fbpx – Mye uregulert praksis Hopp til hovedinnhold

– Mye uregulert praksis

Bildet viser Pål-Erik Ruud

– Fysisk håndtering av utagerende pasienter er ikke et formelt fagområde. Det er mangelfull forskning og mye uregulert praksis, sier daglig leder Pål-Erik Ruud i Verge Opplæring AS.

Verge Opplæring AS er firmaet som avdeling for spesialpsykiatri ved Ahus kjøper tjenester fra når personalet skal kurses i forebygging og håndtering av vold og utagering. Firmaet konsentrerer undervisningen om trygghet, mestring og forebygging av utfordrende atferd, utagering, trusler, vold og selvskading.

– Vår filosofi er at både ansatte og pasienters sikkerhet og integritet er like viktig. Det er et ufravikelig samspill mellom ansatte og deres pasienter som påvirker trygghet og trivsel for begge parter, sier daglig leder Pål-Erik Ruud.

Pasientenes rettssikkerhet utfordres

­– Hvor har personalet i norsk psykiatri det største forbedringspotensialet?

– Håndtering av utagerende pasienter er krevende og utfordrer rettssikkerheten til pasientene. Fysisk håndtering av utagerende pasienter er ikke et formelt fagområde. Det er mangelfull forskning og mye uregulert praksis. Men dette er ikke unikt for psykiatrien.

Ruud mener det er en nær sammenheng mellom hva ansatte lærer, hvordan dette læres, og hvilke holdninger og faglig/etisk refleksjon som er integrert i opplæringen.

Han anbefaler at ledere og ansatte spør:

  • Gir disse metodene opplevelsen av trygghet?
  • Er de funksjonelle og minst mulig inngripende?
  • Er det samsvar mellom hva vi øver på og praksis?
  • Er vi aktive og søkende etter ny kunnskap som bidrar til utvikling?

Trygge ansatte er forebygging

– Hva er god forebygging?

– Det er avhengig av trygge ansatte. Og trygge ansatte er avhengig av kunnskap og ferdigheter som gir dem en reell mestringstro. Holdninger og god forebygging påvirkes av de ansattes opplevelse, både av at egen sikkerhet er ivaretatt, og at de metoder som benyttes er minst mulig inngripende ovenfor pasienten. Det finnes ikke enkle løsninger på disse utfordringene, men vi må sammen jobbe for åpenhet og faglig integritet, sier Ruud.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse