fbpx FLS-modellen for å forebygge brudd nummer to havner i Stortinget Hopp til hovedinnhold

FLS-modellen for å forebygge brudd nummer to havner i Stortinget

bildet viser Kjersti Toppe og Siv Mossleth
STOR STØTTE: Kjersti Toppe (til venstre) og Siv Mossleth fra Senterpartiet har fått utelukkende positive innspill fra fagmiljøet og brukergrupper på representantforslaget sitt. Forslaget skal stemmes over i Stortinget 27. mai. (Foto: Stortinget)

Det ortopediske fagmiljøet har lenge etterlyst at sykehus skal ha koordinerende tjenester for bruddforebygging (FLS), der egne bruddsykepleiere har en viktig koordinatorfunksjon. Nå har de blitt hørt av to stortingsrepresentanter som har lagt et representantforslag på bordet.

Sykepleien skrev i temanummeret om fall i 2020 at regjeringen hadde mislyktes i å få ned antallet hoftebrudd, og at fagfolk på feltet ikke hadde hørt om regjeringens mål.

De samme fagfolkene hadde testet ut en modell (FLS) på hvordan de kunne få ned antallet hoftebrudd og andre alvorlige brudd hos eldre, men de fikk ikke midler fra regjeringen til å innføre dette ved alle sykehus.

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Siv Mossleth fra Senterpartiet leste de to artiklene. Nå har de fremmet et representantforslag der de støtter fagfolkenes etterlysninger.

– Gjorde inntrykk

– Det gjorde inntrykk på meg at fagfolkene Sykepleien intervjuet, ikke hadde hørt om regjeringens mål. Dette må vi lære av. Det nytter ikke med mål på papiret, vi må få dem ut og gjort dem kjent i fagmiljøene også, sier Kjersti Toppe.

Hun forteller at brudd hos eldre har vært noe hun har hatt engasjement for lenge.

– Dette har vært min dårlige samvittighet. Vi fremmer mange forslag innen helse, men har gjort lite for å forhindre brudd nummer to hos pasienter med osteoporose. Vi kan oppnå enormt mye bare med å få et bedre system rundt dette.

FLS-modellen

Modellen det er snakk om, er FLS. Forkortelsen står for Fracture Liaison Services, som er en koordinatorbasert forebygging av sekundære brudd for osteoporosepasienter, igangsatt av spesialisthelsetjenesten.

Koordinatorbasert vil si at noen, vanligvis en sykepleier, finner risikopasientene blant bruddpasientene, utreder dem og anbefaler behandling, i samråd med ansvarlige leger.

Målet med FLS er å identifisere alle som kommer inn på sykehus og legevakt med lavenergibrudd, det vil si brudd etter fall fra egen høyde.

Åtte sykehus har FLS-modell i dag:

Sykehusene i Molde, Namsos, Tromsø, Kristiansund, Oslo (Ullevål), Drammen, Bærum og Trondheim (St Olavs hospital) er de åtte sykehusene hvor som tilbyr FLS i dag.

Til sammen er det over 50 sykehusavdelinger som driver med ortopediske behandlinger, hvor FLS kan være aktuelt å innføre.

Bildet viser Frede Frihagen og Lene B Solberg
BRUDDFANGERNE: – Vi vil «fange» Anne på 65 år med håndleddsbrudd for å hindre at hun får et hoftebrudd når hun er 75, sier ortoped Frede Frihagen, leder i Fragility Fracture Network Norge, og ortoped Lene B. Solberg, leder av Faggruppe for osteoporose og benhelse i Norsk ortopedisk forening. (Foto: Eivor Hofstad)

Foreslår å sikre finansiering

I Sykepleien viste ortopedene Frede Frihagen og Lene Solberg til at sykehusenes finansieringssystem i dag er til hinder for slik forebygging og behandling av osteoporosepasienter, og at det oppleves som en kamp å få osteoporosemidler over driftsbudsjettet.

Ortopediske avdelinger får inntekter gjennom innsatsstyrt finansiering basert på hvor mange brudd som behandles. Brudd som forebygges, gir ingen gevinst for sykehuset.

I representantforslaget ligger det derfor innbakt at finansiering til FLS-modellen må sikres.

– Hvis forslaget går gjennom i Stortinget, kan regjeringen velge å gi helseregionene dette i oppdrag, og samtidig sørge for at det følger midler med til det, sier Toppe.

Hun regner med at det da vil ta ett til maks to år før alle har den nye modellen på plass.

Representantforslaget

Representantforslaget var opprinnelig todelt:

1. Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale faglige retningslinjer som bygger på oppdatert kunnskapsgrunnlag for forebygging og behandling av osteoporose.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det i alle helseforetak opprettes koordinerende tjenester for bruddforebygging (FLS), og at slike tilbud sikres finansiering.

Stortingets helse- og omsorgskomité har bedt om innspill til forslaget, unntatt forslag 1 om at det skal utarbeides nasjonale faglige retningslinjer. Dette er avvist av presidentskapet, fordi det tidligere har vært fremmet for denne perioden, men Toppe har tro på at hun kan få flertall i komiteen, og da har de lov til å fremme forslaget en gang til.

Massiv støtte

Av de 11 organisasjonene og gruppene som har sendt inn innspill til representantforslaget, er samtlige positive.

– Det lover bra at de er så entydige og det er uvanlig at de er så mange. Vi har nettopp hatt høringsrunde på likeverdsreformen. Der kom det bare inn fire-fem høringsinnspill, sier Toppe.

Nå skal helse- og omsorgskomiteen gå gjennom innspillene og formulere det endelige forslaget. Der sitter Toppe.

– Vi har frist for å gi vår innstilling den 20. mai, og så skal saken behandles i Stortinget den 27. mai, opplyser hun.

– Hvordan tror du det går?

– Jeg forventer egentlig at det kan få støtte, siden dette er i tråd med vedtatt politikk fra regjeringen. De har jo hatt tøffe mål på reduksjon av brudd. Vi regner med å få støtte fra Ap og SV, men vil være avhengig av at Frp også blir med. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler fra partiene.

bildet viser Edel Bruun Bastøe
MANGE ÅRS JOBBING: – Vi har jobba med å få inn FLS-modellen i mange år, i hvert fall siden 2014, sier leder av NSFs faggruppe for ortopediske sykepleiere, Edel Bruun Bastøe. (Foto: Kristin Henriksen)

NSFs faggruppe støtter også forslaget

Også Norsk sykepleierforbunds faggruppe av ortopediske sykepleiere støtter forslaget og har levert innspill.

– Faggruppen ønsker og forventer å være en del av arbeidet, og vi kan vise til gode eksempler og ulike måter å drive FLS på i Norge, sier leder av faggruppen, Edel Bruun Bastøe.

I høringsinnspillet skriver gruppen videre:

«Det er opprettet FLS-system ved 8 sykehus per i dag, og DRG-koding har finansiert dette arbeidet i stor grad. Det er vanskeliggjort etter reduksjon av DRG til slikt arbeid ved siste årsskifte.»

Også flere av de andre innspillene understreker at det er nødvendig å sette av finansiering til dette tilbudet.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.