fbpx Kommunestreiken trappes opp med 13 370 Hopp til hovedinnhold

Kommunestreiken trappes opp med 13 370

Silje Naustvik

– Et tydelig, men forsvarlig uttak, sier Silje Naustvik, nestleder i NSF. Streiken utvides til byene Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen fra 2. juni.

– Det er fase to vi nå melder om. Vi vil at det skal være et tydelig, men forsvarlig streikeuttak, sier Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

Hun er nestleder i Unio kommunes forhandlingsutvalg. 

– Uttaket omfatter nå flere kommuner og flere uttakssteder.

Les også:Sykepleiere streiker i kommunene fra nord til sør

Utvider med 13 370

Unio kommune trapper opp streiken fra onsdag 2. juni med over 13 000 medlemmer. Totalt vil da over 20 000 av Unio-medlemmene være i streik.

– Så det blir et stort uttak i fase to. Det omfatter flere kommuner og flere uttakssteder, sier Naustvik.

Fortsatt er andelen sykepleiere i streikeuttakene rundt ti prosent, opplyser Naustvik til Sykepleien. Det vil si at rundt 2 000 sykepleiere vil være i streik fra onsdag.

Den største andelen av de streikende er lærere organisert i Utdanningsforbundet.

– Skal ikke gå ut over liv og helse

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi er opptatt at streiken ikke skal gå ut over liv og helse. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Naustvik minner om at det er mulig for arbeidsgiverne å søke om dispensasjon.

– Slike søknader blir behandlet fortløpende, sier nestlederen i NSF.

Tre nye byer

Helseinstitusjoner, skoler, barnehager og biblioteker over hele landet blir berørt av streiken.

Tre nye kommuner blir berørt. Til sammen blir det streikende i 16 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er disse:

Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen involvert i det nye uttaket.

Se listen over institusjonene fordelt på kommuner og fylkeskommuner her.

– KS ga oss ikke noe annet valg

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier nestleder i NSF Silje Naustvik på Unios nettside.

Og videre:

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver, som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge, understreker Naustvik.

Kritisk mangel på kompetanse

Likevel er det kritisk mangel på kompetanse både i barnehage og skole, og i helse- og omsorgstjenestene.

Naustvik viser til at KS' egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.

– Det er åpenbart at lønnsnivået er for lavt til å beholde, mobilisere og rekruttere helsepersonell, sier hun.

Naustvik viser også til at ifølge nye tall fra Nav mangler helsetjenesten sett under ett 7000 sykepleiere, en økning på 1800 bare på ett år.

– Og vi vet at mangelen er størst i kommunene, sier hun.

Bemanningskartleggingen i sykehjem, hjemmesykepleie og heldøgns-omsorgsboliger viser at grovt sett 1 av 5 sykepleiervakter ikke dekkes av sykepleiere, ifølge Unio.

0 Kommentarer