fbpx Nettportal viser hvordan du kan hjelpe ofre for menneskehandel Hopp til hovedinnhold

Nettportal viser hvordan du kan hjelpe ofre for menneskehandel

bildet viser Mary Vold

Et nytt nettsted skal hjelpe helse- og sosialarbeidere med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

Hva er egentlig menneskehandel? Hvordan kan du identifisere mulige ofre? Hvilken hjelp finnes? Hvor kan du søke råd hvis du er usikker? Hva er rettighetene, lovene og reglene på området?

Hvis du lurer på dette, trenger du ikke gå lenger enn et par tasteklikk til nettportalen menneskertilsalgs.no, som RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Øst og Sør lanserte i høst på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Et digitalt ressurssenter

Nettportalen er et slags digitalt ressurssenter for å gi opplæring til helse- og sosialarbeidere i identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel.

– Helsepersonell er ofte de eneste representantene fra hjelpeapparatet som møter ofre for menneskehandel mens de fremdeles blir utnyttet, siden ofrene er svært voldsutsatte og ofte har store helseproblemer, sier Mary Vold, spesialrådgiver og prosjektleder for nettportalen hos RVTS Øst.

Hun påpeker at det nettopp derfor er viktig at sykepleiere vet hva menneskehandel er, hvordan de kan avdekke utnyttelse, og hva de kan gjøre når mistanken oppstår.

– Svært positivt tiltak

– Nettportalen er et svært positivt tiltak. Den er viktig for å øke helsepersonells kunnskap om menneskehandel, særlig evnen til å identifisere mulige ofre for menneskehandel som på ulike måter kommer i kontakt med helsevesenet, sier Rudolf Christoffersen.

Han er statsadvokat i Hordaland og har tidligere vært politiadvokat i Vest politidistrikt, hvor han blant annet jobbet med menneskehandel.

Christoffersen sitter også i den nasjonale kompetansegruppen for menneskehandel i Norge, og er valgt inn som Norges representant i GRETA (Group of experts on action against trafficking in human beings).

Rudolf Christoffersen, Statsadvokat i Hordaland og sykepleier

Norge fikk kritikk i 2017

Sommeren 2017 fikk Norge kritikk fra GRETA, som jevnlig sjekker hvordan det går med implementeringen av europakonvensjonen om bekjempelse av menneskehandel, som Norge har ratifisert.

Norge måtte sørge for bedre trening av helsepersonell i identifisering av ofre for menneskehandel, var beskjeden. Særlig artikkel 33 og 62 i rapporten fra GRETA var myntet på hva helsepersonell bør kunne.

– Artikkel 33 anbefaler at de får regelmessig trening for å se etter tegn og motvirke menneskehandel, og at de bør kjenne til rettighetene til ofre for menneskehandel. Artikkel 62 sier helsepersonell må læres opp til å kjenne igjen tegn på ofre for fjerning av organ. Dette er klare anbefalinger, som GRETA forventer at norske myndigheter følger opp, uttalte Rudolf Christoffersen til Sykepleien da.

Nå skriver han til Sykepleien på e-post i en pause i retten:

– Nettportalen er et viktig tiltak fra norske myndigheter i å følge opp den kritikken som Norge fikk av GRETA. En kritikk som da var berettiget. GRETA skal inspisere Norge igjen høsten 2020, og nettsidene til RVTS vil da følgelig bli gjenstand for oppmerksomhet. Min oppfatning for øvrig er at det gjøres veldig mye bra arbeid i Norge for å bekjempe menneskehandel, også fra ulike organisasjoner.

Kurs til våren

RVTS Øst underviser også om temaet og planlegger et fagseminar den 12. mai i Nydalen i Oslo for både helsepersonell, sosialarbeidere og andre som ønsker å vite mer om menneskehandel.

– De faglige foredragene vil inneholde kunnskap om fenomenforståelse, hvem ofrene er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse, hva vi bør se etter og hva vi gjør med det. Gjennom filmer vi har laget vil vi også rette fokus på den litt vonde magefølelsen vi noen ganger får, men ikke helt vet hva vi skal gjøre med, sier Mary Vold.

0 Kommentarer