fbpx Kommune vil tvangsisolere pasienter med demens Hopp til hovedinnhold

Kommune vil tvangsisolere pasienter med demens

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

For potensielt å hindre koronasmitte søker Porsgrunn kommune om å kunne tvangsisolere vandrende pasienter med demens. – Kan være nødvendig, men svært ressurskrevende med tanke på personale, mener NSFs leder.

Porsgrunn kommune ber om tillatelse til å tvangsisolere personer med demens på et av sine sykehjem. En søknad om dette er sendt til Helsedirektoratet.

Det er Porsgrunns Dagblad som skriver om saken.

Vil hindre koronasmitte med tvangsisolasjon

Ifølge avisen søker kommunen om å få lov til å iverksette uvanlige tiltak for å stanse spredning av covid-19. Det vises til at veldig mange av beboerne på nye Vestsiden sykehjem har demens.

I frykt for at pasientene med demens skal kunne vandre rundt på institusjonen og utgjøre smittefare, ønsker kommunen å kunne tvangsisolere dem, dersom det skulle bli nødvendig.

Kommunen ser det som en risiko at beboere uten samtykkekompetanse vil kunne motsette seg isolasjon ved smitte av viruset.

For å sikre en isolering som er minst mulig inngripende for potensielt smittede personer i institusjon, ønsker sykehjemmet altså å få godkjent at sykehjemmet kan tvangsisolere beboere, ifølge Porsgrunns Dagblad.

Søknaden er datert 7. august.                                                                       

NSF-leder: – Sørg for størst mulig grad av trygghet

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), peker på at dagens smittesituasjon er krevende både for sykepleiere og andre i helsetjenestene.

– Syns du det er greit å tvangsisolere pasienter med demens?

– All bruk av tvang skal forankres i lovverk og forskrifter. Smittevernloven åpner for bruk av nødrett knyttet til smittevern, særlig med tanke på isolasjon. Det gjelder både innenfor spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene, skriver hun en e-post til Sykepleien.

– Det er svært viktig å sørge for størst mulig grad av trygghet for både pasienter og ansatte med tanke på smittevern og eventuell atferd som kan medføre smittefare, understreker hun.

Kan vedta tvungen isolering i sju dager

– For å gjennomføre forsvarlige smitteverntiltak kreves kompetanse, god organisering, tydelig ledelse og tilstrekkelige ressurser.

Larsen viser til smittevernlovens paragraf 5–2 med tittel «Tvungen legeundersøkelse – innleggelse til undersøkelse og kortvarig isolering».

Der står det blant annet:

«Tvungen legeundersøkelse eller kortvarig isolering kan bare gjennomføres for å klarlegge om det foreligger en allmennfarlig smittsom sykdom, og dette er nødvendig for å motvirke overføring av en slik sykdom til andre og såfremt undersøkelsen kan skje uten fare. Tvungen isolering kan vedtas for opptil sju dager.»

– Må være kompetent personale på rommet

– NSF mener at pasienter ikke vil kunne isoleres uten kompetent personale til stede fysisk på samme rom. Ellers vil isolasjon kunne være direkte uforsvarlig og øke risikoen for uro, engstelse og utagering.

Larsen føyer til:

– En slik isolasjon som avisen omtaler kan være nødvendig med tanke på smittevern, men er ressurskrevende med tanke på tilgjengelig personale, skriver Larsen.

– Må ikke medføre unødvendig ulempe

– Kan det være lovlig å gi en slik godkjennelse som kommunen ønsker?

– Smittevernlovens utgangspunkt er at tiltakene skal baseres på frivillighet, og at tvangsbruk skal skje i så liten grad som mulig, skriver NSF-lederen.

Hun utdyper:

– Smitteverntiltakene skal ha en klar faglig begrunnelse. Videre må de være nødvendig av hensyn til smittevernet og basert på en helhetsvurdering. Tiltaket skal ikke medføre unødvendig ulempe eller skade for den eller de tiltakene retter seg mot.

– Må vurderes bredt

– Smitteverntiltak i form av skjerming og isolering må vurderes bredt, i samarbeid med smittevernnemnda og med god forankring i ledelsen, understreker NSF-lederen, som selv har doktorgrad om demensomsorg.

– Ledelsen har et tydelig ansvar for å legge til rette for en god gjennomføring av tiltaket. Dette må gjelde både på sykehjem, i egen bolig og i andre enheter.

NSF-lederen har dette rådet til myndighetene:

– Helsedirektoratet bør utarbeide nasjonale faglige retningslinjer, bygget på gjeldende lovverk og forskrifter, for å klargjøre hvilken praksis som bør etableres i denne situasjonen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse