fbpx Kommuner rasjonerer på munnbind til ansatte Hopp til hovedinnhold

Kommuner rasjonerer på munnbind til ansatte

Lill Sverresdatter Larsen, NSF

– Jeg har fått flere henvendelser fra medlemmer som forteller at kommunene ikke gir dem tilstrekkelig smittevernutstyr på jobb, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund.

I Elverum nekter kommunen å gi munnbind til sine ansatte i hjemmetjenesten og begrunner det med at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke krever det. Der må pleietrengende, som selv er i risikosonen for alvorlig sykdom hvis de smittes av koronaviruset, betale for munnbindene til hjemmesykepleierne.

NRK skriver at dette opprører Liv Margrete Halbakken så mye at hun nekter å ta imot mer hjelp fra kommunen til sin hjelpetrengende mann Arnfinn Halbakken. Han er i risikogruppen for å bli alvorlig syk hvis han blir smittet av korona.

– Ikke for å spare penger

Sektorleder Aino Kristiansen i Elverum kommune sier til NRK at det ikke handler om økonomi. Hun sier kommunen har nok utstyr, og at dette ikke er noe som er bestemt for å spare penger.

– Så lenge det ikke er krav om bruk av munnbind, må brukerne betale selv, sier hun til NRK.

Sykepleien spør Miriam Sare, overlege ved avdeling for smittevern og beredskap hos FHI, om Elverum kommune har rett.

– Det er kommunen som i samarbeid med fylkesmannen, i samråd med Folkehelseinstituttet og/eller Helsedirektoratet, som beslutter hvilke epidemiologiske situasjoner som danner grunnlag for når og hvilke av de anbefalte forsterkede tiltakene som bør vurderes.

– Bruk av munnbind er ikke det første eller eneste tiltaket som bør iverksettes i en situasjon med økende smitte. Hvis det i Elverum kommune er vurdert at andre smitteverntiltak enn bruk av munnbind er mer aktuelle med den smittesituasjonen de har i kommunen, er det i tråd med våre råd, svarer hun på e-post.

Ikke munnbind ved lav smitterisiko i samfunnet

– Men her er tjenestemottaker i risikogruppen for alvorlig sykdom. Blir det riktig å ikke anbefale bruk av munnbind i slike tilfeller? Hjemmesykepleierne er jo nærmere enn 1 meter når de utfører personlig stell?

– Ved lav covid-19 smitterisiko i samfunnet anbefaler vi ikke bruk av munnbind i hjemmetjenesten der det ikke er påvist eller mistenkt smitte, men en rekke andre smitteverntiltak. Dette gjelder også for tjenestemottakere som er i risikogruppen.

Hensikten med at ansatte i hjemmetjenesten bærer munnbind ved nær kontakt med tjenestemottakere, er å begrense smitte fra personer som er pre/asymptomatiske og følgelig ikke vet at de er smittet.

– Vi antar at mellom 20 og 40 prosent av covid-19-tilfellene er asymptomatiske, skriver Sare og legger til:

– Sannsynligheten for å møte en pre/asymptomatisk person øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent. Ved økende forekomst av covid-19 i samfunnet, kan utvidet bruk av munnbind på ansatte vurderes. Vurderingen må skje der hvor smitten er, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt. Før utvidet bruk av munnbind innføres i hele eller deler av helsetjenesten, bør det sikres at øvrige tiltak og rutiner anbefalt av FHI, er iverksatt. Bruk av munnbind vil ikke kunne erstatte, kun supplere de andre smitteverntiltakene.

– Så da mener du med andre ord at Elverum kommune tolker reglene for munnbind rett, når de krever at bruker i risikogruppen selv må betale for at personalet i hjemmetjenesten skal bruke munnbind når de kommer hjem til personer i risikogruppen, der det ikke er symptomer på smitte hos noen av partene?

Sykepleien fikk ikke svar fra FHI på dette.

Ringerike kommune gir to munnbind per dag

Leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen fortalte i programmet Torp på NRK at mange kommuner ikke har nok smittevernutstyr ,og at de blant annet rasjonerer på bruk av munnbind.

Hun har blant annet fått en henvendelse fra et medlem i Ringerike kommune som forteller at i hjemmetjenesten der får de utdelt kun to munnbind per vakt.

– Jeg har snakket med ansatte som har gått til innkjøp av munnbind selv, som de bruker på jobb. Argumentet til arbeidsgiver for to munnbind er at de ansatte ikke skifter arbeidstøy mellom hver bruker, og at det derfor heller ikke er nødvendig å skifte munnbind, skriver sykepleieren.

– Er det en vurdering FHI er enig i?

– Våre råd er at ansatte fortrinnsvis bør bruke munnbind kun i situasjoner med kontakt nærmere enn 1 meter, og ikke gjennom hele arbeidsdagen, svarer overlege Miriam Sare ved FHI.

Retningslinjen i Ringerike kommune er også̊ at munnbind skal brukes i situasjoner der man ikke kan overholde 1 meters avstand i mer enn 15 minutter, som for eksempel i stell.

– Jeg opplever at tilgangen på utstyr er ok, men at det er kostbart, skriver sykepleieren.

Status i andre kommuner

Reidun Stavland er fylkesleder i NSF Vestland. Hun rapporterer at Øygarden kommune har endret strategi.

– Der var det rasjonering på munnbind før, men nå får de bruke så mange munnbind de vil.

En anonym sykepleier skriver til NSF-leder Liv Sverresdatter Larsen:

«Jeg vet at det er rasjonering i store kommuner med høyere smitte enn landsgjennomsnittet. Dette bekrefter folk jeg snakker med som fordeler utstyr. Her jeg jobber nå, er det bedre fatt og lavere smittepress. Dette henger sammen.»

– Ikke akseptabelt

Lill Sverresdatter Larsen sier til Sykepleien at det ikke er akseptabelt at sykepleiere og pasienter skal være redde for smitte grunnet mangel på enkelt smittevernutstyr som nå er tilgjengelig for hele befolkningen.

– Hva må kommunene gjøre, og hva kan sykepleierne kreve?

– De som ikke allerede har gjort det, må sørge for at de har nok munnbind til at både ansatte, pasienter og brukere kan føle seg trygge. Dette er ikke noe sykepleierne skal behøve å kreve. Alle ansvarlige i kommunene må ta ansvar for noe så enkelt i en situasjon hvor hele landet gjør det de kan for å stanse en alvorlig smittesituasjon, sier NSF-lederen og legger til:

– Det er ikke mangel på munnbind, og det er helt uakseptabelt hvis smittevernhensyn settes til side for å spare noen kroner ute i kommunene.

Helsetilsynets kartlegging

I en kartlegging av smittevern i kommunenes hjemmetjeneste som Helsetilsynet utførte i juni i år, kom det frem at 36 prosent av kommunene har på et tidspunkt manglet smittevernutstyr.

Blant disse kommunene har 70 prosent manglet briller/visir, og over halvparten har manglet munnbind og gule smittefrakker. Om lag en femtedel av kommunene sa de brukte engangs smittevernutstyr flere ganger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse