fbpx – Jeg ble nok sett på som en vanskelig ansatt Hopp til hovedinnhold

– Jeg ble nok sett på som en vanskelig ansatt

Edith Gjevjon

Da Edith Lillian Roth Gjevjon meldte fra om det hun mente var uforsvarlig helsehjelp i hjemmesykepleien på Nesodden for 17 år siden, ble hun så upopulær hos ledelsen at hun valgte å slutte før prøvetiden var over.

Edith Lillian Roth Gjevjon har viet karrieren sin til å lære studenter og sykepleiere om forsvarlig sykepleie. Hun jobber som instituttleder for Lovisenberg diakonale høgskole og redaktør for Sykepleien Forskning.

– Min karriere er en konsekvens av mitt engasjement for pasientsikkerhet og kvalitet som både hjelpepleier og sykepleier. Men det jeg opplevde på Nesodden for nesten 20 år siden, trigget meg til å starte på masterutdanning i sykepleievitenskap. Jeg ville komme i en posisjon hvor jeg kunne påvirke faget og fagutøvelsen, sier hun.

Flere feil i dosett

– Hva skjedde den gangen?

– Jeg kom til hjemmesykepleien på Nesodden før jul i 2003. Der opplevde jeg en kultur som ikke var preget av at pasientens og pårørendes behov skulle være i sentrum. Det var gode fagfolk som gjorde sitt aller beste, men lav kvalitet på system og strukturer. Jeg meldte ifra om flere avvik.

– Kan du gi et eksempel?

– Jeg fant flere ganger feil i dosetten når jeg skulle gjøre dobbeltkontrollen som sykepleiere hadde ansvaret for. For eksempel fant jeg en gang at det ikke lå noen vanndrivende medisin i dosetten til en pasient. På medisinlisten var det oppgitt at pasienten skulle ha Diural, som har virkestoffet furosemid. Siden den som hadde fylt dosetten før jeg kom, ikke fant Diural, lå det ingen pille i dosetten. Men det lå Furix i skapet. Den har det samme virkestoffet og kan brukes i stedet.

Avviket ble ikke håndtert

Gjevjon meldte avvik på dette, og ble kalt inn til lederen som spurte: «La du oppi riktig medisin, da?»

– «Ja,» svarte jeg. «Da er ikke dette et avvik,» sa lederen. Jeg kom fra en lederjobb i Oslo kommune og brukte der avvikssystemet slik det skal brukes: for forbedring. Så jeg insisterte på at avviket var gyldig, og at det måtte håndteres videre. Det ble ikke gjort.

Gjevjons avviksmeldinger og kritiske spørsmål og forslag til forbedringer endte til slutt opp som en personalsak.

– Jeg ble nok sett på som en vanskelig ansatt, sier hun.

Gjevjon ble innkalt i møter der hun hadde med seg daværende fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Ragnhild Hegg.

– Jeg fikk kritikk i stedet for støtte

– Lederen over støttet lederen min. Jeg opplevde ikke at kvalitet på tjenestene sto i sentrum, men det å ikke bli tatt for noe var viktigere. Det er for øvrig en kjent problemstilling mange steder, ansatte er redd for sanksjoner og tør ikke melde fra, sier Gjevjon.

Hun hadde en opplevelse av å bli motarbeidet.

– Jeg fikk kritikk i stedet for støtte da jeg meldte fra. Jeg fikk for eksempel utvidet prøvetiden min til over seks måneder, siden jeg var så vanskelig.

Varslet fylkesmannen

Gjevjon sluttet i jobben i hjemmesykepleien på Nesodden før prøvetiden var over og bestemte seg for at den kulturen hun hadde sett komme tydelig til uttrykk der, ville hun ta tak i.

– Det er derfor jeg har tatt all den utdanningen jeg har tatt, og det er derfor jeg er så opptatt av forsvarlig helsehjelp og sykepleie. Jeg underviser om forsvarlighet og varsling i dag, sier hun.

De var to sykepleiere som begynte samtidig i hjemmesykepleien på Nesodden. Begge sluttet samtidig, og begge varslet Fylkesmannen da de sluttet.

– Trenger sykepleiere med mot

Bachelorstudenter fra Lovisenberg diakonale høgskole gjennomfører i dag praksisstudier i Nesodden kommune, både i sykehjem, hjemmesykepleie og innen psykisk helsevern.

– Det er viktig å presisere at det som hendte med meg for 17 år siden ikke påvirker vårt samarbeid med Nesodden kommune når det gjelder praksisstudier og samarbeidsprosjekter, sier Gjevjon.

Skolens erfaringer er at studentene møter dedikerte og dyktige fagpersoner når de studerer i praksis, og lærerne opplever godt samarbeid.

– Men jeg håper også at våre studenter er rustet og i stand til å vurdere, avdekke og melde fra om forhold som utfordrer forsvarligheten. Vi trenger sykepleiere med mot. Kun slik kan vi sikre at pasientsikkerhet og kvalitet ivaretas, sier Gjevjon.

– Vanskelig å kommentere

– På den tiden jobbet ikke jeg i Nesodden kommune, og så vidt meg bekjent er ingen av dem som jobbet som ledere den gang, ledere i dag. Det blir dessverre derfor vanskelig å kommentere dette, sier virksomhetsleder ved hjemmetjenesten i Nesodden kommune, Sandra Edvardsen.

0 Kommentarer

– Jeg er tilbøyelig til å si at det er trakassering Neste artikkel