fbpx Økt bruk av sterke opioider i Norge Hopp til hovedinnhold

Økt bruk av sterke opioider i Norge

Smertestillende Oksykodon

Av pasienter som får opioider på blå resept mot kroniske smerter, blir nesten halvparten langvarige brukere, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Antall pasienter som fikk opioider på blå resept, økte fra 5568 til 17 383 fra 2008 til 2018.

Tradisjonelt er denne typen medisiner blitt brukt av kreftpasienter. I 2008 åpnet Norge for at medisinene også kan brukes mot andre typer smerter.

Blant dem som startet med disse medisinene mot kroniske smerter i 2009, brukte fortsatt nesten halvparten medisinene ni år senere. Flere, 1,9 prosent av brukerne, fikk også høyere doser enn det som tillates, viser studien til Folkehelseinstituttet (FHI)

Dette er en uheldig utvikling, konstaterer en av forskerne bak studien, Svetlana Skurtveit ved FHI.

– Det er usikkert hvor god effekt langvarig behandling med opioider har på smertelindring. Samtidig vet vi at langvarig opioidbruk kan gi økt risiko for blant annet avhengighet, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Derfor er det foruroligende at så mange blir langtidsbrukere av opioider, sier Skurtveit ifølge fhi.no.

Opioider er sterke smertestillende medisiner med navnene buprenorfin, tramadol og oksykodon. Opioider påvirker sentralnervesystemet. De er stoffer som finnes naturlig i opium, som morfin og heroin, eller kunstig fremstilt, slik som kodein.

Flest kvinner

Forskerne vet ikke om de som bruker medisinene i lang tid, er avhengige, men de er bekymret.

Andelen som bruker opioider, øker med alderen. Ser man på kjønnsforskjellene, viser det seg at dobbelt så mange kvinner som menn bruker opioider mot langvarige smerter. Andelen brukere som er langtidsbrukere, er høyest blant kvinner mellom 18 og 44 år – 53 prosent.

Vil vite mer om opioidebruk

Det er nå satt i gang flere prosjekter der man ser på bruk av opioider i Norge.

I 2017 viste tallene fra Dødsårsaksregisteret at det for første gang døde flere av legemiddeloverdoser enn av heroin. Dette har også vært realiteten i årene etterpå.

Ifølge Reseptregisteret har forbruket av opioider økt drastisk i Norge siden 2004, særlig for oksykodon og tramadol. Fra 2004 til 2017 økte bruken av oksykodon til sju ganger så høyt, og for tramadol til tre ganger så høyt. 

Siden 2017 har økningen stoppet opp.

Tidligere i høst ble det kjent at tramadol nå er satt på narkotikalisten. Det er et problem at tramadol og andre opioider omsettes illegalt.

USA-epidemi

I USA er overforbruket så alvorlig at det kalles en epidemi. Misbruk av opioider knyttes til over 470 000 dødsfall i USA siden årtusenskiftet.

Skylden for den sterke veksten av bruken og problemene det har medført, har blitt lagt på heftig markedsføring fra legemiddelprodusentenes side, overfor leger. 

Produsentene har de siste årene fått en rekke søksmål mot seg fra pårørende og pasientorganisasjoner.

77 milliarder i bot

Det er særlig medikamentet Oxycontin som har blitt massivt markedsført. Nylig ble det kjent at Oxycontin-produsenten Purdue Pharma godtar milliardbøter i USA.

Legemiddelselskapet har erklært seg skyldig i tre tiltalepunkter knyttet til det omstridte opioidet Oxycontin, opplyser USAs justisdepartement. Selskapet går nå med på å betale 8,3 milliarder dollar i bøter og erstatninger. Summen tilsvarer 77 milliarder kroner. Både bøtene og innrømmelsen av skyld er del av et forlik.

Purdue Pharma vil nå blant annet erklære seg skyldig i brudd på lover som skal hindre bestikkelser og smøring. Selskapet har i praksis betalt leger for å skrive ut flere resepter på Oxycontin enn nødvendig.

Selskapet er eid av Sackler-familien, som tidligere har vært regnet som en av USAs rikeste.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse