fbpx NSF og Helse Sør-Øst med praksisprosjekt: Vil ha lik kvalitet Hopp til hovedinnhold

NSF og Helse Sør-Øst med praksisprosjekt: Vil ha lik kvalitet

Andreårsstudenter ved Høgskolen i Sør-Norge, Kim Ovnerud, Abdulhakim Mohamed Ali, Angela R. Josefsen som øver på hverandre.

At praksis for sykepleierstudenter er av varierende kvalitet, er ikke nytt. Nå skal NSF og Helse Sør-Øst sammen gjennomføre et prosjekt som forhåpentligvis skal rette på dette.

Helse Sør-Øst og NSF har inngått et samarbeid om et praksisprosjekt for bachelorstudenter i regionen.

Involverer tre helseforetak

– Hva skal dere konkret gjøre?

– Prosjektet gjennomføres i to faser. Fase én består av å utarbeide et standardisert rammeverk, mens fase to innebærer implementering av rammeverket, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

I fase to av prosjektet frikjøpes hovedveileder og praksisveileder i enkelte kliniske enheter ved tre helseforetak i Helse Sør-Øst. Det tre helseforetakene er: Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF.

Håper å gjøre noe med varierende kvalitet

– Det vil stilles kompetansekrav til veilederne. Prosjektet skal også utrede økt bruk av kombinasjonsstillinger for veiledere i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, sier Larsen.

– Er det en grunn til at dette prosjektet bare er med Helse Sør-Øst og ikke de andre helseforetakene?

– Studenter og samarbeidende utdanningsinstitusjoner opplever at praksisstudiene har varierende kvalitet, sier Larsen.

Hun mener derfor det er et tegn på at det er behov for å se på organisering, ansvarsforhold, informasjon om læringsutbytte for studentene, veilederkompetanse og avsatt tid til veiledning.

– I denne omgang er det altså et prosjekt med Helse Sør-Øst, men vi ser at dette vil være aktuelt for de andre helseregionene også, sier Larsen.

Veiledning som karrierevei

– Hvorfor er dette et bra tiltak?

– Tilrettelegging for økt veilederkompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver, vil bidra til bedre praksisstudier, mener hun.

I tillegg håper hun at en mer tydelig og forutsigbar organisering av praksisstudiene, og at utdanningsoppgaver prioriteres, vil bidra til at veilederrollen blir en attraktiv karrierevei.

– Når skal det starte opp?

– Prosjektet starter opp så raskt mulig – styringsgruppen etableres nå, sier Larsen.

– Hvordan vil studentene merker dette?

– Bedre kvalitet og mer ensartet gjennomføring av praksisstudiene for bachelorstudentene i regionen vil forhåpentligvis gi bedre studenttilfredshet, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse