fbpx Lokket sykepleierstudenter med 150 000 kroner – fikk to søkere Hopp til hovedinnhold

Lokket sykepleierstudenter med 150 000 kroner – fikk to søkere

TRENGER SYKEPLEIERE: Tre av fire kommuner oppgir at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere, ifølge KS' Arbeidsgivermonitor for 2019. Høyanger kommune forsøker seg på stipend til sykepleierstudenter som rekrutteringstiltak. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Høyanger kommune utlyste fem stipender til sykepleierstudenter. To søknader lå på bordet da fristen gikk ut.

– Vi er fornøyd med å ha fått to søkere. Vi trenger alle sykepleierne vi kan få, og får vi to på plass, er det bra, sier Arnvid Hovland, personalsjef i Høyanger kommune.

Satt av 750 000 kroner

Som Sykepleien tidligere har skrevet om, har Høyanger kommune satt av 750 000 kroner for å få sykepleierstudentene til å komme til bygda. Mot et stipend på 150 000 kroner må studentene binde seg til kommunen i fem år.

Stipendordningen ble vedtatt i kommunestyret i september, og er som følger:

  • Høyanger kommune oppretter inntil 5 stipender på 50 000 kroner hvert skoleår.
  • Stipendet på til sammen 150 000 kroner går til sykepleierstudenter som binder seg til arbeid hver tredje helg og ferievikariater gjennom studietiden.
  • Etter autorisasjonen har de nyutdannede sykepleierne så to års bindingstid i kommunen.

Søknadsfristen gikk ut 15. oktober, og kommunen har kun fått inn to søknader, bekrefter Arnvid Hovland. Ytre Sogn omtalte saken først.

Pusser opp boliger til studentene

– Hvorfor kom det så få søknader, tror du?

– Det er vanskelig å si. Kanskje noen tenker at to år er lang bindingstid, vi vil evaluere denne ordningen etter hvert. Men vi er optimistiske. To nye sykepleiere er bra, sier han til Sykepleien.

Nå utvider de søknadsfristen til 1. desember.

Hovland legger til at de også har flere tiltak på gang:

– Blant annet pusser vi opp boliger som vi tilbyr til blant andre sykepleierstudenter å leie mens de jobber her, så de i alle fall har en overgangsbolig av god standard, sier han.

Til NRK sier Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund, at rådene både til Høyanger og andre kommuner som sliter med å rekruttere sykepleiere, er at lønna må bli høyere, og at kommunene også må satse på å beholde sykepleierne de allerede har, for å sikre fagmiljøet og kompetansen.

 Har dere noen konkrete «lokketilbud» på gang for å beholde de sykepleierne som allerede jobber i kommunen?

– Vi jobber for å ha hundreprosentstillinger, og vi jobber med å spisse sykepleieroppgavene. I tillegg har vi andre ting på blokka som vi ikke kan forskuttere nå, sier Hovland.

Kommunene sliter stadig mer med å rekruttere sykepleiere

Sykepleier tar pulsen på en pasient
TRE AV FIRE: Ifølge arbeidsgivermonitoren fra KS sliter tre av fire kommuner med å rekruttere sykepleiere. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.

I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2019, som beskriver utvikling og tilstand i kommunene, rapporteres det om en økning på 21 prosentpoeng siden 2017 av kommuner som sliter med å få tak i nok sykepleiere.

KS står for undersøkelsen, som gjennomføres hvert annet år.

Les også:  Nesten 1 av 5 vakter bemannet av andre enn sykepleiere – eller ikke i det hele tatt

Flere eldre

Samtidig med at tre av fire kommuner varsler om rekrutteringsproblemer for sykepleiere, oppgir seks av ti at det er utfordrende å rekruttere leger.

Dette er situasjonen til tross for at den største veksten av ansettelser de siste årene er skjedd nettopp i helse- og omsorgstjenesten. I dag er det over 207 000 som jobber med helse i kommunene.

– Forklaringen på at det mangler folk innen helse, er at vi blir stadig flere eldre, og eldre folk trenger også flere helsetjenester. Vi ansetter flere, men likevel ikke nok, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Økte stillingsstørrelser er et viktig svar på utfordringene med å få løst disse oppgavene.

Anne-Cathrine Hjertaas, KS

Det er flere årsaker til at det mangler folk. Når det gjelder sykepleiere, opplever mange kommuner som har et sykehus i nærheten, at de konkurrerer om arbeidskraften.

– En annen viktig forklaring er at mange som jobber innen helse- og velferdsområdet, jobber deltid. Her har vi et stort og ubrukt arbeidskraftpotensial. Økte stillingsstørrelser er et viktig svar på utfordringene med å få løst disse oppgavene, sier KS-direktøren.

Siden 2013

Allerede i 2013 satte man fingeren på problemet med den store andelen deltid i helse- og omsorgsyrker. Både arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene har jobbet for å forsøke å snu denne trenden.

En rekke prosjekter er i gang, blant annet en mentorløsning der man tar bedre vare på sykepleiere som er i praksisstillinger, for å få dem til å bli i kommunene.

I arbeidsgivermonitoren for 2019 rapporterer kommunene at nettopp mye deltid er den tredje største arbeidsgiverutfordringen.

– Det går veldig sakte framover. Vi må endre kulturen på arbeidsplassene for å få til dette, sier Hjertaas.

Hun mener det er gjort veldig mye på et nasjonal nivå, men at det til sjuende og sist er opp til hver enkelt arbeidsplass å lage turnuser og organisere arbeidet, så folk kan kombinere heltidsstillinger med et hverdagsliv.

78 prosent kvinner

Et av målene med Arbeidsgivermonitoren fra KS er å gi et bilde på utfordringene og mulighetene kommunene har som arbeidsgivere. Undersøkelsen er gjennomført blant rådmenn og fylkesrådmenn i hele landet.

Blant de største utfordringen kommunene melder tilbake, er å få ut gevinst av digitalisering, sykefravær, en høy andel deltidsansatte og å rekruttere fagpersonell.

– Kommunen er ofte den største arbeidsgiveren, også i små kommuner, sier Hjertaas.

Totalt var det ansatt over 476 000 personer i norske kommuner ved inngangen til 2019. Av disse er 78 prosent kvinner.