fbpx – Verste sommer, «ever» Hopp til hovedinnhold

– Verste sommer, «ever»

Sykepleier som skynder seg
SOMMER-STRESS: Er dette den verste sommeren på lenge? For mange sykepleiere er svaret ja. Foto: Erik M. Sundt

Sykepleiermangel, halvannet år med korona og et støvsugd vikarmarked har preget Sykehus-Norge i sommer. Det kan se ut som om jordmødrene har hatt det ekstra tøft.

Tidligere i sommer varslet foretakstillitsvalgt Anita Talåsen Granli Arbeidstilsynet fordi hun var alvorlig bekymret for jordmortjenesten ved sykehuset Østfold.

Les også: Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen

– Har det skjedd noe?

– Jeg har fått beskjed fra Arbeidstilsynet om at de har mottatt meldingen. På grunn av ferie både i Arbeidstilsynet og her ved sykehuset, så er det ikke gjort noe konkret. Det er litt tidlig ennå, sier Granli.

Pasientene strømmer til

Vi har fått tilbakemelding fra flere seksjoner at det er verste sommer, «ever», sier Granli.

Hun tror ikke det er spesielt for Sykehuset Østfold.

– Mine kollegaer ved andre sykehus vil sikkert si det samme, selv om noen avdelinger har slitt mer enn andre. Men jevnt over har dette vært en tøff sommer, og vi er enda ikke ferdig med august måned, sier hun.

Selv om Granli ikke har full oversikt over sommeren, forteller hun at det er tydelig at folk har begynt å røre på seg igjen.

– Pasientene strømmer til, sier hun.

Overbelegg på føden

Akuttmottaket har ikke hatt så mange pasienter på mange år. Føde, barsel og ortopeden melder om mye å gjøre og overbelegg. Jordmødrene har hatt det kjempetøft. Nå er det totalt seks jordmødre som slutter, en mer enn da jeg sist snakket med deg, sier hun.

Årsaken til at sykehuset har hatt stor pågang tror Granli er en kombinasjon av flere ting.

– Som sagt beveger folk seg mer. De sitter ikke bare på hjemmekontor. Det er sommer og mange skader seg, de blir smittet. I Østfold har vi mange sommerturister. Men den største faktoren for den tøffe sommeren, skyldes sykepleiermangel, sier hun og utdyper:

– Mange avdelinger har vært hardt presset lenge på grunn av koronapandemien. Stengte grenser har i tillegg gjort det vanskelig å få tak i vikarer og sykepleierne er slitne. Det er en nasjonal sykepleiermangel som merkes godt.

Utvidet arbeidstid

Gro Lillebø er foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun bekrefter at dette har vært en tøff sommer, selv om hun ikke har den totale oversikten ennå.

– Jordmødrene har hatt det spesielt krevende, sier hun.

Årsaken er mange fødsler, generell jordmormangel og det faktum at det er vanskelig å få tak i vikarer.

– Som en siste utvei ble vi nødt til å inngå avtale om utvidet arbeidstid for jordmødrene, sier Lillebø.

– Hva betyr det?

– At jordmødrene kan jobbe opp til 60 timers uke, og at de går ned til 28 timers ukentlig hviletid. Det er ingen ønskelig situasjon, men det var eneste måte å få til en lovlig og godkjent sommerturnus for jordmødrene, sier hun.

Planlegger neste sommer i høst

På grunn av dette, og at flere andre klinikker og avdelinger gikk inn i ferieavviklingen med mange huller i turnus, skal de tillitsvalgte sette seg ned med ledelsen allerede nå i høst for å planlegge neste sommer.

– Mange ledere har jobbet knallhardt for å prøve å få sommervikarer, men det finnes rett og slett ikke kvalifisert personell. Vi blir hørt av ledelsen, så jeg håper vi kan finne løsninger så neste sommer blir bedre, sier hun.

Lillebø sier at det også har vært slitsomme dager ved medisinsk klinikk og på intensiven.

– Vi har hatt høyt belegg gjennom hele sommeren. Det er det jeg kan si nå.

UNN

Mai-Britt Martinsen er foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Hun er selv akkurat tilbake fra ferie og har ikke full oversikt over hvordan sommeren har forløpt.

– De tilbakemeldingene jeg har fått så langt, tyder på at de ansatte har hatt det tøft.

Sykepleiermangelen, og spesielt mangelen på spesialsykepleiere, er utfordrende.

– Det har blitt mye overtid. De vikarene vi har hatt, har helt sikkert jobbet ekstremt mye i sommer.

– Har du tall?

– Nei. Problemet er at vikarene ikke er i GATT-systemet vårt, så det er vanskelig å finne ut av.

Selv om det har vært en tøff sommer, har Martinsen ikke fått meldinger om alvorlige hendelser.

– Det er jo bra. Så får vi se utover høsten når sommeravviklingen er evaluert rundt om på avdelingene hvordan det har gått, sier hun.

Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen

Sykehuset Østfold på Kalnes.
ORKER IKKE MER: Ifølge en undersøkelse sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte allerede i vår. Foto: Sykehuset Østfold

Bare i sommer slutter fem jordmødre i jobbene sine på Kalnes.

Høy arbeidsbelastning og dårlig lønn er hovedårsakene til at jordmorsituasjonen på Sykehuset Østfold er kritisk, ifølge foretakstillitsvalgt ved sykehuset Østfold, Anita Talåsen Granli.

– Dette er en situasjon som har vart over tid, sier hun.

Har sendt flere bekymringsmeldinger

Jordmødrene og tillitsvalgte har meldt fra til ledelsen og styret om at situasjonen er kritisk. Nå nylig har Granli sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.

– Akkurat denne siste bekymringsmeldingen er forankret til sommerbemanningen. Det er altfor få jordmødre på vakt, og ansatte blir bedt om å jobbe doble vakter. Det er uforsvarlig og ulovlig, sier Granli.

– Så ledelsen hører ikke på dere?

– Vi blir hørt. Alle er enige i at situasjonen er kritisk. Men fra å mene det, og å gå over til å sette inn tiltak for å løse situasjonen, det er der det svikter, ser hun.

– Hva må gjøres?

– For det første må grunnbemanningen opp. Arbeidsbelastningen er for høy på de få jordmødrene sykehuset har. For det andre må sykehuset ansette jordmødre i hele stillinger. Det får de ikke i dag – om de ikke ønsker å gå i kombinasjonsstillinger. For det tredje må sykehuset lønne jordmødrene bedre og gi dem faglige utviklingsmuligheter som for eksempel mulighet til å ta master.

På denne måten mener Granli sykehuset kunne klart å rekruttere flere jordmødre, og beholde dem de har.

Lekker til kommunen

Tidligere var det på sykehusene jordmødrene ville jobbe.

– Det er der fødslene skjer, så det var enkelt å rekruttere, for det er dette de fleste jordmødrene ønsket å drive med. Nå har situasjonen endret seg, sier hun.

Forklaringen er ifølge Granli at arbeidsbelastningen er så stor at mange rett og slett ikke orker å jobbe på sykehuset lenger.

– Vi gjorde en undersøkelse i vår. Da sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte. Hvor mange som har sluttet, er jeg usikker på, men bare nå i sommer slutter fem jordmødre.

Jordmødrene vil heller jobbe i kommunen.

– Lønnen er bedre, og arbeidsbetingelsene er gode. Sykehuset lekker jordmødre som en sil til kommunen. Så snart det er noe ledig i kommunen, søker de seg over, sier hun.

Anita Granli
BRYTER LOVEN: Ifølge Granli har seksjonen rapportert 475 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år. Foto: NSF

475 brudd på arbeidsmiljøloven

– Er det trygt å føde på Kalnes i sommer?

– Det er ikke opp til meg å vurdere. Men vi har fått uttalelser fra våre medlemmer om at det noen ganger bare er flaks at det går bra, når man ser på hvor mye det er å gjøre på vakt, sier hun.

Granli viser til at høy arbeidsbelastning og lange vakter har vist seg å gå ut over forsvarligheten, ifølge rapporter fra Stami og andre forskere.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noe annerledes på Kalnes med tanke på hvor mye overtid og arbeidsmiljølovbrudd som de har, sier hun.

Ifølge Granli har seksjonen rapportert 475 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år.

– Det er samlet tid per dag og ukentlig arbeidsfri som er de dominerende årsakene til lovbruddene. Merarbeid og overtid som ikke er relatert til korona i seksjonen, tilsvarer 20 370 timer hittil i år, sier hun.

Legger man til overtid og merarbeid knyttet til korona, utgjør det 1167 timer.

– Det betyr at merarbeidet og overtiden hittil i år, uten korona, tilsvarer 11 heltidsstillinger.

Har opprettet utvalg

Granli forteller at hun ikke har hatt et møte med ledelsen de siste seks månedene uten at hun har tatt opp hvor kritisk jordmorbemanningen er.

– Det samme gjelder for så vidt intensivsykepleierne. Når vi peker på at sykehuset er nødt til å tilby konkurransedyktig lønn og ansette flere, får vi bare beskjed om at det har de ikke råd til. Hvis det ikke skal bli helt krise, må sykehusets ledelse og styre innse at det er noe de er nødt til å ta seg råd til.

Tillitsvalgte har fått ledelsen til å gå med på å sette ned et utvalg som skal se på løsninger for å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

– Men det utvalget starter ikke opp arbeidet før til høsten, sier Granli.

– Våre jordmødre har strukket seg langt

Nina Håland Sørlie er avdelingssjef kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold. Hun sier til Sykepleien at hun er enig i at sommerbemanninger er kritisk i år.

– Vi har som resten av landet mange ledige vakter under ferieavviklingen. Det finnes ikke ledige jordmødre fra byråer. Vi er derfor avhengig av egen ressurser. Våre egne jordmødre har virkelig stått på og strukket seg langt for at de fødende skal ha en trygg og god opplevelse hos oss, sier hun.

Jordmødre jobber doble vakter ifølge tillitsvalgte.

– Er det greit?

– Nei, dette er selvfølgelig ikke greit. Vi har etter sterkt ønske fra personalgruppen med tillitsvalgte, valgt å avvikle ferien over 8 uker i to puljer, sier Sørlie.

Trygt å føde

Personalet som ikke jobber 100 prosent stilling forplikter seg til å jobbe to ekstravakter i sin «jobbeperiode».

– Å ha ferie i to puljer har latt seg gjøre når vi har hatt tilgang på svenske faste vikarer og jordmødre fra byrå. I år fikk vi ikke nok vikarer selv om grensene er åpnet. Det er en svært vanskelig situasjon. Vi har derfor gitt kompensasjon for å trekke den fjerde ferieuken. Det er det mange som har benyttet seg av. Det bedret situasjonen vår.

Avdelingssjefen sier det har vært travelt, men trygt og godt å føde på Kalnes.

– Dette har vært varslet lenge. Hvorfor har ikke SØ klart å dekke opp turnusen med flere jordmødre?

– Under sommerferieavviklingen er vi totalt avhengige av at egne medarbeidere tar ekstravakter pluss vikarer fra byrå. Vi vil ikke kunne dekke opp en turnus med bare vikarer når halvparten eller en tredjedel av staben er ute i ferie. Det sier seg selv. Da måtte vi benyttet oss av muligheten som arbeidsgiver har til å avvikle ferien slik ferieloven tillater det.

– Hvordan da?

– Blant annet ved å avvikle ferien over flere uker enn de åtte ukene ferien strekker seg over nå. Da ville vi ikke hatt så mange faste medarbeidere i ferie på en gang.

– Det finnes ikke flere jordmødre

– Når det gjelder ellers i året er det dessverre slik at vi ikke har flere jordmødre. Det finnes ikke flere. Vi har kommet i en konkurransesituasjon med kommunehelsetjenesten som tapper spesialisthelsetjenesten for jordmødre.

Sørlie kaller dette alvorlig og sier dette umulig kan ha blitt risikovurdert den gang det ble bestemt at en skulle ruste opp svangerskapsomsorgen i kommunene.

– I utgangspunktet har spesialisthelsetjenesten nok med å dekke opp for vanlig turnover som pensjon og sykdom. Vi er maktesløse overfor den utviklingen vi ser i dag. Til tross for at vi utdanner åtte jordmødre med lønn hvert år, sier Sørlie.

Ber Høie om hjelp

– Vil sykehuset gjøre noe for å øke jordmorbemanningen? I tilfelle hva?

– Vi har som sagt åtte utdanningsstillinger for sykepleiere. Vi kommer også til å ansette sykepleiere på barsel – – ikke istedenfor – men i tillegg til jordmødre. Et tettere samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er noe vi i Sykehuset Østfold kommer til å løfte som sak helt opp til øverste myndigheter. Vi har ikke nok jordmødre til å dekke alle oppgaver, derfor må et samarbeid til, sier hun.

Mange jordmødre blir pensjonister

Men det er ikke bare ved Kalnes jordmormangelen merkes. I et intervju med Sykepleien tidligere i år sa nestleder i Jordmorforbundet NSF, Kristin Holanger, at Norge mangler 250 jordmødre på sykehusene og 1000 ute i kommunene.

Ifølge Riksrevisjonens kartlegging fra 2019 vil det i årene som kommer, pensjoneres mange jordmødre, og det finnes ingen plan for bemanning. 

I nær halvparten av helseforetakene med jordmødre vil mellom 20 og 50 prosent av dem nå pensjonsalder innen fem år, ifølge kartleggingen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.