fbpx Helsedirektøren: Vi må se en markant økning i influensavaksinerte Hopp til hovedinnhold

Helsedirektøren: Vi må se en markant økning i influensavaksinerte

Bildet viser Bjørn Guldvog.

– I lengden kan vi ikke akseptere at helsepersonell utgjør en risiko for pasientene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Å gjøre influensavaksine obligatorisk for helsepersonell i Norge er ikke aktuelt i dag.

– Vi baserer oss på tillitsfull dialog, men forventer en respons, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Og den responsen bør være umiddelbar.

– Hvilken tidshorisont har du?

– Jeg tror ikke vi har mye tid. Jeg tror presset vil komme fra pasientorganisasjonene. De vil ikke akseptere at helsepersonell kan utgjøre en risiko.

Les også: Det er ikke mulig å få influensa av vaksinen som tilbys helsepersonell

Beskytte pasienter og ivareta beredskap

Influensasesongen 2017/2018 var uvanlig lang og hard. 7600 mennesker ble lagt inn på sykehus, 568 på intensivavdeling. Flere enn ventet døde. I en vanlig influensasesong ventes det 900 dødsfall. I sesongen 2017/2018 døde det 1400. Dette er tall som Folkehelseinstituttet la frem på en pressefrokost onsdag.

De som er mest utsatt, er blant andre eldre og alvorlig syke. Og de er ofte i kontakt med helsevesenet. Derfor anbefales alt helsepersonell med pasientkontakt å vaksinere seg.

Bjørn Guldvog peker på gode grunner til å ta vaksinen:

– Helsepersonell møter utsatte pasienter og utsetter dem for betydelig risiko dersom de smittes, sier han.

– Helsepersonell jobber også i landets største beredskapsorganisasjon. Helsevesenet må alltid være beredt til å takle kriser. Om det kommer et stort influensautbrudd med mange syke helsearbeidere, er det risiko for at helsetjenesten blir satt ut av spill.

Les også: – Influensasesongen har vært uvanlig lang

Få tar vaksinen, men flere enn før

Færre enn 3 av 10, eller 28 prosent, blant norsk helsepersonell tok influensavaksine sesongen 2017/2018. Det ligger langt under det nasjonale målet om 75 prosent, men er en voldsom økning fra tidligere sesonger. I 2015 var det 9 prosent, eller 1 av 10, som tok vaksinen.

Birgitte Klüwer, sykepleier og rådgiver ved Folkehelseinstituttet, sier det er en gledelig utvikling i andelen helsepersonell som tar vaksinen. I sesongen 2017/2018 var det like mange helsepersonell uten egen risiko, som en kronisk sykdom, som tok vaksinen, som helsepersonell med egen risiko.

– At vaksinedekningen er lav blant helsepersonell, tror jeg ikke handler om vond vilje, understreker hun.

– Jeg tror en del, særlig i kommunehelsetjenesten, ikke tar vaksinen fordi den ikke er tilgjengelig.

Bildet viser Birgitte Klüwer

Ber helsepersonell bruke logikk

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at influensavaksinen er gratis for alt helsepersonell, og at det er arbeidsgiveres og myndighetenes ansvar at den er lett å ta.

– Har du forståelse for at helsepersonell vegrer seg?

– Psykologisk sett har jeg forståelse for det. Men veldig mye av det vi gjør i helsevesenet, bygger på at vi tar i bruk ny kunnskap. Vi har veldig god erfaring med vaksiner. Jeg vil appellere til helsepersonells logikk. Jeg håper helsepersonell vil bruke den kunnskapen vi har, og gjøre det som er best for pasienten. Mange sykepleiere har god helse og vil tåle en influensa. Mange pasienter vil ikke tåle det, sier Bjørn Guldvog.

Les også: 54 prosent tok influensavaksine på OUS

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse