Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter

Ung hånd holder eldre
LOVBRUDD: Fylkesmannen i Hedmark har i et tilsyn konkludert med at Eidskog kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven.

Tilsyn avdekket at en avdeling ved Eidskog helsetun har som rutine at det ikke gjøres forsøk på gjenoppliving av pasienter på sykehjemmet.

Tilsynet ble gjort i mars etter at en pårørende til en pasient som døde på sykehjemmet, klaget avdelingen inn da vedkommende ble gjort kjent med sykehjemmets gjenopplivingsrutiner, skriver Kommunal Rapport.

«Muntlig beslutning»

«Det er tatt en muntlig beslutning på at pasienter ved langtidsavdelingene får HLR minus status [at det ikke skal forsøkes gjenoppliving, red.anm.]. Dette er grunnet høy alder, dårlig allmenntilstand og svært ofte mange sammensatte diagnoser», heter det fra virksomhetsleder Evy Anne Vestli Heggen i helse og omsorg i mars.

«Klagers forklaring og kommunens svar viste en så alvorlig praksis at Fylkesmannen ringte virksomhetsleder for å få endret praksis ved langtidsavdelingen umiddelbart», skriver fylkeslegen i rapporten.

Mener skjema ble endret

Senere, i mai, sendte lederen på sykehjemmet en nytt brev til Fylkesmannen hvor hun sier at det foreligger misforståelser, og at vurdering av HLR (hjerte- og lungeredning) har vært praktisert i alle år. Det ble også vedlagt dokumenter som skulle bevise dette.

Fylkesmannen mener at skjemaet er endret i etterkant av tilsynet og mener dette er alvorlig. Kommunen avviser at de har tuklet med dokumentasjonen.

Fylkesmannen konkluderer med at Eidskog kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven.

Les også:

Min jobb Geriatrisk syke­pleier: – Grunn­kunnskapene og observasjonene gjør meg god

– Det er vel ikke noe sted man må tørre å stole på seg selv og på det du kan enn nettopp på sykehjem og i hjemmesykepleien, forteller Ranveig Lie.

 

– Han maser litt, han pus, sier Ranveig Lie.

Hun sitter ved sengekanten til Solveig Borge (88). Mellom seg har de robotkatten «Tabby» som har blitt veldig populær allerede etter en måned på sykehjemmet.

Borge er demenssyk. Hun var selv sykepleier og er fortsatt medlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF).