fbpx Kan bli LO-streik fra 11. april Hopp til hovedinnhold

Kan bli LO-streik fra 11. april

Peggy Følsvik
FARE FOR STREIK: – Det er lenge siden vi har stått så langt fra hverandre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er helt utenkelig at enkelte grupper i offentlig sektor, som lærere og sykepleiere, skal gå ut over rammen som er satt for frontfaget, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Partene i privat sektor – frontfaget – må bli enige innen 11. april for å unngå streik. 

Som mange ventet ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og YS og motparten NHO 25. mars.

Fredag 9. april starter meklingen mellom partene i årets mellomoppgjør. Da møter LO, YS og NHO på Riksmeklerens kontor. Fristen for å bli enige er midnatt 10. april.

– Det er lenge siden vi har stått så langt fra hverandre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Blir ikke partene enige innen natt til søndag 11. april, kan det bli streik. Det vil i så fall være første gang siden krigen at det blir streik i et mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn.

– Vi går alltid inn i forhandlinger og mekling med mål om å bli enig uten å bruke streikevåpenet. Men i år blir det ikke enkelt å komme i mål, erkjenner Følsvik.

Vil ta ut bussjåfører i streik

Bussjåfører over hele landet kan bli tatt ut i streik til helgen hvis partene ikke blir enige.

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

LO varsler at de vil ta ut i overkant av 23 500 medlemmer i streik, flere av dem i buss- og transportsektoren.

NSF-lederen venter et tøft oppgjør

Resultatet i mellomoppgjøret i privat sektor legger føringer for tilsvarende lønnsoppgjør i det offentlige.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) venter et tøft oppgjør, sa hun nylig til Sykepleien.

– Vi må få synliggjort en reell vilje til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere, sa Lill Sverresdatter Larsen blant annet.

Hun mener også at spesialsykepleiere bør prioriteres. Senere i april er det NSF og Unios tur til å gå i forhandlinger. 

NHO vil bevare konkurranseevnen

Både LO og YS krever at kjøpekraften må opprettholdes og lavtlønte må sikres et ekstra tillegg.

NHO mener at norsk næringsliv må skjermes mot for bratt stigning i lønna etter koronapandemien, og peker på at lønningene for industrien – eller frontfaget – ikke må øke mer enn hos Norges handelspartnere for å ivareta konkurranseevnen.

Der er det anslått at lønnsøkningen vil bli på rundt 2,2 prosent. Men det er godt under forventet prisvekst på 2,8 prosent, og NHOs krav innebærer derfor i realiteten en reallønnsnedgang og svekkelse av kjøpekraften.

– Få i gang samfunnshjulene

LO mener det er svært uheldig med reallønnsnedgang når Norge skal komme seg på fote igjen etter pandemien.

– Det er viktig å sikre at folk har en inntekt som gjør at samfunnshjulene kommer i gang igjen, framholdt Følsvik da partene møttes til forhandlinger i slutten av mars.

25. mars ble det altså brudd i forhandlingene. LO-lederen viste da til manglende forhandlingsvilje hos NHO.

– Det er helt uaktuelt å akseptere en reallønnsnedgang, sa Peggy Følsvik.

Også sykepleierne krever solid lønnsløft

Også sykepleiere og lærere krever et solid lønnsløft etter å ha stått i pandemiens frontlinje i over ett år.

Offentlig ansatte har reagert på at de var de eneste som forholdt seg til fjorårets ramme på 1,7 prosent, mens privat sektor til dels endte langt over.

Les også: NSF-lederen provosert over lønnstall for koronaåret 2020

Forhandlingene i offentlig sektor starter i slutten av april.

– Utenkelig at enkelte grupper i offentlig sektor skal gå ut over rammen

Følsvik sier at LO ikke vil legge seg opp i deres forhandlinger, men understreker samtidig at disse gruppene må respektere rammen som blir satt for frontfaget.

– Det er helt utenkelig at enkelte grupper i offentlig sektor, som lærere og sykepleiere, skal gå ut over denne. Da risikerer vi at frontfagsmodellen sprenges. Det vil være en veldig uheldig utvikling, sier LO-lederen.

Industriarbeidere provosert

Også industriarbeidere har latt seg provosere av NHOs krav om reallønnsnedgang. Blant LOs medlemmer er det stor vilje til å gå til streik dersom ikke resultatet hos Riksmekleren sikrer at kjøpekraften opprettholdes.

– Jeg oppfatter at det er stor streikevilje for et solidarisk oppgjør, uttalte leder i Fellesforbundet Jørn Eggum før påske.

Forhandlingsstart for områder som involverer sykepleiere:

  • Spekter-området (A-del): 14. april
  • KS-området (kommunene): 21. april
  • Oslo kommune: 23. april
  • Stat: 26. april
  • Virke-HUK: 17. juni. (Tariffområdet Virke-HUK (helse, utdanning, kultur) omfatter private institusjoner drevet av frivillige eller ideelle organisasjoner, som sykehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner og høyskoler.)

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir det streik, vil det være fra 27. mai.

Les også:

Lønnsoppgjøret 2021: – Jeg venter et tøft oppgjør

Lill Sverresdatter Larsen
PRIORITERER SPESIALSYKEPLEIERE: – Det er behov for å øke lønnsnivået særskilt for spesialsykepleierne i kommunene, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. Disse må også prioriteres på sykehusene, mener hun.  Foto: Marit Fonn

LO og NHO er først ut i lønnsoppgjøret. I april er det sykepleiernes tur. – Vi må få synliggjort en reell vilje til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

LO har i dag, 24. mars, levert sine krav til NHO. Årets lønnsoppgjør er dermed i gang, og starter som vanlig i privat sektor.

Det var LO-leder Peggy Hessen Følsvik som overrakte kravene til NHO-direktør Ole Erik Almlid.

NHO har tatt til orde for en reallønnsnedgang, og lønnsoppgjøret er spådd å bli krevende.

– Det kommer til å bli tøffe forhandlinger, sier NHO-direktøren til NTB.

Kan bli LO-streik i april

Oppgjøret i privat sektor legger føringer for lønnsoppgjøret i det offentlige, som starter i april.

Se oversikt over oppstartsdatoer nederst i saken.

NHO mener at rammen for årets lønnsoppgjør må ligge under anslått prisstigning, som er på 2,8 prosent, ifølge NTB.

LO på sin side ønsker økt kjøpekraft for alle.

Det regnes som sannsynlig at det blir brudd i forhandlingene. Blir ikke partene enige, kan det bli streik fra midten av april.

– Pandemien har rammet norsk næringsliv hardt

– Årets oppgjør må reflektere at koronapandemien har rammet norsk næringsliv hardt og ikke minst skjevt, har NHO-direktør Almlid sagt til NTB.

Men pandemien har også skapt høye forventninger om lønnsøkning for dem som har stått i den såkalte frontlinjen. Som sykepleiere og lærere.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles derfor kun om lønn.

– Forventer at arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter fra midten av april. Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler via sin hovedorganisasjon Unio.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen er leder for Unios forhandlingsutvalg i Spekter-området.

 – Hvilke forventninger har du til årets lønnsoppgjør?

– Jeg venter et tøft oppgjør ut fra signalene fra arbeidsgiver, og også fra andre fagforeninger, skriver Larsen i en e-post til Sykepleien.

– Det er stor mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, og det er et alvorlig problem for samfunnet. Vi forventer et lønnsoppgjør hvor arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar for helsetjenestene på alvor.

Vil ha økt lønnsnivå for spesialsykepleierne i kommunene

– Hva blir viktigst i kommunene?

– I kommunene må vi ha et lønnsoppgjør som synliggjør en reell vilje til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere. De bidrar med livsnødvendig kompetanse som det er behov for over hele landet, skriver Larsen.

NSF-lederen viser til at mange av oppgavene og pasientene som før ble behandlet i spesialisthelsetjenesten, nå ivaretas av kommunene.

– Det er behov for å øke lønnsnivået, særskilt for spesialsykepleierne.

– Må være en klar prioritering av spesialsykepleiere

– Og hva blir viktigst i sykehusoppgjøret?

– I Spekter-området vil det også være av stor betydning at vi får en ramme som reflekterer alvoret i rekrutteringssituasjonen, altså beholde, mobilisere og rekruttere. Det må dessuten være tydelig at det har vært en klar prioritering av spesialsykepleiere når vi gjør opp regning etter både sentrale og lokale forhandlinger, sier Larsen.

NSF-lederen skal altså være forhandlingsleder i Spekter-området på vegne av Unio-forbundene.

NHO: – Verste krisen siden andre verdenskrig

– I år må vi ikke ende opp med et oppgjør som sender flere ut i arbeidsløshet, har NHO-sjef Ole Erik Almlid sagt til NTB.

Og videre:

– Dette er den verste krisen siden andre verdenskrig. Lønnsoppgjøret må ikke bidra til å gjøre situasjonen verre. Alle forstår at dette er tiden for å sikre jobber, ikke motsatt.

NHO viser til at lønnsutviklingen hos handelspartnere i utlandet vil ligge på rundt 2,2 prosent, et godt stykke under forventet prisstigning på 2,8 prosent.

NSF-lederen ser saken i et annet lys.

– Hva syns du om NHOs utspill om å ha nedgang i kjøpekraften, for å unngå arbeidsledighet?

– Det er to ulike problemer, som begge må håndteres av samfunnet. Det ene er konkurranseutsatt industri, som må ivaretas. Det andre er mangel på livsnødvendig kompetanse i helsetjenestene. Vi er avhengig av at begge problemene håndteres, skriver Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Forhandlingsstart for områder som involverer sykepleiere:

  • Spekter-området (A-del): 14. april
  • KS-området (kommunene): 21. april
  • Oslo kommune: 23. april
  • Stat: 26. april
  • Virke-HUK: 17. juni. (Tariffområdet Virke-HUK (helse, utdanning, kultur) omfatter private institusjoner drevet av frivillige eller ideelle organisasjoner, som sykehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner og høyskoler.)

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir det streik, vil det være fra 27. mai.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.