fbpx Helsestasjonssjef: – Håper ikke vaksiner blir forskjøvet til siste del av juli Hopp til hovedinnhold

Helsestasjonssjef i Sandnes: – Håper ikke vaksiner blir forskjøvet til siste del av juli

70 STIKK I KVARTERET: Med seks ansatte som trekker opp doser og seks som vaksinerer, klarer vi å ta unna 70 vaksineringer i kvarteret, og 280 i timen, forteller Irene Asheim Ivesdal, helsesykepleier og vaksinesjef i Sandnes kommune.  Foto: Privat

– Hvis vi får færre vaksiner i juni, og flere i juli, blir det problemer med logistikken, sier helsestasjonssjef og ansvarlig for vaksineringen i Sandnes, Irene Asheim Ivesdal.

Onsdag formiddag står Irene Asheim Ivesdal selv midt i vaksineringen.
 
– Vi klarer å ta unna det nivået vi har nå i juni, men med hensyn til blant annet sommeravvikling og ferie, blir det vanskelig for oss å forskyve vaksinering til siste del av juli.

Tirsdag kveld var hun intervjuet i VG, hvor hun poengterte det samme.

Vaksinefordeling i sommer

Regjeringen varslet i forrige uke at de vil endre vaksinasjonsstrategien, slik at 25 kommuner får 60 prosent flere doser frem til alle over 18 har fått tilbud om vaksine. Dette er kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid.

Da den nye strategien ble lagt frem, understreket statsminister Erna Solberg (H) følgende i en pressemelding:

– Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen.

Ifølge VG har Helsedirektoratet fått i oppgave å sjekke om kommunene som får færre doser i juni, har mulighet til å ta igjen dette siste del av juli.

En rundspørring VG har gjort, viser at flere kommuner sier nei til dette.

Kilder: vg.no/regjeringen.no

Nakstad: – Alle kommunene har muligheten til å bemanne opp

Flere kommuner sier nei til å sette flere vaksinedoser i slutten av juli for å ta igjen det tapte dersom de får færre vaksiner i juni og første del av juli. De begrunner dette blant annet med at det er vanskelig å skaffe nok bemanning.

Nakstad sier til VG at han mener kommunene bør greie å bemanne opp dersom de planlegger det godt nok. Han viser også til at juli uansett blir den måneden da flest vaksiner blir satt i Norge.

– Alle kommunene har muligheten til å bemanne opp for å forberede seg for flere i juli, dersom de tar i bruk personell som er ferdig klarert gjennom Helsedirektoratets ordninger for nasjonalt helsepersonell eller helsefagsstudenter som trenger sommerjobb. Også andre fra frivillige organisasjoner kan trolig bistå med logistikkoppgaver, dersom det planlegges godt, sier han til avisen.

Han legger til at han er bekymret for at noen kommuner ikke får det til slik at det vil ta lengre tid å få gjennomført vaksinasjonen i Norge.

– Vi håper kommunene strekker seg langt for å få til dette. Det dreier seg om å få vaksinasjonen ferdig så raskt som mulig, sier Nakstad.

Mellom 3500 og 4000 doser i uka

I Sandnes er Irene Asheim Ivesdal klar på at de ikke har ledige hender å ta av lokalt i juli:

– Vi jobber så raskt vi kan, og har et opplegg der vi klarer å ta unna de vaksinene vi får, med bemanningen vi har, og de frivillige som har meldt seg. Vi vaksinerer to dager i uka, onsdag og torsdag, og da holder vi på til det er tomt. Vi setter mellom 3500 og 4000 doser i uka, sier hun til Sykepleien mellom slagene. 
 
Når hun hører Nakstad vise til at kommuner kan ta i bruk ferdig klarert helsepersonell via Helsedirektoratet, spør hun seg hvordan det skulle blitt organisert:
 
– Om vi skal bruke eksterne til å gjøre jobben, må vi jo se på hvordan det er tenkt organisert. Jeg tror også det kan bli en utfordring å få nok frivillige akkurat i de ukene i juli, og antakeligvis er nok mange av dem som skal vaksineres på ferie. Mitt håp er at det ikke blir slik at vi får færre vaksiner i juni og flere i juli, sier hun til Sykepleien.

Ber ledige sykepleiere om å registrere seg i nasjonalt koronaregister

Intensivsykepleiere
ØNSKET: Er du en ledig intensivsykepleier? Eller annen spesialsykepleier? Da kan du melde deg til covid-19-arbeid i det nasjonale koronaregisteret.  Illustrasjonsbilde: Marit Fonn

Flere sykepleiere som ikke jobber i yrket, inkludert intensivsykepleiere, skal allerede ha mottatt en SMS fra Helsedirektoratet. Budskapet er: Registrer dere i den nye nasjonale portalen.

Mangelen på intensivsykepleiere er slått fast lenge før koronaen kom til landet.

Sykepleien skrev forrige uke at Helsedirektoratet kartlegger tilgjengelige sykepleiere og forbereder et register der helsepersonell kan melde seg.

Nå ser dette dagens lys:

– Helsedirektoratet har etablert en portal der helsepersonell som ikke allerede er i jobb i et helseforetak eller kommune, bes om å registrere seg, forteller Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning.

Her finner du portalen for det nasjonale registeret.

Randi Moen Forfang, Helsedirektoratet
GIKK FORT: – Vi ser allerede at flere har registrert seg, det gikk veldig fort, forteller Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg

Har sendt til rundt 1000 i første runde

– For ikke å overbelaste systemet i starten har det foreløpig bare gått ut invitasjoner til grupper av helsepersonell.

I første runde ble meldingene sendt til rundt tusen sykepleiere.

– Vi ser allerede at flere har registrert seg, det gikk veldig fort å få inn de første, forteller hun.

For å finne frem til rette personer har Helsedirektoratet brukt både Helsepersonellregisteret og innhentet informasjon fra skoler og universiteter.

Her er oversikt over sykepleiere og studenter Helsedirektoratet har skaffet seg. Forfang tar forbehold om at registreringene er riktig utført.

Sykepleiere
Kilde: Helsedirektoratet

Frivillig ordning

– I og med at dette er en frivillig ordning, vil vi at de selv skal registrere seg, så vi kan bruke dem som registrerer seg i første omgang. Blir det behov for mange, vil vi kanskje ta flere runder med å melde direkte.

Etter hvert vil det bli kunngjort bredt at helsepersonell som er ledig, bes om å registrere seg.

– Lenke vil bli lagt ut på våre nettsider en av de nærmeste dagene.

Formidler videre til tjenestene

Randi Forfang forteller at i går kveld, altså 24. mars, ble det sendt ut SMS-invitasjoner til mange sykepleiere, inkludert intensiv- og anestesisykepleiere.

– Vi håper mange registrerer seg i den nasjonale portalen. Disse vil også få invitasjon på e-post, sannsynligvis 25. mars. Lister over dem som er registrert som tilgjengelig helsepersonell, vil bli formidlet videre til tjenestene, sier avdelingslederen.

Hun legger til:

– Hvis de som registrerer seg, endrer status, det vil si blir ansatt, ber vi om at profilen i den nasjonale registreringen oppdateres.

Forfang viser til at også mange kommuner og helseforetak har etablert sine egne rekrutteringsløsninger der helsepersonell kan melde seg.

Forfang har sin siste dag i karantene. Der ble hun satt fordi en av lederne fikk påvist covid-19.

– Karantenen har jeg overholdt veldig strengt, selv om jeg ikke har vært syk selv. Og det må alle gjøre for å hindre videre smitte, sier avdelingsdirektøren.

Faggruppeleder: – Kjempefint hvis de får dette til

Paula Lykke, faggruppeleder for intensivsykepleierne, er positiv til dette nasjonale registeret:

– Jeg syns det er interessant å høre at de prøver å finne intensivsykepleierne som er ute av det offentlige helsevesenet, og dem trenger vi nå. Det er veldig bra, sier hun.

– Kjempefint hvis de får dette til, med god logistikk og at alle lover og regler følges. Så vidt jeg vet, dreier ikke dette seg om beordring.

Paula Lykke, leder for Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for intensivsykepleiere.
FINNE DE RETTE: – Problemet er at sykehusene får så mange henvendelser fra alle slags helsepersonell. Nå gjeldet å ha rett personell på rett sted til riktig tid, påpeker faggruppeleder Paula Lykke.   Foto: Marit Fonn

Men hun spør seg om ikke det burde vært et slikt register allerede:

– Når krisen inntreffer, og sykehusene trenger personell, er ikke det i siste liten?

– De lurer på hvor de kan ta et oppfriskningskurs

Paula Lykke har fått flere henvendelser fra frustrerte medlemmer som har vært ute av yrket en stund.

– Det har vært et jevnt sig. Kanskje jobber de privat, eller de er permitterte og ønsker seg tilbake til yrket. De vet at det mangler intensivsykepleiere, men er kanskje ikke kvalifiserte uten å oppdatere seg. De lurer på hvor de kan ta et oppfriskningskurs.

De strever også med å finne ut hvor de skal henvende seg.

Redde for å forsvinne i bunken

– Det er en jungel av kanaler der man kan melde seg inn. Det gjelder andre sykepleiere også. Hvis de melder seg inn, får de kanskje ikke svar med en gang, og de er redde for at de forsvinner i bunken, sier hun.

– Problemet er at sykehusene får så mange henvendelser fra alle slags helsepersonell som har lyst til å bidra. Jeg vet at det er stor pågang på HR-avdelingene, og ledere er opptatt med logistikk.

Nå gjelder det å ha rett personell på rett sted til riktig tid, påpeker faggruppelederen.

– De vet hva som møter dem på intensiven

– Men kan en intensivsykepleier som har vært ute av yrket noen år, gjøre en forsvarlig jobb?

– Er du utdannet intensivsykepleier, da har du grunnkunnskapen. Du vet hva som forventes av deg, og hva du kan forvente å møte. Du har vært i en intensivsituasjon før. Det er bedre å bruke en intensivsykepleier enn å starte helt på blankt. Det er ikke sånn at man kan bruke en rørlegger som bilmekaniker fordi de mangler bilmekanikere, sier Paula Lykke.

– Hvor mange har kontaktet deg?

– 25, kanskje. Alle skal med! sier faggruppelederen.

Må veiledes inn på rett nettside

Sykepleien har kontaktet de regionale helseforetakene og spurt om sykehusene i regionene samarbeider om å få fatt i intensivsykepleiere og andre sykepleiere for tiden.

Flere viser videre til at de enkelte sykehusene averterer på ulikt vis for å tiltrekke seg nødvendig personell. Mange melder seg også. Kommunikasjonsrådgiverne viser til sykehusenes nettsider.

Men der er det ikke lett å finne ut hvor man eventuelt skal melde seg. Guiding må til.

I Helse Midt-Norge veiledes Sykepleien frem til denne nettsiden:

Over 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norge

Og med hjelp fra Helse Vest klikker vi oss frem til denne:

Sjukehusa treng di hjelp!

OUS: Annonserer etter alle grupper sykepleiere

Fra Oslo universitetssykehus (OUS) får Sykepleien svar på våre spørsmål i en e-post:

– Hvor og hvordan kan intensivsykepleiere utenfra nå melde seg til tjeneste ved OUS?

– Det ligger annonse ute i WebCruiter for alle grupper sykepleiere, inkludert spesialsykepleiere. Alle som tar kontakt direkte med en intensivseksjon, følges også opp, skriver Sigrid Ingeborg Rannem, leder for intensivavdelingen.

– Hva gjør OUS for å øke antallet tilgjengelige intensivsykepleiere?

– Det finnes ingen hurtigutdanning av intensivsykepleiere. Men vi vurderer fortløpende å be intensivstudenter om å tre inn i lønnede arbeidsforhold, skriver hun.

Tilbyr opplæringspakke

– Vi har kartlagt alle ansatte i OUS som i dag ikke jobber klinisk, men som har sykepleierautorisasjon. Vi sjekker ut om de har relevant formal- og realkompetanse innenfor feltene operasjon, intensiv, anestesi, overvåkning og barnesykepleie, for å tilby disse en opplæringspakke, forteller Sigrid Ingeborg Rannem i e-posten.

Alle spesialsykepleiere fra spesialitetene operasjon, anestesi og intensiv, på tvers av klinikker, avdelinger og seksjoner, er invitert inn til opplæring og workshops, slik at de kan bistå intensivsykepleierne på intensiv når eller hvis det blir travelt.

– Vi kartlegger også pensjonerte ansatte, i tilfelle noen har ønske om å tre tilbake i stillingen sin og bidra for en periode, skriver avdelingsleder Sigrid Ingeborg Rannem.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.