fbpx Evaluering: Tilskudd gir ikke nok sykehjemsplasser Hopp til hovedinnhold

Evaluering: Tilskudd gir ikke nok sykehjemsplasser

ELDREOMSORG: Tross bevilgninger til kommunene er det liten økning av sykehjemsplasser. Foto: Mostphotos

Siden 2008 er det gitt tilskudd til 9700 sykehjemsplasser i norske kommuner, men antallet plasser har bare økt med 435 i samme periode, viser en evaluering.

En evaluering av tilskuddet viser at det har før til fornying og økt kvalitet på plassene, men ikke til en netto tilvekst av sykehjemsplasser, skriver  Velferd.no.

Evalueringen er utført av Menon Economics i samarbeid med forskere fra Velferdsforskningsinstituttet Nova og Helseøkonomisk Analyse, på oppdrag fra Husbanken. Les rapporten her.

Liten økning av sykehjemsplasser

I perioden tilskuddsordningen for kommunale omsorgstjenester har eksistert er det gitt tilskudd til 17 552 nye omsorgsplasser, hvorav 55 prosent av disse, eller 9 723, skulle være sykehjemsplasser. I denne perioden er det imidlertid kun skapt 435 sykehjemsplasser.

Siden innføringen i 2008 har ordningen vært gjennom flere endringer og innstramminger. I 2016 gikk regjeringen inn for kun å gi støtte til prosjekter som økte det totale antallet plasser, fordi de så at tilveksten av nye plasser var lavere enn ønsket.

Tilskuddsordningen bør behovsprøves

I evalueringen pekes det på at kommuner som har størst behov for forbedring av sitt omsorgstilbud, har benyttet seg mest av ordningen. Kommuner som har størst behov for å øke antall plasser, er oftere de som har brukt ordningen minst.

Årsaken kan være at disse kommunene har lave inntekter i utgangspunktet, og dermed ikke økonomi til å drifte flere omsorgsplasser enn de allerede gjør, skriver Menon. I evalueringen foreslås det at tilskuddet bør bli behovsprøvd.

Quiz: Hva slags lege var Ignaz Semmelweis?

Semmelweis
ETTERMÆLE: Semmelweis har senere fått tittelen «mødrenes frelser», fordi han ved bruk av enkel håndvask fikk dødeligheten blant nybakte mødre til å stupe. Foto: Monica Hilsen

Ignaz Semmelweis ble underkjent av sin samtid, men er nok et idol for mange hygienesykepleiere. Vet du noe om denne tysk-ungarske legen?