fbpx Sykepleierstudent gikk rettens vei etter å ha blitt vurdert som uskikket til yrket Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudent gikk rettens vei etter å ha blitt vurdert som uskikket til yrket

Korridor på geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.
IKKE SKIKKET: Sykepleierstudentene har flere dommer på seg. Blant annet trusler mot kolleger og helsepersonell. (Illustrasjonsbilde) Foto: erik m sundt

– Vi skriver denne meldingen fordi vi aldri har opplevd noen som er mindre skikket, skriver fire veiledere i et brev som ble lagt frem for Drammen tingrett.

En sykepleierstudent ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) saksøkte Felles klagenemnd for at de vurderer ham som uskikket til yrket. Vedtaket sier også at han skal utestenges fra sykepleierstudiet og liknende studier i fem år.

Saken ble behandlet i Drammen tingrett 26.–27. april i år. 

Det var Drammens Tidende [for abonnenter] som først skrev om saken.

Uenig i klagenemndas vedtak

I sluttinnlegget fra studentens advokat kommer det frem at sykepleierstudenten ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene som gis av ham. Da studenten startet sin praksis i januar 2018, ble det levert to tvilsmeldinger på ham. Og i januar 2019 ble det startet en særskilt skikkethetsvurdering av sykepleierstudenten.

I mars 2020 fattet klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge vedtak om at studenten ikke er skikket for yrket. De besluttet i tillegg å utestenge ham fra bachelorprogrammet i sykepleie i fem år.

Sykepleierstudenten klaget på vedtaket, men fikk ikke støtte i Felles klagenemnd. Det er dette vedtaket som sykepleierstudenten bestemte seg for å prøve for retten. Sykepleierstudentens advokat mener vedtaket må kjennes ugyldig fordi vilkårene ikke er oppfylt.

– Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort feil

I retten sa studenten at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham.

– Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort feil. Kunne de ikke sagt hva som var feil der og da? Det er ikke lett å forklare seg om noe mange måneder etterpå, sa den tidligere studenten i retten, ifølge Drammens Tidende.

Han sier at han ikke ble konfrontert med anklagene om at han var til fare for pasienter, ikke gjorde det han skulle, var aggressiv eller vanskelig å samarbeide med.

– Jeg vet ikke hva som gikk galt. Alt var en fryd, frem til jeg begynte på kirurgisk avdeling og fikk beskjed om at jeg ikke hadde kunnskap til å være der, sa eksstudenten, som begynte på studiene i godt voksen alder, ifølge Drammens Tidende.

Sykepleierstudentens advokat, Tale Hagtvedt, sier til Sykepleien at eksstudenten ikke ønsker å kommentere saken ut over forklaringen han ga i tingretten.

Har flere dommer

Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) mener på sin side at vedtaket bør opprettholdes, og at sykepleierstudenten er uskikket.

I sitt sluttinnlegg påpeker Regjeringsadvokaten, representert av Tolle Stabell og Magnus-Johan Færø, at den tidligere studenten er domfelt en rekke ganger for blant annet vold, vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet.

Regjeringsadvokaten skriver blant annet:

«Tvilsmeldingene oppgir at saksøkeren har skapt store problem for omgjevnadane ved at han blant anna har utvist trugende og krenkende åtferd, i tillegg til at han har vore ute av stand til å korrigere åtferda si ved tilbakemeldinger.»

Sykepleierstudenten ble 2. oktober 2019 dømt til ubetinget fengsel i elleve måneder for flere tilfeller av vold, trusler, skremmende og plagsom oppførsel, forfølgelse og brudd på besøksforbud.

Hoveddelen av forholdene han ble dømt for, gjaldt handlinger mot vedkommendes ledere og kollegaer i helsevesenet. Forholdene omfattet også helsepersonell som hjalp den daværende sykepleierstudentens alvorlig syke mor.

I dommen kommer det også frem at han over tid har hatt store problemer med medisin- og rusmisbruk.

– Sjelden vi er så sikre

Fire veiledere skrev et brev som ble lagt frem for retten og som delvis er gjengitt i Drammens Tidende. I brevet skriver de fire blant annet:

«Vi skriver denne meldingen fordi vi aldri har opplevd noen som er mindre skikket enn XX. Det er sjelden vi er så sikre. Han kan ikke bli sykepleier. Vi ville ikke hatt ham som vår sykepleier eller kollega.»

Vanskelige saker

– Har NSF Student vært involvert i denne saken?

– Nei, dette er ikke en sak som er kjent, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

Hun ønsker ikke å uttale seg om denne saken konkret, men sier de får inn en del saker fra studenter som er vurdert som uskikket.

– Nøyaktig antall har jeg ikke, men de vanligste årsakene til at de vurderes som uskikket, er hendelser i praksis, sier Taraldsen.

Hun innrømmer at dette er saker som kan være vanskelig å gå inn i.

– Slike saker er selvfølgelig vanskelig å håndtere. Det er alltid flere sider, og flere aspekter som spiller inn – som vi sjelden får innsyn i. Å vurdere noen som uskikket krever en grundig vurdering av flere parter. Det er også mange ledd en student skal gjennom før et endelig vedtak om tap av studierett. Slik at det er mange vurderinger som skal tas før endelig vedtak. Jeg stoler på at nemnda klarer å treffe gode vedtak i slike saker, sier Taraldsen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.