fbpx Hyllet sykepleieren som brøler for de eldre Hopp til hovedinnhold

Hyllet sykepleieren som brøler for de eldre

Avduking av sykepleierportrett på Fløyen i Bergen

Nå er sykepleierportrett nummer to avduket. «Eldrebrølet», som avbilder Irene Vågen, ble offentliggjort på Fløyen i Bergen fredag 26. juni.

Det er gatekunster Gurdish Haugsdal som har malt bildet av Irene Vågen. Bildet skal stå som et varig minne om at de eldre og demente aldri bør sviktes.

 «Eldrebrølet» malt av gatekunster Gurdish Haugsdal, Dish.

SYKEPLEIERPORTRETT: «Eldrebrølet» er malt av gatekunstner Gurdish Haugsdal. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, NSF

Seks bilder som hedrer sykepleiere vil i år bli plassert ut i det offentlige rom. WHO har utpekt dette året som sykepleiernes og jordmødrenes år.

Prioritere de eldre

Vågen jobber på demensavdelingen ved Luranetunet sjukeheim i Bjørnefjorden kommune utenfor Bergen. Sammen med en kollega har hun arbeidet for at eldreomsorgen skal bli høyere prioritert.

Hun engasjerer seg i egen kommune, men også nasjonalt i etableringen av «Eldrebrølet», og det er en av grunnene til at Vågen som sykepleier fra geriatrien ble gatekunst.

Vi skal ha det sånn at vi kan møte alderdommen med en visshet om at vi skal bli tatt godt vare på.
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen


Løfter frem eldreomsorgen

Ved avdukingen holdt forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen en tale hvor hun også hyllet kandidaten.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen holder tale ved avduking av sykepleierportrett

TALE: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen holdt tale på Fløyen ved avduking. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, NSF

– Irene Vågen har bokstavelig talt løftet eldreomsorgen gjort den synlig, ikke bare fra sin plassering her på Fløyen, men også i folks bevissthet gjennom hennes eldrebrølkampanje, sa Larsen.

I talen sa hun også at det skal være trygt å bli gammel i Norge.

– Vi skal ha det sånn at vi kan møte alderdommen med en visshet om at vi skal bli tatt godt vare på – selv om du har to diagnoser og enda et par diagnoser du blir mer og mer usikker på for hver taxitur mellom stadig flere spesialister. Som geriatrisk sykepleier skal du kunne se et sammensatt sykdomsbilde. Det er ikke lett. Det krever kompetanse, og den kompetansen har vi, sa NSF-lederen.

Larsen snakket også om bemanning og sykepleiere i front. Hun avsluttet talen slik: 

– Vi skal se dem – for både det de er og som det de var. Vi skal låne øre til dem og forstå dem når de ikke lenger selv forstår. Og vi skal gi en stemme til dem som ikke lenger orker å rope høyest, som ikke lenger tør eller som ikke lenger vet hva de skal si. Vi skal si ifra, vi skal diskutere, vi skal rope og om nødvendig: Brøle.

Rollemodeller

I februar utlyste Norsk Sykepleierforbund (NSF) kandidater som skulle portretteres på vegger i Norge. 

–Vi trenger forslag på gode rollemodeller, en tydelig, modig og stolt sykepleier som har gått foran, var oppfordringen fra forbundet.

Tone Gry Lyssand, som nominerte Irene Vågen, sier følgende om modellen:

«Irene er ein dyktig sykepleier og ein kollega som er veldig godt likt på arbeidsplassen sin. Ho bør få ansiktet malt på ein vegg for å skape meir blest om eldrebrølet og kor viktig det er å få frem at demente pasienter trenger dyktig sykepleiere for å ivareta pasientene på den beste måten som er mulig.»

Fakta
Avduking

Oslo, 12. mai, Oslo S: Anniken Maamoen, intensivsykepleier fra OUS.
Bergen, 26. juni: Irene Vågen, Luranetunet sjukeheim, Bjørnefjorden kommune.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse