fbpx FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig Hopp til hovedinnhold

FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig

Bildet viser apotektekniker som trekker opp koronavaksine.
VAKSINERER ANSATTE: Her trekker apotektekniker Janet Larsen opp koronavaksine da de første ansatte på Haukeland universitetssjukehus skulle vaksineres. Foto: Bjørn Erik Larsen/Bergens Tidende/NTB

Det er for å unngå at mange må være hjemme samtidig, med kortvarige symptomer.

Fra koronavaksinering av helsepersonell startet, har Folkehelseinstituttet anbefalt at ikke alle i samme enhet vaksineres til samme tid.

Det er fordi alle de godkjente koronavaksinene er vist å gi forbigående bivirkninger hos ganske mange.

– Derfor har vi i Norge anbefalt at ikke alle helsearbeidere i samme avdeling vaksineres samtidig, slik at man unngår at flere må være hjemme med kortvarige symptomer. Dette gjelder for alle koronavaksiner vi har i Norge per nå, sier overlege Sara Viksmoen Watle ifølge Folkehelseinstituttets nettsider.

Ikke bekymring

I Sverige meldte 100 av 400 som fikk vaksine ved to sykehus om bivirkninger etter å ha fått første dose på jobb. Flere måtte holde seg hjemme på grunn av dette. Følgen ble at vaksineringen noen steder i Sverige ble satt på vent.

– Men ut fra den informasjonen vi har fått, er denne beslutningen gjort for å håndtere personalmangel, presiserer Watle.

– Ikke av bekymring for nye eller ukjente bivirkninger etter vaksinasjon.

Det som har skjedd i Sverige, fører ikke til endringer i anbefalingene for vaksinasjon av helsearbeidere i Norge.

Frem til 7. februar hadde nesten 12 000 helsearbeidere i pasientnært arbeid fått to doser med koronavaksine, ifølge FHIs situasjonsrapport.

Vanlig med milde bivirkninger

Etter vaksinering med alle de tre koronavaksinene som er godkjent i Norge, Pfizer/Biontech, Moderna og Astrazeneca, er det vanlig å få milde bivirkninger. I studier som er gjort, får halvparten vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet.

Ledd- og muskelsmerter og frysninger er også vanlig. Noen kan få forbigående feber. Disse symptomene har oppstått etter en til to dager, med rundt to dagers varighet.

Ifølge Sara Viksmoen Watle er disse bivirkningene også vanlige ved andre typer vaksiner, men andelen som får dem, ser ut til å være litt høyere ved koronavaksiner.

Overlege Sigurd Hortemo sier på Legemiddelverkets nettsider at mange får kraftigere reaksjoner enn det de er vant med fra for eksempel influensavaksinering. Men dette er kjent fra godkjenningsstudiene og gjenspeiles i bivirkningene som meldes i Norge, både fra allmennhet og helsepersonell.

Alle kan melde

Norske helsemyndigheter følger nøye med på bivirkninger etter vaksinasjoner. Folkehelseinstituttet opplyser at både helsepersonell og privatpersoner kan melde mistenkte bivirkninger elektronisk.

Helsepersonell skal melde her: Bivirkningsmelding fra helsepersonell

Privatpersoner skal melde her: Bivirkningsmelding for pasienter

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger.

Privatpersoner oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell dersom de mistenker alvorlige eller uventede bivirkninger etter å ha tatt vaksine.

Les også:

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.