fbpx Svensk studie: En av ti sykehusansatte har problemer etter mild covid-19-sykdom Hopp til hovedinnhold

Svensk studie: En av ti sykehus­ansatte har problemer etter mild covid-19-sykdom

En av ti svenske sykehusansatte som fikk en mild form for koronasykdom, har fortsatt problemer åtte måneder senere, ifølge forskere ved Danderyds sykehus i Stockholm.

Community-undersøkelsen er spesiell, fordi den ble satt i gang allerede i april 2020 og pågår fortsatt. 2149 ansatte ved Danderyds sykehus deltar. Forskningen baseres på blodprøver, og deltakerne rapporterer inn hvilke symptomer de opplever hver fjerde måned.

Mild koronasykdom

Ved gjennomgangen i januar 2021 undersøkte forskergruppen de selvrapporterte langtidssymptomene fra dem som har hatt en mild form for koronasykdom.

Gruppen med mild sykdom som ble undersøkt, består av 323 ansatte på sykehuset. 83 prosent var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 43 år. Alle ble syke i perioden april til mai i 2020. 

Nedsatt livskvalitet

Symptomene, som en av ti har oppgitt, anses å være fra middels til alvorlige. De oppleves å ha negativ påvirkning i forbindelse med jobb, i sosiale sammenkomster og i familielivet.

Undersøkelsen viser at mange av dem som bare fikk mild koronasykdom, har langvarige problemer og nedsatt livskvalitet.

– Tross mild covid-19-sykdom er det en relativt stor andel av deltakerne som rapporterer om problemer over lang tid som påvirker livskvaliteten. På bakgrunn av at de er unge og friske, akkurat som andre grupper i samfunnet, bør vi ha stor respekt for viruset, fordi det kan gi merkbart redusert livskvalitet, selv lang tid etter infeksjonen, sier Sebastian Havervall, assisterende overlege på Danderyds sykehus på deres egne nettsider

Studien viser ingen tegn til utmattelsessyndrom, langvarig feber eller hjerteproblemer blant helsearbeiderne. Disse symptomene har fått stor plass i sosiale medier blant ulike covid-grupper i Sverige, ifølge Sveriges Television.

Lukt- og smakstap

– Man har snakket om hjerteklapp, hukommelsestap og langvarig feber etter selv mild koronasykdom. Det ser vi ikke i vår studie. Vi ser at det er besværlige symptomer, men det handler ikke om organskader som må behandles, sier forsker Charlotte Thålin til SVT.

– Det er framfor alt lukt- og smakstap som det rapporteres om som langtidsproblemer. Trøtthet og pusteproblemer er også vanlig i gruppen, men forekommer ikke i like høy utstrekning, ifølge Thålin.

Stillingskrig blant legene i Sverige

Studien fortsetter, og neste prøvetaking er i mai i år. Da vil mange av deltakerne være vaksinert med to doser.

Langtidseffekter av covid er blitt et brennhett tema mellom svenske leger. Kritikerne mener at for mange pasienter får den omstridte diagnosen, ifølge Aftonbladet

Legen David Gyll, fra Uppsala, sier i et intervju med avisen at trøtthet og pustebesvær kan skyldes isolasjon, lang tid til sengs og annen inaktivitet. Han mener også at mange av problemene kan behandles av primærhelsetjenesten. Gyll er en av to forfattere bak en artikkel i det svenske legetidsskriftet som har skapt debatt.

Covid-19-gruppen i Solna (rett sør for Danderyd i Stockholm), som består av en gruppe eksperter med ulik medisinsk kompetanse, gjør grundige undersøkelser av alle langtidssyke. Judith Bruchfeld er en av legene i Solna. Hun reagerer sterkt på utsagnene til Gyll og andre leger. Hun sier i Aftonbladet at for verden for øvrig er tilstanden kjent, og det behøves stor forskningsinnsats videre fremover.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse