fbpx Sykehuset Østfold anker ikke i saken mot de fire sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Sykehuset Østfold anker ikke i saken mot de fire sykepleierne

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold.
INGEN ANKE: Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, sier til Sykepleien at de ikke kommer til å anke rettens avgjørelse om å avvise søksmålet mot de fire sykepleierne. Foto: Sykehuset Østfold

En av sykepleierne,  Ann Christin Skrøder, er overrasket. – Jeg var helt sikker på at de skulle anke, sier hun.

Sykehuset Østfold saksøkte fire sykepleiere som ønsket fortrinnsrett til hel stilling. Saken ble avvist av retten, fordi søksmålet ble gjort av administrerende direktør, Hege Gjessing. Hun kan i sin posisjon ikke saksøke ansatte, det må gjøres av sykehusets styre.

Sykepleiernes advokat ba derfor om at retten avviste søksmålet – noe den altså gjorde.

Les mer her: Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Sykehuset anker ikke

Sykehuset Østfold hadde en måned på seg til å avgjøre om rettens avgjørelse om å avvise saken skulle ankes. Det har de nå bestemt seg for ikke å gjøre.

En av de fire saksøkte sykepleierne, Ann Christin Skrøder, er overrasket over Sykehuset Østfolds avgjørelse.

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
SAKSØKTE SYKEPLEIERE: Fra v.: Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen.

– Vi fikk beskjeden i går. Jeg var helt sikker på at de skulle anke. Det at de ikke gjorde det, har vel ikke helt sunket inn enda, sier hun.

– Hva skjer nå? Får dere hel stilling ved nyfødtintensiven?

– Det har vi ikke fått noen avklaring på. Jeg skjønner at alle lurer på det, men det vet vi altså ingenting om ennå, sier Skrøder.

Så hva som skjer med de fire sykepleiernes jobbsituasjon, er fremdeles i det blå.

– Nå jobber vi videre mot rettssaken i februar 2021 hvor retten skal avgjøre vårt motsøksmål mot sykehuset. Slik det ser ut, er det først etter at den er ferdig vi får vite om vi får hele stillinger på nyfødtintensiven, sier hun.

Sykehuset mener dommernes avgjørelse var feil

– Hvorfor anket dere ikke saken, Hege Gjessing?

– Grunnen er at det er kommet nye avgjørelser i nemnda på en helt tilsvarende sak ved samme enhet, sier Sykehuset Østfolds administrerende direktør.

Saken Gjessing sikter til, handler om seks sykepleiere ved nyfødtintensiven som krevde fortrinnstrett til del av stilling for å øke til 100 prosent. Nemnda behandlet sakene 13. oktober, og den ga ikke sykepleierne medhold i disse sakene.

– Vår grunn til å løfte saken til domstolene var at nemndvedtak ikke kan påklages. Vi mente at saken ville skape presedens og føre til en usikker bemanningssituasjon i helgene, og at det ville kunne påvirke alle sykehus, sier Gjessing.

Hun mener derfor at med de nye avgjørelsene i nemnda, så gjelder ikke lenger denne innvendingen.

– Vi ser derfor ingen grunn til å anke, selv om vi mener dommerens avgjørelse om å avvise saken er feil, sier Gjessing.

Sykehuset ønsker dialog

Motsøksmålet fra sykepleierne står fremdeles ved lag.

– Vi har åpnet opp for en dialog med sykepleiernes advokat om eventuell løsning, og er da opptatt av vi må finne løsninger for enheten som helhet. Samtidig lager vi et prosjekt i sykehuset for å se på bedre modeller for heltidsarbeidet vårt. Vi ser blant annet på satsene for ekstra helgearbeid, og om det er mulig å øke dem, sier Gjessing.

Gjessing gir honnør til sykepleierne

– Hva vil du si til de fire sykepleierne?

– Sykepleierne har tatt opp en viktig problemstilling som bør jobbes med i mye større grad i tiden fremover, og de har vært villige til å møte i retten for denne saken. Det skal de ha honnør for, sier Gjessing.

Sykehusdirektøren mener det videre arbeidet først og fremst må skje mellom partene i arbeidslivet, det vil si NSF og Spekter.

– Dette handler om at arbeidstidsbestemmelsene, og trygg og sikker pasientbehandling i helgene, også må sikres, sier hun.

NSF: En selvfølge at saken trekkes

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, vil ikke kalle det en seier at Sykehuset ikke anker rettens avgjørelse om å avvise saken.

– Det er ingen seier at våre medlemmer blir saksøkt av egen arbeidsgiver når de bruker sin lovlige fortrinnsrett. Det er en selvfølge at denne saken nå trekkes, sier Larsen.

– Betyr det at dere mener at sykepleierne nå skal ha hel stilling ved nyfødtintensiven?

– Ja, jeg forventer at sykehuset sørger for at de ansatte får utvidet sine stillinger, sier Larsen.

– Hva om de ikke får det?

– Vi kommer til å bistå medlemmene våre videre i denne saken, sier hun.

Foto: Ann-Kristin B. Helmers

TAKTSKIFTE: NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, mener dette bør være et taktskifte for å øke nødvendig heltid i helsetjenestene.

Sykepleierne får full støtte fra NSF

– Hva vil du si til de fire sykepleierne?

– Våre fire medlemmer på nyfødtintensiv skal vite at de har et helt forbund med seg i denne kampen. En kamp for full stilling med en lønn som reflekterer kompetansen vi besitter som profesjonsutøvere.

– Hva vil du si til ledelsen og Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold?

– Det er fornuftig at de velger ikke å anke. Med stor sykepleiermangel bør dette være et taktskifte for å øke nødvendig heltid i helsetjenestene, i tråd med Stortingets klare intensjon, sier Larsen.

– Nemndas vedtak er bindene

Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, har følgende kommentar:

– At sykehuset ikke anker, betyr at nemndas vedtak er bindende for sykehuset. Dermed er det endelig avklart at de fire hadde fortrinnsrett, slik vi hele tiden har ment.

Foto: Marit Fonn

IKKE IMPONERT: Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, stusser over Sykehuset Østfolds begrunnelse for hvorfor de ikke anker saken.

Advokaten er ikke imponert over måten sykehusets ledelse har håndtert saken.

– Jeg fikk en e-post mens jeg satt i et møte om at arbeidsgiver 15 minutter senere ville publisere informasjon om saken på sykehusets intranett, sier Buflod.

De ansatte fikk derfor beskjed om at sykehuset ikke ville anke på samme tidspunkt som de andre ansatte på sykehuset.

– Det sier seg selv at dette var en ganske ugrei opplevelse, hvor sykehuset synes å være mer opptatt av egen mediestrategi enn å ta vare på sine ansatte, sier han.

Buflod kontaktet tvisteløsningsnemnda

En annen ting som sykepleiernes advokat stusser over, er at da Sykehuset publiserte saken i går på sin nettside, brukte de en ny sak i tvisteløsningsnemnda som begrunnelse.

Les Hege Gjessings svar lenger oppe i saken.

– Da jeg snakket med noen av sykepleierne som er involvert i den nye saken, hadde ikke de fått informasjon om dette, sier Buflod.

Han tok derfor kontakt med tvisteløsningsnemnda for å høre hvorfor bare den ene av partene i saken hadde fått beskjed om vedtaket de hadde gjort.

– Jeg fikk beskjed om at vedtaket var sendt ut til begge parter i dag klokka 06.00. Mitt spørsmål blir da hvordan ledelsen ved Sykehuset allerede i går hadde tilgang til vedtaket når det først ble sendt ut i dag.

I e-posten fra tvisteløsningsnemnda skriver de til advokaten: «Sekretariatet har ikke gitt noen andre opplysninger om resultat eller begrunnelse, verken muntlig eller skriftlig til noen av partene.»

Hva, hvem, når?

Sykepleien ga Hege Gjessing mulighet til å svare på spørsmål om når de fikk vedtaket fra tvisteløsningsnemnda, og hvem de fikk det av, med to timers frist. Fem minutter før fristen gikk ut, skrev Gjessing at hun var opptatt og ikke hadde tid til å svare på dette.

Les også:

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Sykehuset Østfold, saksøkte sykepleiere
NY RUNDE: Retten avviste søksmålet mot de fire spesialsykepleierne. Behandlingen av motsøksmålet er satt til 8.-11. februar 2021. Fra v: Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Johannessen. Foto: NSF/Karen Brasetvik

– Vi hadde forberedt oss så godt. Endelig skulle vi få presentere vår sak og bli hørt av en domstol. I stedet var det over før det hadde begynt, sier Ann Christin Skrøder.

Det har gått noen timer siden det ble klart at retten avviste søksmålet Sykehuset Østfold rettet mot de fire spesialsykepleierne: Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Johannessen, Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder.

– Hva føler du nå?

–  Jeg er litt usikker på hva jeg føler, sier Ann Christin Skrøder og utdyper:

– Saken ble avvist på grunn av en saksbehandlingsfeil. Ingenting av det vi ville prøve for retten, blir nå løftet frem. At saken ble avvist, har på en måte ikke gitt noen av partene avklaring på det uenigheten handler om – blant annet hva som kan defineres som «vesentlig ulempe». Jeg føler meg litt snytt.

– Vi hadde forberedt oss så godt. Endelig skulle vi få presentere vår sak og bli hørt av en domstol. I stedet var det over før det hadde begynt. Det føles litt sårt. Jeg mener vi hadde en så god sak, sier hun.

At sykehuset ikke hadde det formelle i orden da de saksøkte sykepleierne, ble først klart på fredag.

– Vi var informert, men vi var nok ikke helt forberedt på at dette kunne skje, sier Skrøder.

– Flaut for Sykehuset Østfold

Skrøder sitter i bilen på vei hjem fra retten. Selv om hun føler at dagens seier har en bismak, har hun en innrømmelse å komme med.

– Det føltes godt å slå Sykehuset Østfold ned i støvlene. De må ha følt seg passe flaue da saken ble avvist før den begynte. Ja, akkurat det føltes litt godt.

Advokatene til sykepleierne er også godt fornøyd.

– Det har hjulpet litt at de er så positive. Etter at det ble klart at saken ble avvist, har vi pratet mye i pausene. De mener vi har en enda bedre sak nå, enn vi hadde i utgangspunktet.

Veien videre

– Hva skjer nå, da?

– Det er vi ikke helt sikre på. Sykehuset har varslet at de vurderer å anke. Akkurat nå er det mye vi ikke vet.

Det eneste som er sikkert, er at motsøksmålet til de fire sykepleierne skal opp på nytt i retten i februar.

– Da skal retten vurdere om vi har rett til hel stilling ved dom, og om vi har krav på erstatning fra sykehuset, sier Skrøder.

– Advokatene er optimistiske, så da er jeg også det, legger hun til.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.