fbpx 12- til 15-åringer får tilbud om én dose koronavaksine Hopp til hovedinnhold

12- til 15-åringer får tilbud om én dose koronavaksine

Bildet viser en ung jente som blir vaksinert i armen

Regjeringen gikk i dag inn for å følge Folkehelseinstituttets råd om å tilby 12- til 15-åringer én dose med vaksine mot koronaviruset. Statsminister Erna Solberg innrømmer å ha feilberegnet smitteøkningen etter skolestart.

Vaksinen skal tilbys årskullene 2006, 2007 og 2008 og de som er født i 2009 og har fylt 12 år.

For barn under 12 år finnes det ingen godkjent vaksine.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler kommunene å tilby Biontech/Pfizers vaksine, da det er mest erfaringer med denne til barn og unge i Danmark, ikke fordi det er noe negativt med Moderna eller andre tilbydere, understreker FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Barn og unge i alderen 12–15 år vil først bli tilbudt én dose.

– Før beslutningen om aldersgruppen skal få tilbud om dose to, vil vi se på erfaringer fra andre land, sa statsminister Erna Solberg (H).

– Vi har feilberegnet

Solberg innrømmet på pressekonferansen i dag, 2. september, at regjeringen har feilberegnet hvordan smitten har utviklet seg i forbindelse med skolestart. Det er nå høyest smitteøkning blant barn og unge. 

– Situasjonen er nå uforutsigbar. Det var ikke sånn vi skulle ha det nå. Vi hadde et sterkt ønske om at barn og unge skal være på skolen og ha en normal hverdag. Vi feilberegnet hvordan skolestarten skulle bli, sa Solberg. 

– Mange kjenner nå på usikkerhet og stress, situasjonen er utfordrende, sa statsministeren.

– Vi har ikke klart å forberede kommunene godt nok

Regjeringen ønsket altså at skolene skulle starte på grønt nivå. Men situasjonen er ulik i de forskjellige kommunene. 

– Jeg har tillit til at kommunene tar treffsikre og gode beslutninger, sa Solberg.

– Vi har ikke klart å forberede kommunene godt nok i arbeidet med smittesporing og testing, innrømmet hun også. 

Helseminister Bent Høie (H) vil torsdag kveld ha møte med kommunene, der disse skal få signaler om hvordan den økende smitten, og det som blir omtalt som bølge 4, bør håndteres.

Vil redusere risiko

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2000 og 3000 barn.

FHI skriver videre at det å gi én dose til denne aldersgruppen på samfunnsnivå ikke i samme grad vil bidra til å redusere smittespredning. FHI mener at man kan vurdere en dose to når det foreligger nok kunnskap.

– Ungdom i alderen 12–15 år har generelt svært god vaksinerespons, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lenger enn etter én dose i denne aldersgruppen enn det vil være hos voksne, ifølge FHI.

 

– Ved et slikt tilbud vil ungdommen redusere egen risiko for alvorlig sykdom, skriver Folkehelseinstituttet i sin anbefaling til regjeringen.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over tolv år. Blant disse er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.

Får milde eller ingen symptomer

Om smittede sa Camilla Stoltenberg at barn og ungdom som oftest får svært milde eller ingen symptomer. Den siste gruppen utgjør cirka 20–30 prosent. Og de barna som blir lagt inn på sykehus, får som oftest korte opphold og god og effektiv behandling. 

Hun viste til tall fra England, der man har gått gjennom dødsfall blant barn. Det har vært 25 dødsfall som følge av covid-19-smitte, og 3 av 4 av disse var i en risikogruppe og/eller hadde livsforkortende tilstander. 

I Norge har det vært to dødsfall blant barn under 19 år. 

Fortsatt trinn tre

– Vi blir stående på trinn tre i gjenåpningsplanen, sa Erna Solberg på pressekonferansen torsdag. 

Hun minner om at også fullvaksinerte må overholde smittevernreglene for å hindre spredning.

Inntil andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag, anbefaler Helsedirektoratet regjeringen å utsette trinn fire i gjenåpningsplanen, og dette har altså regjeringen lyttet til.

Helsedirektoratet mener at gjennomføring av trinn fire på nåværende tidspunkt trolig vil medføre økt smittespredning, skriver de i sitt faglige grunnlag, som de leverte til regjeringen onsdag 1. september.

– Med dagens smittetall må det antas at smitten kan spre seg fra uvaksinerte til én-dosevaksinerte eller andre sårbare grupper, skriver direktoratet.

Smitten vil trolig fortsette å øke

De trekker også frem at Folkehelseinstituttets ukentlige modellering antyder at tallet på smittede og koronapasienter på sykehus kan fortsette å øke de neste to til tre ukene.

De skriver at den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, skriver de.

 

De anbefaler heller ikke endringer av innholdet på trinn tre eller trinn fire nå, men likevel anbefaler de at det åpnes for flere personer til stede på arrangementer med koronasertifikat og faste, tilviste plasser.

På pressekonferansen sa Solberg også at innreiserestriksjonene for personer med relasjoner til personer i Norge blir noe lettet. 

Ønsker å utrede dose tre

Flere land tilbyr nå sine innbyggere en tredje vaksinedose. Nå ber Helsedirektoratet om at det raskt blir utredet om det skal tilbys en tredje dose også i Norge.

Direktoratet skriver at det i den senere tid har kommet data som kan tyde på at immuniteten etter blant annet mRNA-vaksine avtar raskere enn tidligere antatt.

Dose to minsker risiko for alvorlig sykdom

De viser til at det nylig er rapportert fra Israel at effekt mot alvorlig sykdom har falt til rundt 55 prosent hos personer over 65 år som fikk andre dose Pfizer i januar. Det er også rapportert tilsvarende trender fra Storbritannia og USA.

– Videre har det kommet rapporter om at vaksinerte som blir syke, kan ha høy grad av virusutskillelse. Selv om smittsom periode hos vaksinerte antas å vare kortere, kan dette ha betydning for smittsomhet fra vaksinerte, skriver Helsedirektoratet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse