fbpx Slik gikk det med Erna Solbergs valgløfte til sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Slik gikk det med Erna Solbergs valgløfte til sykepleierne

Helsedebatt 2015 mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, ledet av daværende NSF-leder Eli Gunhild By

Under valgkampen i 2015 lovet Erna Solberg og Høyre at de skulle tilby videreutdanning til 15 000 sykepleiere frem til 2020. Vi har sett nærmere på hvordan det gikk.

Det var under en helsedebatt i 2015 med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg lot følgende ord falle:

«Vi skal tilby grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere – det er et løfte vi går ut med i denne valgkampen – og videreutdanning til 15 000 sykepleiere frem til 2020

Et opptak av hele debatten ligger ute på vg.no, og valgløftet kommer drøyt 27 minutter ut i videoen. 38 minutter ut presiserer Solberg at løftet gjelder for dem som jobber i kommunal sektor.

Regjeringen har ikke tatt sitt ansvar for å sikre at Norge har nok spesialsykepleiere fremover både i sykehus og kommuner
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Nå, seks år senere, er Norsk Sykepleierforbund (NSF) langt ifra fornøyd med hvordan løftet har blitt fulgt opp:

– Regjeringen har ikke tatt sitt ansvar for å sikre at Norge har nok spesialsykepleiere fremover både i sykehus og kommuner, mener NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

9532 totalt

Hvor mange sykepleiere fikk så tatt videreutdanning frem til 2020? Ble valgløftet innfridd?

Vel, i årene 2015 til og med 2020 ble det registrert totalt 9532 kandidater innen masterspesialisering og andre videreutdanninger i sykepleiefag her i landet. (Se grafikk over utviklingen lenger ned i saken.)

Det viser tall Høyre selv har innhentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) via Norsk senter for forskningsdata (NSD) etter forespørsel fra Sykepleien.

Dersom summen skulle blitt 15 000, ville det i snitt tilsvart 2500 kandidater årlig, men i ingen av årene fra 2015 til og med 2020 har antallet overskredet 2000, ifølge DBH-tallene.

Artikkelen fortsetter nedenfor grafikken.


 
Fakta
Om tallene

Grafikken er basert på tall Høyre har innhentet tall fra NSD/DBH, på spørsmål fra Sykepleien om hvordan de ligger an med hensyn til å nå valgløftet fra 2015.

NSD opplyser at tallene omfatter studieprogrammer klassifisert som NUS-kategori «611 Sykepleierfag». Uttrekket er begrenset til studieprogrammer mindre eller lik 120 studiepoeng, for ikke å få med bachelorutdanningene. Ifølge NSF tilsvarer dette i all hovedsak videreutdanninger innen sykepleie.

NB: Tallene viser antallet kandidater til utdanningene, og antallet som har startet på et studium, vil være høyere.

På den annen side kan enkelte studenter ha blitt telt to ganger i oversikten, dersom de først har fått vitnemål for en videreutdanning som de siden har inkorporert i en mastergrad.

Sykepleien har gjentatte ganger bedt Høyres ledelse om et klart ja- eller nei-svar på hvorvidt de anser 2015-løftet for innfridd. Et slikt svar har uteblitt, men partiets helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland skriver blant annet følgende via e-post:

– Regjeringen har prioritert over 7 milliarder kroner til utvikling av kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom Kompetanseløft 2020 og nå nye 2,2 milliarder kroner i 2021. Årlig har om lag 5000 ansatte fullført en grunn- eller videreutdanning innen helse- og sosialfag og om lag 25 000 ansatte fullført et kurs, internopplæring eller annen etterutdanning.

Stensland viser også til at regjeringen med Utdanningsløftet 2020 la inn 200 nye studieplasser dedikert til videreutdanning for sykepleiere. Han skriver at det fremdeles vil være et stort behov for sykepleiere i både kommunehelsetjenesten og helseforetakene i årene som kommer, og at det er behov å både utdanne og videreutdanne i et godt tempo.

– Høyre skal fortsette den store satsingen på Kompetanseløft 2025 og etter- og videreutdanning av flere ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren.

Artikkelen fortsetter nedenfor tabellen.

For lite, mener NSF

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen er som nevnt ikke spesielt imponert over regjeringspartiets oppfølging av valgløftet fra 2015:

– I kompetanseløftet som ble fremmet i 2015, lå det ingen nye midler for å stimulere sykepleiere til å ta etter- og videreutdanning.

Larsen viser med dette til Kompetanseløft 2020, som var regjeringens plan for rekruttering, kompetanse, fagutvikling og tjenesteutvikling innen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Det har heller ikke kommet nye satsinger knyttet til dette i det nye Kompetanseløft 2025, som ble lagt frem i statsbudsjettet for i år, hevder Larsen.

– Med andre ord har de som har tatt etter- og videreutdanning i denne perioden, fått støtte av tiltak som har ligget der før denne satsingen regjeringen viser til, eller de har tatt utdanningen på egen kjøl.

Larsen mener regjeringen har gjort for lite for å sikre sykepleiekompetansen i både kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten, og synes ikke tallene fra DBH/NSD over antall kandidater sier stort om politikernes innsats i perioden:

– Det de viser til, er en naturlig minimumsvekst av sykepleiere som tar et spesialiseringsløp, i vesentlig grad på egen kjøl. Regjeringen har ikke tatt sitt ansvar for å sikre at Norge har nok spesialsykepleiere fremover både i sykehus og kommuner.

Ber om konkrete tiltak

Larsen viser til at Stortinget under sin behandling av revidert nasjonal budsjett ba regjeringen legge frem en plan for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i sitt budsjettfremlegg for 2022.

– Det er viktig at denne kommer, og at planen inneholder konkrete tiltak, sier forbundslederen.

– Dette er en viktig sak for pasienten, og med dagens utfordringsbilde trenger vi politikere som finner plass til konkrete nysatsinger i budsjettene. Det handler om befolkningens økte behov i årene som kommer. Vi trenger en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse