fbpx FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig Hopp til hovedinnhold

FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig

Bildet viser apotektekniker som trekker opp koronavaksine.

Det er for å unngå at mange må være hjemme samtidig, med kortvarige symptomer.

Fra koronavaksinering av helsepersonell startet, har Folkehelseinstituttet anbefalt at ikke alle i samme enhet vaksineres til samme tid.

Det er fordi alle de godkjente koronavaksinene er vist å gi forbigående bivirkninger hos ganske mange.

– Derfor har vi i Norge anbefalt at ikke alle helsearbeidere i samme avdeling vaksineres samtidig, slik at man unngår at flere må være hjemme med kortvarige symptomer. Dette gjelder for alle koronavaksiner vi har i Norge per nå, sier overlege Sara Viksmoen Watle ifølge Folkehelseinstituttets nettsider.

Ikke bekymring

I Sverige meldte 100 av 400 som fikk vaksine ved to sykehus om bivirkninger etter å ha fått første dose på jobb. Flere måtte holde seg hjemme på grunn av dette. Følgen ble at vaksineringen noen steder i Sverige ble satt på vent.

– Men ut fra den informasjonen vi har fått, er denne beslutningen gjort for å håndtere personalmangel, presiserer Watle.

– Ikke av bekymring for nye eller ukjente bivirkninger etter vaksinasjon.

Det som har skjedd i Sverige, fører ikke til endringer i anbefalingene for vaksinasjon av helsearbeidere i Norge.

Frem til 7. februar hadde nesten 12 000 helsearbeidere i pasientnært arbeid fått to doser med koronavaksine, ifølge FHIs situasjonsrapport.

Vanlig med milde bivirkninger

Etter vaksinering med alle de tre koronavaksinene som er godkjent i Norge, Pfizer/Biontech, Moderna og Astrazeneca, er det vanlig å få milde bivirkninger. I studier som er gjort, får halvparten vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet.

Ledd- og muskelsmerter og frysninger er også vanlig. Noen kan få forbigående feber. Disse symptomene har oppstått etter en til to dager, med rundt to dagers varighet.

Ifølge Sara Viksmoen Watle er disse bivirkningene også vanlige ved andre typer vaksiner, men andelen som får dem, ser ut til å være litt høyere ved koronavaksiner.

Overlege Sigurd Hortemo sier på Legemiddelverkets nettsider at mange får kraftigere reaksjoner enn det de er vant med fra for eksempel influensavaksinering. Men dette er kjent fra godkjenningsstudiene og gjenspeiles i bivirkningene som meldes i Norge, både fra allmennhet og helsepersonell.

Alle kan melde

Norske helsemyndigheter følger nøye med på bivirkninger etter vaksinasjoner. Folkehelseinstituttet opplyser at både helsepersonell og privatpersoner kan melde mistenkte bivirkninger elektronisk.

Helsepersonell skal melde her: Bivirkningsmelding fra helsepersonell

Privatpersoner skal melde her: Bivirkningsmelding for pasienter

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger.

Privatpersoner oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell dersom de mistenker alvorlige eller uventede bivirkninger etter å ha tatt vaksine.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse