fbpx Kraftig økning i bruk av smertestillende opioider Hopp til hovedinnhold

Kraftig økning i bruk av smertestillende opioider

Bildet viser medikamentet tramadol

Nå dør flere av legemiddeloverdoser enn heroin, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Tallene for narkotikautløste dødsfall viser at forbruket av sterke smertestillende medikamenter som oksykodon og tramadol utvikler seg etter samme mønster som i USA, påpeker Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Statistikken til Reseptregisteret viser at fra 2004 til 2017 økte bruken av oksykodon fra 1,3 til 9,2 per tusen innbyggere, altså en sjudobling. For tramadol er økningen fra 13,2 til 42,6 per tusen, som er en tredobling. Tallene omfatter ikke forbruk på institusjoner og sykehus, men personer som har fått utskrevet minst en resept i løpet av året.

– Dette er en uheldig utvikling, sier Madsen.

Han er særlig skeptisk til tramadol.

– Tramadol er et problematisk legemiddel med masse bivirkninger.

Opium

Medikamentene er såkalte opioider, og de er fremstilt av opium.

Opioider brukes mot alle former for sterke smerter: hodepine, ryggsmerter, kreftrelaterte smerter, akutte skader med mer, ifølge Madsen, som understreker at legemidlene har et høyt potensial for misbruk. Blir pasienten avhengig, vil vedkommende lett ta en høyere dose enn anbefalt eller kombinere med andre medikamenter. Da kan de dø av overdose.

– I 2016 var det flere i Norge som døde av andre opioider enn heroin for første gang på mange år. Dødsfallene skyldes til dels legale legemidler som legene skriver ut. Vi begynner å få noen av de samme problemene som de har i Amerika, sa Steinar Madsen på et debattmøte Sykepleien arrangerte i forbindelse med marsutgaven Pillenes pris (se film nederst i saken).

Madsen viser til dødsårsaksstatistikken fra Folkehelseinstituttet. I 2016 døde 282 personer i Norge som følge av narkotika. Mens 35 prosent av disse dødsfallene kom som følge av bruk av opioider (som morfin, kodein og oksykodon), kom 27 prosent av dødsfallene av heroin.

– Legenes ansvar

Steinar Madsen mener at det i utgangspunktet var markedsføringen av smertestillende opioider som er årsaken til at salget av medikamentene har skutt i været. I samme periode har bruken av kombinasjonen paracetamol/kodein gått noe ned, men ikke så mye at det forklarer økningen for opioidene.

– Det er tydelig at legene gir flere typer smertestillende nå, og i større mengder. For eksempel kan en pasient med akutte ryggsmerter klare seg helt fint med en sterk dose paracetamol i et par dager. I stedet deles det ut for eksempel tramadol.

– Hvis legemidlene er så problematiske og har uheldige bivirkninger, hvorfor er de da godkjent av Statens legemiddelverk?

– Godkjenningen tar utgangspunkt i riktig bruk av legemidlene. Det er når bruken ikke følger retningslinjene, at vi får problemer. Hovedansvaret for riktig bruk ligger hos legene, sier Madsen.

Epidemi i USA

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USAs svar på Helsetilsynet, døde 42 000 mennesker i 2016 av overdoser i USA (forskrevne opioider, heroin og fentanyl), noe som er et rekordhøyt tall. Det betyr 115 dødsfall per dag. 40 prosent av dødsfallene involverer utskrevne reseptbelagte opioider. 

CDC omtaler dette som en epidemi, og for et år siden erklærte myndighetene, med president Donald Trump i spissen, at dette må stanses. I mars i år ble et sett tiltak presentert av presidenten. For å få ned dødstallene skal helsemyndighetene blant annet lage informasjonskampanjer rettet mot ungdom og intensivere jakten på smuglere og narkotikaselgere, inkludert personer som selger medikamenter på det illegale markedet.

Riktignok er ikke de norske tallene i nærheten av de amerikanske, men Steinar Madsen er likevel bekymret, siden økningen er så sterk i bruken av medikamenter med fare for avhengighet og med mange bivirkninger, som oksykodon og tramadol.

Underslo faren for avhengighet

I USA har særlig markedsføringen av medikamentet Oxycontin, fra produsenten Purdue Pharma, fått skylden for at så mange har blitt avhengige. Dette legemiddelet ble svært populært hos pasienter som slet med kroniske smerter. Risikoen for avhengighet var lav, ble det hevdet i den massive markedsføringen etter lanseringen av medisinen i 1996.

Men utover på 1990- og 2000-tallet viste det seg at dette ikke stemte. Pasientene opplevde å måtte ta høyere og høyere doser for å døyve smertene. Hvis legen ikke ville skrive ut flere resepter, havnet mange på det illegale markedet eller gikk over til heroin, som var billigere.

Purdue Pharma ble i en rekke stater dømt for å ha drevet med villedende reklame etter å ha blitt saksøkt av ofrenes pårørende, ifølge Aftenposten, som har hatt flere artikler om sakene mot Purdue Pharma. Produsenten visste at Oxycontin medførte risiko for avhengighet. Dette ble avdekket i en rapport fra justisdepartementet som New York times fikk tilgang til.

Purdue Pharma har måttet tåle massiv kritikk, og i februar i år opplyste firmaet at de slutter å markedsføre medikamentet i USA, ifølge Reuters / Washington Post.

Stanset markedsføringen

I Norge er det Mundipharma som selger Oxycontin, men andre firmaer selger andre varianter med det samme virkestoffet.

Kjetil Kollstad, direktør i Mundipharma Norden, opplyser til Sykepleien at firmaet stanset markedsføringen av opioide smertestillende legemidler i 2015.

– Smertebehandling forblir et område med ufullstendig dekkede behov, og opioide smertestillende legemidler har fortsatt en verdifull rolle å spille i behandlingen av smerte, men vi anerkjenner at de kan føre til misbruk, avhengighet, overdose og død, skriver han i en e-post til Sykepleien.

Om overdosedødsfallene skriver han:

– Vi deler bekymringen omkring økningen, over tid, i antallet av opioidoverdoser i Norge. Vi noterer oss imidlertid også at antallet av opioidrelaterte dødsfall i perioden 2014–2015 forble uendret, noe vi håper er et uttrykk for varig oppbremsing i utviklingen.

Kollstad henviser til forsiktighetsreglene i pakningsvedleggene og i Felleskatalogen.

– I Norge er utskrivningen av opioider tungt regulert og kontrollert av Helsedirektoratet, som spiller en viktig rolle i å begrense risikoen for spredning og misbruk av foreskrevne opioider.

– Vi må stoppe dette

Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, deler Steinar Madsens bekymring for økningen i bruken av de vanedannende opioidene tramadol og oksykodon.

– Jeg har hatt inntrykk av at norske fagmiljøer er restriktive til å gi A-preparater til pasienter som ikke er kreftsyke. Økningen for oksykodon og tramadol er veldig bekymringsfull. Vi må gjøre noe nå for å stoppe dette raskest mulig.

Brelin påpeker at noe av økningen skyldes at befolkningen er eldre og dermed oftere får kreft. Det medfører høyere forbruk av opioider til kreftpasienter.

Ser internasjonal trend

Brelin har fulgt med på utviklingen i USA og mener de økende tallene for bruk i Europa tyder på at trenden er i ferd med å spre seg hit, særlig til Storbritannia.

– Jeg har lurt på når dette ville komme hit, sier han.

– Amerikanerne har sett på denne utviklingen i altfor mange år uten å gjøre noe. De har mistet enormt mange mennesker i det som nå kalles en opioidepidemi. Det er på sin plass med handling, sier han, men har ikke satt seg inn i detaljene i Trumps plan for hvordan problemet skal håndteres.

Ifølge Brelin ble Oksycontin også forsøkt solgt inn på det norske markedet på 90-tallet, da preparatet ble lansert USA. Men produsenten lyktes ikke på samme måte her.

– Tramadol har blitt lansert som et alternativ som er mindre vanedannende enn Paralgin forte, så det kan være forklaringen på økningen, sier Brelin.

 

I videoen under kan du høre Steinar Madsens innlegg på Sykepleiens debattmøte 5. mars.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse