fbpx – Det er ikke mulig å få influensa av vaksinen som tilbys helsepersonell Hopp til hovedinnhold

– Det er ikke mulig å få influensa av vaksinen som tilbys helsepersonell

Bildet viser Birgitte Klüwer som sitter foran en datamaskin der skjermbildet viser illustrasjoner på influensavaksine.

– Å vaksinere seg mot influensa er frivillig, men vi vil legge til rette for at folk kan ta et så informert valg som mulig, sier sykepleier Birgitte Klüwer ved Folkehelseinstituttet.

– Vi anbefaler influensavaksine til helsepersonell med pasientkontakt, og noen spørsmål går igjen, sier Klüwer, som jobber i avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

– Er det noen vits for helsepersonell å ta vaksinen? Virker den? Hvorfor skal de ta den? Vi forsøker å svare etter beste evne.

Beskyttelse og beredskap

– Men hvorfor skal de ta den?

– Vi baserer anbefalingen på tre momenter: En: Helsepersonell møter mange syke mennesker gjennom jobben og har derfor økt risiko for å bli smittet selv og for å ta med smitte hjem til egen familie. To: Helsepersonell møter syke og svekkete mennesker i jobben og kan smitte dem dersom de blir syke. Tre: Beredskap. Det er uheldig for helsetjenesten om svært mange ansatte blir syke og ikke kan gå på jobb.

Selv tar hun vaksine av beredskapshensyn.

– Det er uheldig om vi som jobber med å svare på spørsmål om influensa ikke er på jobb når kunnskapen vår er mest etterspurt.

Noen er mer utsatt

På skjermen foran henne vises influensaaktiviteten i grafer. Det er lite av den i Norge akkurat nå, tilfellene som er meldt har fått smitten i utlandet og tatt den med seg hjem. Men om få uker regner smittevernmyndighetene med at aktiviteten vil øke. Og da er det noen grupper som er spesielt utsatt for å bli alvorlig syke av influensa: Eldre, gravide og personer med ulike kroniske sykdommer, herunder hjerte- og lungesyke, nedsatt immunforsvar og alvorlig fedme.

– Men også unge, friske mennesker kan bli svært syke av en influensa, poengterer Birgitte Krüger. 

– Det er umulig å vite på forhånd.

Høyere risiko for å bli smittet

Helsepersonell er målgruppe for influensavaksine, primært for å beskytte andre. Men Birgitte Klüwer peker på at de har en høyere risiko for å bli smittet enn resten av befolkningen fordi de jobber med syke mennesker.

– Vi anslår at risikoen for å bli smittet av influensa er mellom 5 og 10 prosent i befolkningen generelt, for helsepersonell ligger dette rundt 20 prosent på grunn av jobben de har, sier hun.

Men hun understreker at vaksinen ikke er perfekt.

– Man kan få influensa selv om man er vaksinert. Gjennomsnittlig effekt av vaksinen er 60 prosent, men effekten varierer mellom 30 og 80 prosent. En effekt på 60 prosent betyr at man har 60 prosent mindre sjanse for å få påvist influensa. Friske voksne kan trolig forvente effekt over gjennomsnittet.

En utfordring med influensa er at det er flere typer av viruset, som stadig forandrer seg. Derfor oppdateres innholdet i vaksinen fra år til år, og den treffer ikke alltid like godt. Derfor kan man få influensa selv om man er vaksinert.

– Enten blir man smittet fordi vaksinen ikke dekker akkurat det influensaviruset man smittes av eller man kan ha blitt smittet før vaksinen begynte å virke. Det tar 10–14 dager fra vaksinen er satt til den har effekt. Hvis man likevel blir syk, kan man gå ut fra at man får en mildere sykdom enn hvis man ikke hadde tatt vaksinen.

Naturlig eller ervervet immunitet

– Noen hevder det er bedre for kroppen hvis denne immunresponsen kommer naturlig, altså at man gjennomgår infeksjonen?

– Da vil jeg si at det ikke er noe poeng å bli syk for å unngå å bli syk. I tillegg sirkulerer det hvert år flere typer influensavirus. Blir man smittet av én type, blir man ikke nødvendigvis immun mot de andre typene. Man risikerer altså å få influensa flere ganger på en sesong, dersom man smittes av ulike typer virus. Dette har man tatt høyde for i vaksinen, som har bestanddeler fra tre ulike virus: To influensa A og én influensa B.

– Men er det indikasjoner på at naturlig immunitet er sunnere enn ervervet immunitet gjennom vaksiner?

– At det er sunnere, er det ikke holdepunkter for å si, men immuniteten etter sykdom vil sannsynligvis gi bredere beskyttelse mot samme virustype.

Drepte virusdeler

– Noen erfarer at de får influensa rett etter at de har tatt vaksinen, altså at vaksinen er årsaken?

– Det er feil og en misforståelse vi svært gjerne vil rette opp i, sier Birgitte Klüwer.

– Vaksine mot sesonginfluensa er fremstilt av drepte virusdeler. Virusene dyrkes i hønseegg eller cellekultur. Så inaktiveres de, vanligvis med formalin, før de splittes i biter og renses. Det er ikke mulig å bli smittet av influensa av influensavaksinen som tilbys helsepersonell.

– Det er dere helt sikre på?

– Ja.

– Men hva har skjedd med dem som blir syke?

– De kan ha blitt smittet rett før eller rett etter vaksinen er satt. Det tar 10–14 dager før vaksinen virker, og blir man smittet av influensa i det tidsrommet er man ikke beskyttet av vaksinen, sier Klüwer.

– Det er også mange andre virus i omløp på høsten som kan gi de samme symptomene som influensa.

Hun sier noen får bivirkninger som minner om lett influensa og de kan være sjabre et par dager.

– Men dette er ikke symptomer fremkalt av virus, men immunforsvarets reaksjon på vaksinen.

Ser ikke influensa som en trussel

– Hvorfor tror du helsepersonell vegrer seg for å ta vaksinen?

– Jeg tror mange ikke anser influensa som en trussel.

– Skulle dere ønske at vaksinen var obligatorisk?

– Nei. Vaksiner er frivillig i Norge. Om helsepersonell skal ta influensavaksine, er noe de må vurdere selv. Vår oppgave er å gi så god og balansert informasjon som mulig. Vi ønsker ikke å underslå svakhetene ved vaksinen, som at den ikke gir hundre prosent beskyttelse og at den kan gi bivirkninger. Vaksinen mot sesonginfluensa er regnet som en vaksine med veldig god sikkerhet. Men som med alle legemidler og vaksiner med virkning, kan det også forekomme bivirkninger. Rødhet og smerte rundt innstikkstedet er det vanligste, det pleier jeg også å få selv.

– Har du noen betenkeligheter med å ta vaksinen?

– Nei.

Håndvask viktig, men ikke nok

– Noen argumenterer med at de heller passer ekstra godt på håndhygienen for å forebygge smitte?

– Det er kjempeviktig med bedre håndhygiene, men mot influensa er vaksine det viktigste smitteverntiltaket. Viruset smitter via dråper, så hender er ikke eneste smittevei, sier Klüwer.

– Vårt budskap er at med vaksine, har du gjort hva du kan for å forebygge at du selv blir smittet og at du smitter andre. Det er ikke et vanntett tiltak, men det beste vi har, sier Birgitte Klüwer.

Les også: Ber helsepersonell ta influensavaksine, men de vegrer seg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse