fbpx Deler øyeblikk fra dagkirurgen Hopp til hovedinnhold

Deler øyeblikk fra dagkirurgen

Bildet viser Louise Engstöm og Kristin Skjæråsen.
FRA OPERASJON: Louise Engström (til venstre) og Kristin Skjæråsen gir innblikk i hva de gjør på jobb. Foto: @skidagkirurgi_ahus

– Jeg vil vise hvem vi er og hva vi gjør, sier operasjonssykepleier Louise Engström.

Pasientene kommer gående inn på operasjonsstuen, blir operert og reiser hjem. 15–16 blir hver hverdag operert på Ski dagkirurgi.

– Det går i ett, forteller Louise Engström, som rullerer mellom gastro, ortopedi, øre-nese-hals, gynekologi og plastikkirurgi.

Hun og kollega Kristin Skjæråsen deler øyeblikk fra denne hverdagen på Instagram. Denne uken deler @skidagkirurgi_ahus bilder på Sykepleiens konto på Instagram. Se: @sykepleien

Bildet viser kirurg og operasjonssykepleier.
UNDER INNGREP: Operasjonssykepleier Viktor og plastikkirurg Alexander Vigen under et plastikkirurgisk inngrep. Plastikkirurgi er en liten avdeling på Ahus, men gjør blant annet rekonstruksjon etter brystkreft, fjerning av maligne melanomer og bukplastikk. Foto: @skidagkirurgi_ahus

Gjør mye mer enn å stå i feltet

Engström er en av 12 operasjonssykepleiere ved det lille sykehuset, som ligger under Akershus universitetssykehus (Ahus).

– I begynnelsen tok jeg mange bilder fra operasjoner, forteller hun.

– Men vi gjør så mye mer enn å stå i feltet og assistere kirurgen. Vi leirer pasienter så de skal ligge godt og unngå nerve- og trykkskader. Vi forbereder for inngrepene og håndterer medisinsk-teknisk-utstyr som diatermi. Ikke alt er like lett å fotografere.

– Er du blitt mer bevisst på det gjennom å ta bilder?

– Kanskje. Jeg vil også vise omverdenen hva vi gjør i dagkirurgien, og at det kan være fint å ha et lokalsykehus.

Hun har fått spørsmål som «hva kan dere gjøre der»?

– Svaret er veldig mye. Vi har alt av utstyr, og vi avlaster Ahus.

Bildet viser en sykepleier på postoperativ.
POSTOPERATIV: Sykepleierne som jobber her, tar imot pasientene når de kommer, og overvåker dem når de er ferdig operert. Foto: @skidagkirurgi_ahus

Ingen callinger som avbryter

Pasientene må i utgangspunktet være friske, og inngrepene ikke kreve overvåkning utover dagvakten. Her er ingen sengepost utover en postoperativ, som stenger klokken 17.

Om det skulle oppstå komplikasjoner, overføres pasienter til Ahus. Ifølge Engstöm skjer ikke det ofte.

– Hva slags inngrep gjør dere?

– Det er mye laparoskopier, det meste innen ortopedi, tonsillektomier, septumplastikker, sier Engström.

Kirurgene kommer fra Ahus, og hun har inntrykk av at de liker vaktene her.

– Her er det ingen callinger som kaller på dem, ingen øyeblikkelig hjelp som må prioriteres. De får operere i fred, og de får god kontakt med pasientene.

Når kirurgene har vakt på Ski, er de her hele dagen, til pasientene er ferdig operert og informert.

Bildet viser operasjonssykepleier som har dekket opp instrumentbord.
KLARE TIL Å TA IMOT: Her er det gjort klart til å ta imot en pasient med ankelbrudd. Foto: @skidagkirurgi-ahus

Ingen kommer for å ta over

Noe av det spesielle med å jobbe på dagkirurgisk, er at det ikke er noen som kommer for å overta.

– Vi må få gjennom programmet, og det krever en litt annen måte å planlegge på.

Før de går hjem, forbereder de inngrepene som skal gjøres dagen etter. 

– Vi ser nok mye på klokken her.

– Er det noen inngrep du liker spesielt godt?

– Øre, nese hals, gynekologi …  jeg liker egentlig alt. Det er variert, og vi lærer mye om hele kroppen.

– Krever det mye erfaring for å jobbe her?

– Ja. De fleste har vært på store sykehus først. 

Selv har hun jobbet på Ski i fem år. Hun sier det er attraktivt for mange som har jobbet noen år, kun å jobbe dag. Aldri kveld, natt eller helg.

Bildet viser pakker med suturnåler.
ULIKE SUTURNÅLER: De varierer i form og spisstype. Hvor på kroppen det skal sutureres, og hva slags vev det er, er med på å velge type nål. Foto: @skidagkirurgi_ahus

– Skal du ikke ta bilde?

Hun har kolleger som har vært her i 15–20 år, noen har akkurat begynt.

– Hva synes de andre om å bli fotografert?

– De fleste synes det er ok. Om noen ikke vil, respekterer jeg selvfølgelig det. Noen synes det er greit å bli tatt bilde av mens de står i felt, men har ikke lyst til å være med på oppstilte bilder.

Engström sier det er mange hensyn å ta, både til etikk og taushetsplikt. Hun følger Ahus' retningslinjer.

– Og jeg spør alltid de jeg tar bilde av, før jeg publiserer, sier hun.

Noen sier «Louise, skal du ikke ta bilde?».

Hun prøver å vise frem hvordan de jobber, hvilke type inngrep de er med på og at de er ulike arbeidsgrupper som jobber sammen. Hun tror det kan være ok å vite noe om, også for pasienter.

– For oss er dette hverdagen, for mange er det en stor ting å komme inn her, sier hun.

Bildet viser en operasjonssykepleier.
DA KORONA KOM TIL NORGE: Ski dagkirurgi holdt åpen en stund, men ble en periode stengt og de ansatte overført til andre enheter. Her er de fremdeles i gang, og seksjonsleder Ana Carla har vasket seg inn for å bidra på stue. Foto: @skidagkirurgi_ahus
Ski dagkirurgi

Lokalsykehus under Akershus universitetssykehus

Foretar inngrep innenfor gynekologi, gastrokirurgi, ortopedi og øre-nese-hals

Har fast ansatte sykepleiere (operasjon, anestesi, intensiv og sykepleiere med grunnutdanning)

Kirurger og anestesilege kommer fra Ahus

Har fem operasjonsstuer og en postoperativ

Gjør i snitt 16 inngrep om dagen

Les også:

– Få vet hva operasjonssykepleiere gjør

Bildet viser Anne Melaas og Kristin Hjemgaard.
FRA GRØNN SONE: Anne Melaas og Kristin Hjemgaard håper flere vil skjønne hva operasjonssykepleie handler om, når de følger dem og avdelingen på Instagram. Foto: Operasjonssykepleierne

Derfor viser Kristin Hjemgaard og Anne Melaas frem jobbhverdagen på Instagram.

I denne uken, fra 14. oktober, vil de dele bilder fra hverdagen sin på Sykepleiens konto på Instagram.

Til vanlig deler de bilder og videoer med faglig informasjon og skråblikk fra operasjon 3 på Rikshospitalet, fra brukerkontoen operasjonssykepleierne.

Nøtter i luftveiene og lego i øret

Operasjon 3 dekker fagfeltene øre-, nese- og hals, plastikkirurgi og obstetrikk. Det er både planlagte operasjoner og øyeblikkelig hjelp.

– Vi har mange samarbeidsoperasjoner, forteller Anne Melaas.

– Mange operasjoner kan gå ut over kveld eller natt, og krever at alle fra forskjellige fagfelt jobber tett sammen.

– Vi har også øyeblikkelig-hjelp-funksjon for blant annet fødepasienter og pasienter med truende dårlige luftveier, sier Kristin Hjemgaard.

– Ikke sjelden plukker vi blant annet nøtter ut av luftveiene til små barn. I tillegg til perler og legobiter som er puttet i øre eller nese.

Bildet viser oppdekking av sterilt utstyr på operasjonsstuen.
STUEBILDE: «Fine folk i gang med operasjon» er teksten til dette, som er hentet fra operasjonssykepleiernes Instagram-konto. Foto: Operasjonssykepleierne

Et lukket miljø

– Hvorfor Instagram?

– Vi mangler operasjonssykepleiere. Så vi ønsker rett og slett å profilere oss. En utfordring med å vise oss frem, er at vi jobber i et så lukket miljø, sier Kristin Hjemgaard.

– Mange sykepleiere, også de som jobber på sykehus, vet ikke hvordan vi jobber. Man må nesten innenfor den grønne sonen for å ta del i det.

Anne Melaas peker på at mange tror operasjonssykepleiere bare er legenes håndlangere.

– Men vi er mye mer enn det. Vi forbereder til inngrep, noen ganger kan vi bruke halvannen time på å forberede en pasient til operasjon. Vi leirer, minimerer risiko for infeksjon og tar hånd om medisinsk-teknisk utstyr. I tillegg drifter vi avdelingen, og jobber sammen med legene om å sette opp operasjonsprogram og prioritere. Vi blir gode på mange ting.

Bildet viser utstyr på operasjonsstue.
DELHUDSTRANSPLANTASJON: Tynne skiver frisk hud (dermis og epidermis) flyttes fra et område på kroppen til et annet område som mangler hud (brannskade, sårdefekt etter ulykke, infeksjon, kreft). For at hudtransplantatet skal kunne dekke et større sårområde, kjøres det gjennom en «hullemaskin». Foto: Operasjonssykepleierne

En varslet krise

Avdelingen har nesten alltid ledige stillinger.

– Veldig mange operasjonssykepleiere har de siste årene gått av med pensjon. At det er mangel nå, har vært varslet lenge, påpeker Anne Melaas.

Fordi mangelen er så stor, konkurrerer operasjon 3 med andre operasjonsavdelinger både på Rikshospitalet og i Oslo-området om sykepleierne.

– Vi måtte tenke nytt, sier Kristin Hjemgaard.

– Rundt juletider i fjor la vi hodene i bløt og bestemte oss for å gå på nettet.

Anne Melaas sier det var litt skummelt i begynnelsen.

– Vi må eksponere oss selv, og det var ikke det vi hadde mest lyst til.

Ivaretar etikken

På kontoen deres florerer det av helsepersonell i grønt.

– Hva har kollegene deres sagt?

– De har vært positive, og det gjelder alle yrkesgruppene, sier Anne Melaas.

– Det har vært enklere enn vi trodde og har blitt en morsom greie innad i avdelingen.

I begynnelsen fikk de mange spørsmål utenfra om etikken.

– Vi har forankret dette hos ledelsen, hatt tett dialog med kommunikasjonsavdelingen og vi følger Oslo universitetssykehus' retningslinjer for foto og video, understreker Kristin Hjemgaard.

– Vi ivaretar personvernet og taushetsplikten og viser aldri bilder av pasienter. Vi spør også alltid om tillatelse fra personalet før vi tar bilder, og det er kun vi to som har tilgang til å legge ut bilder på kontoen på Instagram.

Bildet viser forberedelser på operasjonsstue.
SNART SKAL FLERE FAGFELT I GANG: Bordene er dekket og klare. Foto: Operasjonssykepleierne

Liker samarbeidet

– Hvorfor ble dere operasjonssykepleiere?

– Jeg har alltid vært fascinert av og interessert i kirurgi, sier Kristin Hjemgaard.

– Og jeg fikk lyst til å utvide horisonten.

– Vi har begge jobbet på kirurgiske sengeposter, sier Anne Melaas.

– Og å jobbe på operasjonsstuen er kjempegøy, spesielt liker jeg det samarbeidet vi har inne på stuene.

Her kan operasjonssykepleierne følges på Instagram: Operasjonssykepleierne

Her kan Sykepleien følges på Instagram: Sykepleien

Les også:

Operasjonssykepleieren: Alt jeg gjør, handler om å ikke skade pasienten

«Mange tror kanskje at operasjonssykepleieren har en liten rolle»

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.