fbpx «Suicidale blir sendt hjem uten et fungerende, nærværende team rundt seg» Hopp til hovedinnhold

«Suicidale blir sendt hjem uten et fungerende, nærværende team rundt seg»

Mann på balkong

Hele 94 prosent av hjemmesykepleierne i Sykepleiens undersøkelse har jobbet med oppfølging av alvorlig psykisk syke de siste tre årene eller tidligere.

Å måtte håndtere personer med psykiatriske lidelser er svært vanlig for hjemmesykepleien. Det viser Sykepleiens spørreundersøkelse blant hjemmesykepleiere, der 2353 sykepleiere har svar på spørsmål om endringer i hjemmesykepleien de siste årene.

På spørsmålene om sykepleieprosedyrer og behandlinger som hjemmesykepleierne har utført, svarer 82 prosent at de har hatt oppfølging av alvorlig psykisk syke de siste tre årene. 12 prosent svarte at de har gjort dette for mer enn tre år siden. Kun 6 prosent har altså aldri vært borti alvorlig psykisk syke pasienter.

Hjem sent fredag kveld

I fritekstsvarene i undersøkelsen forteller sykepleierne om egen erfaring. Dette er noe av det de forteller:

«Pasient med alvorlig depresjon, selvmordstanker og andre psykiske lidelser ble sendt hjem etter 4–5 måneder uten noen bedring. Pasienten bor alene, ifølge henne, var hun ikke forberedt å reise hjem ennå og følte hun ble kastet ut. Hjemme hadde hun ikke noe mat, hadde ingen som kunne handle for henne da hun kom hjem sent på fredag, hun følte seg veldig dårlig i denne situasjonen. Følelsen av å bli kastet ut hjalp ikke til å bli bedre. Kommunikasjon med samarbeidspartnere for å hjelpe pasienten tar veldig lang tid, og syke mennesker har vanskelig å forstå hvorfor er det sånn. Så pasienten vurderer å ta livet sitt hjemme.»

«Opplever at alvorlig psykisk syke brukere som skrives ut ofte blir møtt med mangelfullt tilbud og kompetanse.»

«Med psykiatriske pasienter kjenner jeg ofte på at vi er feil instans. Mest fordi tilbudet er for dårlig, da vi mangler kunnskap om pasientene og føler på utilstrekkelighet da mange burde ha kjente og få mennesker å forholde seg til.»

«Det er stinkende urin og fluer som svever rundt i leiligheten»

«Brukere som egentlig ikke har boevne, og ikke klarer å ta vare på seg selv på et veldig vis, bor hjemme i sitt rot, uten at noen påpeker hvor skittent de egentlig bor, og det er stinkende urin og fluer som svever rundt i leiligheten.»

«Ikke nok kunnskap og utdanning i hjemmesykepleien til å håndtere og diagnostiseres psykisk psyke brukere.»

«En pasient ble utskrevet fra psykiatrisk uten plan og uten noen form for diagnose eller ordentlig notat. Pasienten ble skrevet ut til hjemmet sammen med sin samboer, som for øvrig ikke fikk ha tilsyn med pasient uten personell til stede. Hun ble da sendt hjem katatonisk, uten språk, motorisk urolig og ikke kontaktbar. Vi i hjemmesykepleien fikk ikke noe videre plan eller oppfølging fra sykehuset, men kun et notat om at pasienten var ferdigbehandlet.»

«Vi har personer med samansette psykiske utfordringer, som burde vore innen tvungen psykisk helsevern.»

Truer med selvmord

«Suicidale blir sendt hjem uten et fungerende, nærværende team rundt seg.»

«Psykisk syke personer som har suicidale tanker, har blitt sendt hjem med beskjed om at hjemmesykepleien må sette i gang med fastvakt på kort varsel, og pasienten blir som oftest sendt ut fredags ettermiddag, når ledelsen i hjemmesykepleien har tatt helg.»

«Suicidale pasienter som har vært innlagt med selvmordsforsøk, og trenger hjelp til det somatiske (sårstell, ernæring, personlig hygiene). Vi har ikke kompetanse til å håndtere det psykiske.»

«Dette gjelder for det meste psykiatri med selvskading, og pasienten ringer inn trusler om suicid til hjemmesykepleien. Opplever at vi ikke strekker til og har lite kompetanse på dette området. Det er også blitt flere pasienter med rusproblematikk og dobbeltdiagnoser.»

Må ringe politiet

«Svært psykisk syke pasienter der vi ikke har hatt nok kompetanse til å gi forsvarlig hjelp.»

«En psykisk syk er kommet fra spesialisthelsetjenesten. De kan ikke holde ham da han er samtykkekompetent. Truer personalet, ønsker å ta livet sitt. Må ringe politiet.»

Les mer om undersøkelsen her: 

Fakta
Undersøkelsen «Hjemmesykepleie i endring»

Sykepleien sendte ut spørreundersøkelsen i november 2019, til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

2353 sykepleierne som har svart, bekreftet at de for øyeblikket eller inntil nylig jobber med sykepleie til hjemmeboende. 227 av dem i lederstillinger.

1425 åpne svar om hvor vidt brukere som får hjemmesykepleiere har fått mer komplekse problemstillinger de siste årene.

688 gir eksempler på situasjoner der hjemmesykepleien har mottatt utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som viser seg å ha problemstillinger deres enheter ikke har hatt kompetanse til å håndtere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse