fbpx Sykepleier svindlet seg til over 400 000 i trygd – beholder autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Sykepleier svindlet seg til over 400 000 i trygd – beholder autorisasjonen

En sykepleier på arbeidsavklaringspenger oppga å ha jobbet ti ganger så mye som det som faktisk var tilfelle.

Sykepleieren, som jobbet ved en AMK-sentral, fikk arbeidsavklaringspenger etter å ha blitt delvis sykmeldt på grunn av en hodeskade.

Sju måneders fengsel og en advarsel fra Helsetilsynet ble dommen for det Helsetilsynet beskriver slik på sine nettsider

På meldekort til Nav oppga sykepleieren å ha jobbet 2219 timer i en periode der det faktiske timetallet var 214. Det førte til utbetaling av 437 000 kroner mer enn sykepleieren skulle hatt.

Saken har gått for retten og sykepleieren ble dømt til sju måneders fengsel for trygdesvindel og falsk forklaring til offentlig myndighet.

Statens helsetilsyn peker i sin vurdering av saken på at trygdesvindel er skadelig for samfunnet og ofte ressurskrevende å avdekke. Helsetilsynet skriver dessuten at:

En erfaren sykepleier skal vite at trygdesvindel og falsk forklaring er en type kriminelle handlinger som ikke kan forenes med den tilliten helsepersonell må ha.

Uriktig forklaring

I vedtaket fra Helsetilsynet, som er gjengitt og anonymisert på tilsynets sider, står det blant annet at retten ikke fant det troverdig at hodesmerter og medisinbruk ifølge sykepleieren skal ha svekket hukommelsen i perioden timene ble ført. Retten mente også at sykepleieren bevisst hadde forklart seg uriktig om arbeidstimer overfor Nav-ansatte.

Helsetilsynet har gitt sykepleiere en advarsel ut fra helsepersonelloven § 56 annet ledd, som sier at:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.»

Fortsatt autorisert

Helsetilsynet vurderte også å inndra sykepleierens autorisasjon.

Konklusjonen ble imidlertid at dette ville være en uforholdsmessig streng reaksjon. I vurderingen la tilsynet vekt på at de straffbare forholdene lå over tre år tilbake i tid, og at straffen allerede var sonet da vurderingen skjedde. Det sykepleieren var domfelt for, kunne heller ikke regnes som noen fare for pasientsikkerheten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse