fbpx Barnelegene: Viktig for kvaliteten med mange barnesykepleiere Hopp til hovedinnhold
Mangel på barnesykepleiere:

Barnelegene: Viktig for kvaliteten med mange barnesykepleiere

Bildet viser Astri Lang.

– Det er mange forhold knyttet til det å være barn som kan komplisere sykdom, sier Astri Lang.

Hun er leder i Barnelegeforeningen, og sier det er vanskelig å tallfeste hvor mange barnesykepleiere som er nødvendig på en barneavdeling.

– Barneavdelingene er ulike, og noen er veldig spesialiserte, sier hun.

– Men generelt mener jeg mange barnesykepleiere er en veldig viktig faktor for kvaliteten.

Men i en undersøkelse Sykepleien har gjort, svarer åtte av ti ledere på somatiske barneavdelinger at de har for få barnesykepleiere.

Må kunne sin medisin

– Hva slags kompetanse er det viktig for barnelegene at sykepleiere på en barneavdeling har?

– Sykdomsforståelse, at de kan sin medisin, og en god forståelse for barns vekst og utvikling.

Astri Lang trekker frem to argumenter for at videreutdanning er viktig.

– Det er lite om barn i grunnutdanningen, og sykepleie til barn spenner over et veldig stort spekter, fra det nyfødte, premature barnet til ungdommen på 18 år.

Hun mener en fordypning i barnesykepleie vil sikre en bedre forståelse av barns utvikling, og hva man kan forvente på det utviklingsstadiet det enkelte barnet er på.

– Det er mange forhold knyttet til det å være barn som kan komplisere sykdom, og sykdom kan påvirke utviklingen både direkte og indirekte.

Sjeldent er ganske vanlig

Barnelegen peker også på at mange sykdommer er særegne for barn.

– Å feile noe sjeldent er ganske vanlig i barneårene, sier hun.

– Hva da, for eksempel?

– Det kan være psykiske utviklingshemminger, medfødte syndromer og kromosomavvik. Tilstander som både kan forkorte livet, eller som barnet må lære seg å leve med.

– Det er også voksne som lever med disse tilstandene?

– Ja, men de har lært dem å kjenne og etablert et liv med sykdommen, sier Lang.

– Mens for et barn er dette nytt. Barnet og familien må lære sykdommen å kjenne og finne ut hva den betyr for dem. Familien er en selvsagt del av behandlingen på en barneavdeling.

Hun peker på at det å forholde seg til redde og bekymrede foreldre kan være særlig krevende for sykepleierne som står tett på.

– Solid faglig kompetanse hos sykepleiere som jobber med alvorlig syke barn, er etter min mening en helt nødvendig forutsetning dersom man over tid skal ivareta tillit og trygghet i relasjonen mellom familien og sykehuset.

Betydningen av erfaring

Lederen for barnelegene trekker også frem betydningen av erfaring.

– Sykepleiere som jobber med barn kan selvsagt tilegne seg mye nødvendig kunnskap over tid, sier hun.

– Men en videreutdanning vil systematisere erfaringene. Jeg syns jeg ser at det beste er sykepleiere med klinisk erfaring fra barneavdeling, og som så tar videreutdanning, sier Astri Lang.

Var med å sikre utdanningen

Barnelege Elisabeth Selvaag var inntil nylig klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim. Der var hun med å sikre at videreutdanningen av barnesykepleiere ble videreført i regionen.

– Det er for mange vanskelig å forstå at det trengs en spesialsykepleierutdanning for å jobbe med barn, sier hun, som nå jobber som rådgiver i Legeforeningen.

Hun tror mange, også innenfor egne rekker, tenker at det å jobbe med barn er intuitivt og egentlig ganske enkelt.

– For oss som har holdt på en stund, ser vi at tjenestens kvalitet øker når andelen spesialsykepleiere og barnesykepleiere går opp. Det gir en profesjonalitet i jobbutførelse som jeg vil tro gir større jobbtilfredshet for den enkelte også, sier hun.

– Vanskelig å vite om det finnes for få

Barnelegen understreker at profesjonaliteten handler om flere ting.

– Det er kunnskap, mestring av prosedyrer, og kommunikasjonen med både barn, foreldre, kolleger og samarbeidspartnere utenfor sykehuset.

– Mener du det er mangel på barnesykepleiere?

– Det er vanskelig å vite om det finnes for få barnesykepleiere, sier hun.

– Jeg vil tro svaret kan variere fra sykehus til sykehus, fra avdeling til avdeling. Annen spesialsykepleierkompetanse verdsettes også høyt i mange funksjoner. Det samme gjelder den kompetansen som relevant arbeidserfaring gir.

Uenige om innhold

Elisabeth Selvaag sier at det enkelte steder kan ha vært litt uenighet mellom sykehus og høyskole eller universitet om barnesykepleierutdanningens innhold.

– Lederne og fagutviklingssykepleierne på sykehus ønsker naturlig nok innflytelse på studiets innhold. Hvordan utviklingen i samspillet mellom de kliniske avdelingene og høyskole eller universitet foregår nå, har jeg ikke god nok kunnskap om., sier hun.

– Mitt håp at barnesykepleierne oppleves som «gull verdt» etter endt videreutdanning.

Les også:

8 av 10 barneavdelinger har for få barnesykepleiere

– Vi har mange barn med komplekse diagnoser, og de er helt prisgitt vår kompetanse

Hvorfor trenger barn egne sykepleiere?

Sykepleierstudentene: Noen får bare én forelesning om sykepleie til barn

Hadde tre sykepleiere klare til å begynne på barnesykepleie, men de måtte si fra seg plassen

Fryktet å få en barneavdeling uten barnesykepleiere

Har beskrevet barnesykepleierens spesielle kompetanse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse