fbpx FHI: Foreslår å lette på smittevernet for vaksinert helsepersonell Hopp til hovedinnhold

FHI: Foreslår å lette på smittevernet for vaksinert helsepersonell

Bildet viser to sykepleiere som står og ser på et ark.

Dette påvirker blant annet bruk av munnbind, og hvor tett man kan sitte på morgenmøter. Men Oslo universitetssykehus følger egen prosedyre.

Fallende smittetall, færre sykehusinnlagte og stadig flere blir vaksinert. Det er bakgrunnen for at Folkehelseinstituttet anbefaler å lette opp på smitteverntiltakene for helsepersonell som har beskyttelse mot covid-19.

Men avdelingsdirektør Line Vold presiserer på FHIs nettsider at lettelsene må balanseres opp mot lokale forhold.

Har kunnskap om smittevern

FHI mener på generelt grunnlag at det er forsvarlig å gjøre lettelser for dem som er beskyttet mot covid-19. Det betyr de som enten er vaksinert eller har hatt sykdommen. 

Vold peker på at dagens smitteverntiltak er ressurskrevende og kan gå ut over normal drift. Samtidig skiller helsetjenesten seg fra andre deler av samfunnet, og derfor er det naturlig å lette på noen tiltak her.

Blant annet har helseinstitusjoner egne infeksjonskontrollprogrammer, og de ansatte har kunnskap og opplæring i smittevern.

I helsevesenet har man også tilgang på informasjon om pasienters vaksinasjonsstatus, og det blir gjort en grovsortering av pasienter og besøkende ved ankomst.

Dette er noen lettelser

For pasientkontakt:

Dersom vaksinert helsepersonell skal ha kontakt med pasienter som verken har symptomer på covid-19, eller har vært eksponert for covid-19, er det tilstrekkelig å bruke basale smittevernrutiner.

Les mer:Basale smittevernrutiner i helsetjenesten – veileder for helsepersonell

Helsepersonell som ikke er beskyttet mot covid-19, anbefales i samme situasjon å vurdere generell bruk av munnbind og øyebeskyttelse i områder med mye smitte, og der en meter avstand ikke kan opprettholdes.

Dersom pasientene er nærkontakt til en smittet, i karantene, isolasjon eller har symptomer på infeksjon, skal man bruke smittevernutstyr som anbefalt, uavhengig av om man har beskyttelse mot covid-19 eller ikke.

For kollegakontakt:

For dem som er beskyttet, kan kollegaer sitte tett sammen, dersom det er nødvendig for arbeidet, uten å bruke personlig beskyttelsesutstyr. De som ikke er beskyttet, bør holde en meters avstand og vurdere munnbind og øyebeskyttelse om ikke man greier å holde slik avstand.

Lettelsene omfatter for eksempel morgenmøter og internundervisning.

Kurs og faglige arrangementer omfattes av covid-19-forskriften og har derfor et krav om en meters avstand, både for de med og uten beskyttelse.

Mer om lettelsene kan leses her: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte

Bildet viser en sykepleiere som tar på seg øyebeskyttelse.

Egen prosedyre på OUS

Det FHI har publisert om lettelser, er anbefalinger. Det er opp til helseinstitusjonene å følge dem.

Oslo universitetssykehus (OUS) har sin egen prosedyre og kommer ikke til å lette på tiltakene slik FHI foreslår. Det opplyser hygienesykepleier Hege Helset.

Hun begrunner det blant annet med risikoen for gjennombruddsinfeksjon.

Gjennombruddsinfeksjon er infeksjoner som oppstår til tross for at den syke er vaksinert.

– Fullvaksinasjon gir 95 prosent beskyttelse, sier Helset.

– Det betyr at 1 av 20 kan få en gjennombruddsinfeksjon. Dersom de får en asymptomatisk infeksjon, risikerer vi at ansatte kommer på jobb og smitter pasienter eller uvaksinerte kolleger.

– Kan oppfattes som urettferdig

På OUS er heller ikke alle ansatte vaksinert, og det vil være uforholdsmessig å ha ulike regler for vaksinerte og uvaksinerte.

– Det er praktisk vanskelig og kunne også ha blitt oppfattet som urettferdig, så lenge det ikke er vaksiner til alle, påpeker Helset.

Da ville de vaksinerte fått to goder, både vaksine og lettelser i smitteverntiltakene.

Hun har eksempler på avdelinger der leger og sykepleiere har fått vaksine, men ikke kontorpersonell. Men de ansatte jobber tett sammen, så det ville blitt vanskelig å holde avstand til noen og ikke til andre. Derfor praktiserer OUS like regler for vaksinerte, uvaksinerte og de som har gjennomgått infeksjon med covid-19.

OUS har likevel lettet sin egen rutine og redusert kravet om avstand. Nå er det én, og ikke to meter, som gjelder i kontakt med både pasienter og kolleger.

– Om man skal være mindre enn en meter unna en pasient eller kollega i mer enn 15 minutter, må man på OUS bruke munnbind. Om pasienten eller kollegaen er uten munnbind, må man i tillegg ha øyebeskyttelse.

– Resultatet blir nok at de fleste går med munnbind hele vakten, sier Helset.

Hun sier at det nok er mange som ser frem til flere lettelser i smitteverntiltakene.

– Men jeg opplever at de ansatte er lojale overfor de tiltakene vi mener er nødvendige.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse