fbpx Færre arbeidsulykker i helsevesenet Hopp til hovedinnhold

Færre arbeidsulykker i helsevesenet

Advarselsymboler.

I fjor ble det innrapportert drøyt 4700 arbeidsulykker innen helse- og sosialtjenester her i landet. For seks år siden var tallet nærmere 6000.

Mandag 27. september ble nye tall om arbeidsulykker, basert på innrapporteringer fra arbeidsgivere til Nav, offentliggjort.

Tallene viser at antallet innrapporterte ulykker innen helse- og sosialtjenester har gått ned med rundt 20 prosent fra 2015 til 2020.

I samme periode har antall innrapporterte ulykker totalt i norsk arbeidsliv blitt redusert med rundt 16 prosent.

(Artikkelen fortsetter nedenfor tabellen.)


 

Mer trusler og vold

Sammenliknet med totaltallene for alle sektorer, utmerker helse- og sosialtjenester seg med en større andel ulykker innen kategoriene «påført voldsskade» og «trusler om vold».

Sektoren har også vesentlig høyere andel innrapporteringer registrert som «ukjent» og «annet». Totalt er rundt 1 av 3 ulykker fra helse- og sosialtjenester uspesifiserte i statistikken.

Øyvind Isachsen Berntsen i Statistisk sentralbyrå forteller at utformingen av skjemaene som benyttes i rapporteringen, henger sammen med standarder som benyttes i internasjonal rapportering.

Sintef-forsker Solveig Ose har tidligere tatt til orde for at helsevesenet bør løsrive seg fra en HMS-forståelse utviklet for industri-, bygg- og anleggsbransjen.

– Når for eksempel yrkesskadeerstatningene begrenser sin definisjon av belastningsskade til forhold som skyldes arbeid med kraftige, vibrerende maskiner, er dette en hån mot kvinneyrker, uttalte hun blant annet til Sykepleien i 2017.

Øyvind Isachsen Berntsen i SSB ser ikke bort fra at skjemaet som benyttes i ulykkesrapporteringen til Nav, kan treffe skjevt.

– Utfordringen med at dette kanskje ikke treffer like godt for alle sektorer, er et spennende perspektiv, og det noterer jeg meg. Vi har ingen konkrete planer om å endre skjemaet, men tar med oss alle innspill.


 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse