fbpx Studie: En av to koronapasienter får komplikasjoner Hopp til hovedinnhold

Studie: En av to koronapasienter får komplikasjoner

Bildet viser en eldre mann som ligger i en seng og ser ut av vinduet
UTSATT: Komplikasjoner etter covid-19 er mer utbredte hos menn enn hos kvinner, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Lightpoet/Mostphotos

Så mange som annenhver pasient som er innlagt med alvorlig covid-19-sykdom, utvikler andre helseplager og komplikasjoner, ifølge en omfattende britisk studie.

Data fra flere enn 70 000 koronapasienter ved over 300 sykehus i Storbritannia er gjennomgått i studien.

Den vanligste helsekomplikasjonen var problemer med nyrene og lungene, men det ble i stor grad også rapportert om nevrologiske plager og hjerteproblemer.

Komplikasjonene var utbredt også hos unge personer uten tidligere helseproblemer. I alt 27 prosent av pasientene mellom 19 og 29 år og 37 prosent mellom 30 og 39 år opplevde minst én komplikasjon etter å ha vært innlagt med covid-19.

Bryter med etablerte forestillinger

Forskerne bak studien, som er publisert i medisintidsskriftet The Lancet, sier at funnene bør være en vekker for beslutningstakere om langtidsplagene alvorlig syke koronapasienter har.

– Funnene strider med den nåværende forestillingen om at covid-19 bare er farlig for mennesker med en underliggende sykdom og eldre, sier hovedforfatter, professor Calum Semple ved University of Liverpool.

– Sykdommens alvorlighetsgrad ved innleggelse er en indikator for komplikasjoner selv hos yngre voksne, så forebygging av komplikasjoner krever en primær forebyggingsstrategi, noe som betyr vaksinering, understreker Semple.

Ikke «long covid»

Funnene viser videre at komplikasjonene var mer utbredte hos menn enn hos kvinner.

Et av de viktigste funnene er at 27 prosent av pasientene i mindre grad var i stand til å ta vare på seg selv etter å ha blitt utskrevet fra sykehus, uansett alder, kjønn eller etnisitet.

Forskerne sier at komplikasjonene som ble registrert, er noe annet enn det som omtales som «long covid», der pasienter har symptomer direkte knyttet til sykdommen i flere uker og ofte måneder etter infeksjon.

Varsel til myndighetene

De oppfordrer til langsiktig overvåking av helseproblemene hos koronapasienter og påpeker at myndighetene bør være forberedt på å utarbeide spesialisert oppfølging av overlevende.

– Det er viktig, med den høye risikoen for komplikasjoner og innvirkningen dette har på mennesker, at komplikasjoner knyttet til covid-19 – ikke bare død – blir vurdert når man tar beslutninger om hvordan man best kan takle pandemien, sier medforfatter Aya Riad ved University of Edinburgh.

– Å kun fokusere på dødsfallene knyttet til covid-19 vil sannsynligvis undervurdere den reelle innvirkningen, særlig hos yngre mennesker som det er mer sannsynlig at overlever alvorlig koronasykdom.

Les også:

Svensk studie: En av ti sykehus­ansatte har problemer etter mild covid-19-sykdom

FORSKERNE: Assisterende overlege Sebastian Havervall og spesialistlege og ansvarlig forsker Charlotte Thålin. Foto: Ludvig Kostyál

En av ti svenske sykehusansatte som fikk en mild form for koronasykdom, har fortsatt problemer åtte måneder senere, ifølge forskere ved Danderyds sykehus i Stockholm.

Community-undersøkelsen er spesiell, fordi den ble satt i gang allerede i april 2020 og pågår fortsatt. 2149 ansatte ved Danderyds sykehus deltar. Forskningen baseres på blodprøver, og deltakerne rapporterer inn hvilke symptomer de opplever hver fjerde måned.

Mild koronasykdom

Ved gjennomgangen i januar 2021 undersøkte forskergruppen de selvrapporterte langtidssymptomene fra dem som har hatt en mild form for koronasykdom.

Gruppen med mild sykdom som ble undersøkt, består av 323 ansatte på sykehuset. 83 prosent var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 43 år. Alle ble syke i perioden april til mai i 2020. 

Nedsatt livskvalitet

Symptomene, som en av ti har oppgitt, anses å være fra middels til alvorlige. De oppleves å ha negativ påvirkning i forbindelse med jobb, i sosiale sammenkomster og i familielivet.

Undersøkelsen viser at mange av dem som bare fikk mild koronasykdom, har langvarige problemer og nedsatt livskvalitet.

– Tross mild covid-19-sykdom er det en relativt stor andel av deltakerne som rapporterer om problemer over lang tid som påvirker livskvaliteten. På bakgrunn av at de er unge og friske, akkurat som andre grupper i samfunnet, bør vi ha stor respekt for viruset, fordi det kan gi merkbart redusert livskvalitet, selv lang tid etter infeksjonen, sier Sebastian Havervall, assisterende overlege på Danderyds sykehus på deres egne nettsider

PÅ LABORATORIET: Studien blir gjennomført av Danderyds sykehus, Karolinska institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet og folkehelsemyndighetene i Sverige. Foto: Ludvig Kostyál.

Studien viser ingen tegn til utmattelsessyndrom, langvarig feber eller hjerteproblemer blant helsearbeiderne. Disse symptomene har fått stor plass i sosiale medier blant ulike covid-grupper i Sverige, ifølge Sveriges Television.

Lukt- og smakstap

– Man har snakket om hjerteklapp, hukommelsestap og langvarig feber etter selv mild koronasykdom. Det ser vi ikke i vår studie. Vi ser at det er besværlige symptomer, men det handler ikke om organskader som må behandles, sier forsker Charlotte Thålin til SVT.

– Det er framfor alt lukt- og smakstap som det rapporteres om som langtidsproblemer. Trøtthet og pusteproblemer er også vanlig i gruppen, men forekommer ikke i like høy utstrekning, ifølge Thålin.

Stillingskrig blant legene i Sverige

Studien fortsetter, og neste prøvetaking er i mai i år. Da vil mange av deltakerne være vaksinert med to doser.

Langtidseffekter av covid er blitt et brennhett tema mellom svenske leger. Kritikerne mener at for mange pasienter får den omstridte diagnosen, ifølge Aftonbladet

Legen David Gyll, fra Uppsala, sier i et intervju med avisen at trøtthet og pustebesvær kan skyldes isolasjon, lang tid til sengs og annen inaktivitet. Han mener også at mange av problemene kan behandles av primærhelsetjenesten. Gyll er en av to forfattere bak en artikkel i det svenske legetidsskriftet som har skapt debatt.

Covid-19-gruppen i Solna (rett sør for Danderyd i Stockholm), som består av en gruppe eksperter med ulik medisinsk kompetanse, gjør grundige undersøkelser av alle langtidssyke. Judith Bruchfeld er en av legene i Solna. Hun reagerer sterkt på utsagnene til Gyll og andre leger. Hun sier i Aftonbladet at for verden for øvrig er tilstanden kjent, og det behøves stor forskningsinnsats videre fremover.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.