foto: Amanda Iversen Orlich

Vil bruke sykepleien

– Er sykepleierbakgrunnen din relevant i komitéarbeidet?

– Kanskje ikke det direkte sykepleiefaglige, men det å være sykepleier er en integrert del av meg, sier Kathy Lie.

– Det viktigste blir vel den delen av sykepleien som handler om å kommunisere og reflektere.

Både i møte med mennesker ute og innad i komiteen.

– Som sykepleiere lærer vi å snakke med andre, forstå dem og sette oss inn i deres situasjon, sier hun.

– Det tenker jeg kan være en fordel.

Og to til utenriks og forsvar

To sykepleiere skal også til utenriks- og forsvarskomiteen. Det er de to erfarne politikerne Ingjerd Schou (Høyre) og Kari Henriksen (Ap).

I tillegg til å sitte i komiteen, blir Henriksen Aps utenrikspolitiske talsperson.

Bildet viser Kari Henriksen på Stortinget.
HAR SITTET I FLERE KOMITEER: Kari Henriksen har vært valgt inn på Stortinget siden 2005. Der har hun sittet i arbeids- og sosialkomiteen, justiskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen. Nå skal hun inn i utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Trond Solberg/VG/NTB

Her sitter sykepleierne på Stortinget:

Åse Kristin Ask Bakke (Ap): Familie- og kulturkomiteen

Kari Henriksen (Ap): Utenriks- og forsvarskomiteen

Anja Ninasdotter Abusland (Sp): Arbeids- og sosialkomiteen

Lisa Marie Ness Klungland (Sp): Helse- og omsorgskomiteen

Ingjerd Schou (Høyre): Utenriks- og forsvarskomiteen

Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre): Helse- og omsorgskomiteen

Olaug Bollestad (KrF): Helse- og omsorgskomiteen

Kathy Lie (SV): Familie- og kulturkomiteen

Tone Wilhelmsen Trøen leder helse- og omsorgskomiteen. Les intervju med henne her: – Dette er min drømmekomité

Les også: Hun går fra 33,22 prosent sykepleierstilling til full jobb på Stortinget

Komiteene på Stortinget
 • Det meste av saksbehandlingen på Stortinget foregår i komiteer
 • Alle de 169 stortingsrepresentantene fordeles i fagkomiteer
 • En valgkomité bestemmer hvordan representantene skal fordeles på de ulike komiteene
 • Partifordelingen innenfor en komité er mest mulig lik partifordelingen i Stortinget

For tiden er dette komiteene:

 • Arbeids- og sosialkomiteen
 • Energi- og miljøkomiteen
 • Familie- og kulturkomiteen
 • Finanskomiteen
 • Helse- og omsorgskomiteen
 • Justiskomiteen
 • Kommunal- og forvaltningskomiteen
 • Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 • Næringskomiteen
 • Transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Utdannings- og forskningskomiteen
 • Utenriks- og forsvarskomiteen

Kilde: Stortinget

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.