fbpx Studie: En av to koronapasienter får komplikasjoner Hopp til hovedinnhold

Studie: En av to koronapasienter får komplikasjoner

Bildet viser en eldre mann som ligger i en seng og ser ut av vinduet

Så mange som annenhver pasient som er innlagt med alvorlig covid-19-sykdom, utvikler andre helseplager og komplikasjoner, ifølge en omfattende britisk studie.

Data fra flere enn 70 000 koronapasienter ved over 300 sykehus i Storbritannia er gjennomgått i studien.

Den vanligste helsekomplikasjonen var problemer med nyrene og lungene, men det ble i stor grad også rapportert om nevrologiske plager og hjerteproblemer.

Komplikasjonene var utbredt også hos unge personer uten tidligere helseproblemer. I alt 27 prosent av pasientene mellom 19 og 29 år og 37 prosent mellom 30 og 39 år opplevde minst én komplikasjon etter å ha vært innlagt med covid-19.

Bryter med etablerte forestillinger

Forskerne bak studien, som er publisert i medisintidsskriftet The Lancet, sier at funnene bør være en vekker for beslutningstakere om langtidsplagene alvorlig syke koronapasienter har.

– Funnene strider med den nåværende forestillingen om at covid-19 bare er farlig for mennesker med en underliggende sykdom og eldre, sier hovedforfatter, professor Calum Semple ved University of Liverpool.

– Sykdommens alvorlighetsgrad ved innleggelse er en indikator for komplikasjoner selv hos yngre voksne, så forebygging av komplikasjoner krever en primær forebyggingsstrategi, noe som betyr vaksinering, understreker Semple.

Ikke «long covid»

Funnene viser videre at komplikasjonene var mer utbredte hos menn enn hos kvinner.

Et av de viktigste funnene er at 27 prosent av pasientene i mindre grad var i stand til å ta vare på seg selv etter å ha blitt utskrevet fra sykehus, uansett alder, kjønn eller etnisitet.

Forskerne sier at komplikasjonene som ble registrert, er noe annet enn det som omtales som «long covid», der pasienter har symptomer direkte knyttet til sykdommen i flere uker og ofte måneder etter infeksjon.

Varsel til myndighetene

De oppfordrer til langsiktig overvåking av helseproblemene hos koronapasienter og påpeker at myndighetene bør være forberedt på å utarbeide spesialisert oppfølging av overlevende.

– Det er viktig, med den høye risikoen for komplikasjoner og innvirkningen dette har på mennesker, at komplikasjoner knyttet til covid-19 – ikke bare død – blir vurdert når man tar beslutninger om hvordan man best kan takle pandemien, sier medforfatter Aya Riad ved University of Edinburgh.

– Å kun fokusere på dødsfallene knyttet til covid-19 vil sannsynligvis undervurdere den reelle innvirkningen, særlig hos yngre mennesker som det er mer sannsynlig at overlever alvorlig koronasykdom.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse