fbpx De saksøkte sykepleierne skal stemmes over i trontaledebatten Hopp til hovedinnhold

De saksøkte sykepleierne skal stemmes over i trontaledebatten

Bildet viser Nicholas Wilkinson
ENGASJERT: Nicholas Wilkinson (SV) på støttemarkeringen for de saksøkte sykepleierne tidligere i høst. Fylkesleder for NSF Viken, Linda Lavik, til høyre, og tildigere fylkesleder for NSF Akershus, Ragnhild Hegg, i bakgrunnen helt til venstre. (Foto: Arne Inge Solgard)

I dag foreslår SV at Stortinget skal stemme for at saken mot sykepleierne ved sykehuset Østfold som ønsker full stilling ikke blir gjenopptatt, men at vedtaket til tvisteløsningsnemnda aksepteres.

I dag begynner den to dager lange trontaledebatten på Stortinget hvor regjeringens politikk for kommende periode skal diskuteres. De ulike partiene får også komme med forslag som skal stemmes over når debatten er over.

Usikkert med østfoldsykepleierne

Det er fremdeles usikkert hva som skjer med de de fulle stillingene til de fire sykepleierne ved Østfold sykehus.

Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi de fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling.

– Tvisteløsningsnemndas vedtak er rettskraftig, men fristen for å anke til Lagmannsretten er ikke utløpt, og SV ønsker å forhindre at Sykehuset i Østfold vil gjøre nettopp det, sier SVs helsepolitiske talsmann, Nicholas Wilkinson.

Ønsker å øke andelen fulle stillinger

Derfor vil SV fremme følgende forslag i trontaledebatten:

«Stortinget ber regjeringen gi helseforetakene en tydeligere instruks om å øke andelen fulle stillinger i helseforetakene, og i forlengelsen av det, om å ikke anke saken mot sykepleierne i Østfold som ønsker full stilling, men i stedet akseptere tvisteløsningsnemndas avgjørelse».

– Vi trenger dette forslaget, hevder Wilkinson og utdyper:

– Den første delen er veldig viktig for å få flere hele stillinger, men den andre om østfoldsykepleierne er også viktig siden saken ikke er helt ferdig.

– Regjeringen og Bent Høie kunne ha stoppet saken mot sykepleierne i Østfold, men har ikke gjort det. Da må Stortinget gripe inn slik at vi får stoppet at denne skadelige saken dras enda lenger.

Kan få flertall med Frp

Under trontaledebatten i 2019 kom det inn 45 forslag som alle ble avvist, med unntak av to fra Arbeiderpartiet som ble enstemmig vedtatt.

– Tror du dere kan få gjennom forslaget?

– I år er jo Fremskrittspartiet på Stortinget, dermed har vi større mulighet dersom de blir med, sier Wilkinson.

– Hvorfor fremmer dere forslaget?

– Disse tøffe sykepleierne kjemper en kamp for mange i hele helsesektoren. Det er en skam at regjeringen gjennom helseforetakene aktivt motarbeider sykepleiere som ønsker hel stilling. Vi mangler 6000 sykepleiere og spesialsykepleiere i dag, og alle rapporter sier at manglene vil øke for hvert år. En viktig løsning er at alle får tilbud om å få hele, faste stillinger, sier Nicholas Wilkinson.

Riksrevisjonen har advart om sykehusbemanningen

Riksrevisjonens rapport om bemanning på sykehus fra 2019 viste blant annet:

  • 40 prosent av de kliniske enhetene har uten hell forsøkt å rekruttere nye medarbeidere de siste tre månedene.
  • 2/3 av sykepleiere jobber deltid
  • Bare halvparten av de kliniske enheter har gjennomført en systematisk evaluering av grunnbemanningen i løpet av det siste året.
  • Mange helseforetak har ikke planer eller oversikter som systematisk kartlegger behovet for spesialsykepleiere og jordmødre for de neste tre til fem årene.
Les også:

Saksøkte sykepleiere: Sykehuset Østfold vurderer å anke

Hege Gjessing, lege, president i Den norske legeforening
BEKYMRET FOR PRESEDENS: – Vår bekymring for utviklingen dersom nemdsvedtaket skaper presedens, er der fremdeles, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. Foto: Marit Fonn

– Rettssaken tok for oss en helt uventet vending som vi ikke var forberedt på, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. 

Rettssaken mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne var ment å gå over fire dager. I stedet ble saken avvist fordi administrerende direktør, Hege Gjessing var den som tok ut søksmålet. Det kan hun ikke gjøre – det er sykehusets styre som eventuelt må stå bak et søksmål. I februar skal imidlertid retten behandle motsøksmålet fra de fire sykepleierne

Sykehuset skal gjøre nye vurderinger

– Hva gjør dere nå?

– Rettssaken tok for oss en helt uventet vending som vi ikke var forberedt på. Nå må vi sette oss ned og gjøre nye vurderinger, blant annet om vi skal anke rettens avgjørelse. Det er viktig for meg å si at problemet vi har løftet, ikke er løst. Vår bekymring for utviklingen dersom nemndvedtaket skaper presedens, er der fremdeles, sier Hege Gjessing.

Usikkert om sykepleierne får full stilling på nyfødtintensiven

– Vil dere sørge for at sykepleierne får hel stilling på nyfødtintensiven?

– Det spørsmålet er en del av motsøksmålet som ikke ble behandlet av retten i dag, men som ble utsatt til februar. Hva som skjer i mellomtiden, må vi vurdere grundig, og det har vi ikke fått tid til i løpet av dagen i dag, sier Gjessing.

– Nødvendig å gå rettens vei

– Hva vil du si til de fire sykepleierne?

– Hvis det er slik at vi har gjort en saksbehandlingsfeil ved å ikke behandle saken i styret først, så er det noe jeg beklager til alle som er involvert. Jeg har forståelse for at sykepleierne opplever saken som en belastning, men det var likevel nødvendig å gå rettens vei, siden avgjørelsen i tvisteløsningsnemnda ikke kunne ankes, sier Gjessing.