fbpx Guldvog: Bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa Hopp til hovedinnhold

Guldvog: Bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa

Bildet viser Bjørn Guldvog.

– Jeg tror omplassering bør benyttes i større grad enn det gjør i dag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han ber arbeidsgivere tilby vaksinering i arbeidstiden. 

Pasienter kan smittes av helsepersonell.

– Det har vi sett veldig tydelig under koronapandemien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener erfaringen kan overføres til influensa, som smitter på liknende måte som covid-19.

– Helsepersonell kan derfor utgjøre en risiko for pasienten, og vi har et ansvar for å forsikre oss om at de som møter pasienter, ikke har med seg smitte, påpeker han.

Derfor mener han arbeidsgivere i siste instans bør vurdere å omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert mot influensa.

– Må ta grep

– Jeg understreker vurdere, sier han.

– Det vil variere fra avdeling til avdeling hvor sårbare pasienter er. Men arbeidsgivere bør vurdere risikoen, og hvis de finner at risikoen er for høy, bør de vurdere å omplassere.

Han sier det i så fall er snakk om en begrenset periode, siden influensa er en sesongbasert sykdom.

– Har du vært så tydelig på muligheten for å omplassere tidligere?

– Nei. Og jeg tror ikke omplassering er noe man benytter i utstrakt grad, men jeg tror det bør gjøres i større grad, sier han.

– Dette har vi også skrevet om i brev til alle landets kommuner, og det er viktig at de følger opp.

– Dette er noe arbeidsgiver har rett til. Men for den enkelte ansatte kan det oppleves som et inngripende tiltak?

– Ja. Men de ansvarlige i helsetjenesten har ansvaret for kvaliteten i det som tilbys pasientene. De må ta grepene som må til for å sikre kvaliteten, sier Guldvog.

– Jeg mener ikke at alle uvaksinerte skal omplasseres. Men at arbeidsgiver bør gjøre en risikovurdering og drøfte konsekvensene.

– Sats på tilgjengelighet

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), er klar i sin oppfordring til sykepleiere om å vaksinere seg.

– Men vi har hele tiden vært tydelige på at vaksinering skal være basert på frivillighet, og ikke tvang, sier hun.

– Dette er noe sykepleiere gjør for pasientene. Det er alltid er en ørliten risiko ved vaksiner, som det er for alle medikamenter, og det bør også med i totalvurderingen.

– Hva tenker du om at uvaksinerte sykepleiere kan omplasseres?

– Hvis man ser at det er behov for det, for å beskytte særlig sårbare grupper, så er det greit. Dette praktiseres også i dag, og det er sykepleiere i utallige stillinger som ikke jobber direkte med sårbare pasienter, sier Larsen.

– Men enda viktigere mener jeg det er å øke tilgjengeligheten for å ta vaksine. 

Hun viser til at sykepleiere som gruppe er positive til å ta vaksiner.

– Det viser erfaringen med koronavaksiner, der 9 av 10 sykepleiere har takket ja.

Samtidig peker Larsen på at det også er sykepleiere som av ulike grunner ikke kan ta influensavaksine.

– For eksempel gravide i første trimester. Når 90 prosent av sykepleierne er kvinner, vil det alltid være en andel som nylig er blitt gravide, påpeker hun.

Bør få tilbud i arbeidstiden

Norge har et mål om at 75 prosent av helsepersonell med pasientkontakt skal ta influensavaksine.

Men selv om helsemyndighetene ser utviklingen i antall vaksinerte som meget positiv, er det et godt stykke igjen.

I sesongen 2020/2021 tok 50 prosent vaksine, mot 44 prosent sesongen før.

Sykehusene klarer jevnt over målet om 75 prosent, og flere sykehjem har en vaksinasjonsdekning på over 90 prosent. Men sett under ett ligger mange kommuner langt under målet. Guldvog ber dem jobbe hardere.

– Vi vet at én suksessfaktor for å få ansatte til å vaksinere seg er at arbeidsgiver oppfordrer til det, sier han.

En annen er at vaksinen er gratis, slik den er for helsepersonell.

Men i en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort blant helsepersonell, sier en betydelig andel at de ikke har opplevd å få tilbud om influensavaksine.

– Jeg ber derfor om at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte kan vaksinere seg i arbeidstiden, sier Bjørn Guldvog.

Det er et ønske Lill Sverresdatter Larsen støtter fullt ut.

– Det har stor betydning for influensavaksineringen av helsepersonell at man gjør det enkelt, sier hun.

Fakta
Om omplassering

Ifølge Helsedirektoratet sier regelverket at arbeidsgiver må vurdere om det er forsvarlig at arbeidstaker som ikke er immune mot en smittsom sykdom, og som ikke tar imot tilbud om vaksine, jobber med sårbare pasienter.

Om det ikke er forsvarlig, må det etableres ekstra beskyttelsestiltak, eller så må den ansatte få oppgaver som ikke innebærer kontakt med sårbare pasienter.

Les mer: Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon

Fakta
Ny influensasesong
  • ​​​​​​Utbrudd av influensa pleier å starte rundt jul og nyttår
  • Det er usikkert når årets utbrudd vil komme
  • Influensaaktiviteten er svært lav i Norge nå, men det er registrert influensa i Europa
  • Folkehelseinstittutet anbefaler alt helsepersonell med pasientkontakt om å ta vaksine
  • Vaksinen er gratis for helsepersonell
  • Hvor effektiv årets vaksine er, er for tidlig å si, men normalt gir den beskyttelse hos 6 av 10 vaksinerte
  • Selv om vaksinen ikke gir full beskyttelse mot sykdom, kan den beskytte mot å bli alvorlig syk

Kilde: FHI

Bildet viser en mann som snyter seg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse