fbpx Sykepleier svindlet seg til over 400 000 i trygd – beholder autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Sykepleier svindlet seg til over 400 000 i trygd – beholder autorisasjonen

FRAVÆR: Sykepleieren førte opp 2219 timer, men var bare på jobb i 214 av dem. (Illustrasjon)  Foto: Mostphotos

En sykepleier på arbeidsavklaringspenger oppga å ha jobbet ti ganger så mye som det som faktisk var tilfelle.

Sykepleieren, som jobbet ved en AMK-sentral, fikk arbeidsavklaringspenger etter å ha blitt delvis sykmeldt på grunn av en hodeskade.

Sju måneders fengsel og en advarsel fra Helsetilsynet ble dommen for det Helsetilsynet beskriver slik på sine nettsider

På meldekort til Nav oppga sykepleieren å ha jobbet 2219 timer i en periode der det faktiske timetallet var 214. Det førte til utbetaling av 437 000 kroner mer enn sykepleieren skulle hatt.

Saken har gått for retten og sykepleieren ble dømt til sju måneders fengsel for trygdesvindel og falsk forklaring til offentlig myndighet.

Statens helsetilsyn peker i sin vurdering av saken på at trygdesvindel er skadelig for samfunnet og ofte ressurskrevende å avdekke. Helsetilsynet skriver dessuten at:

En erfaren sykepleier skal vite at trygdesvindel og falsk forklaring er en type kriminelle handlinger som ikke kan forenes med den tilliten helsepersonell må ha.

Uriktig forklaring

I vedtaket fra Helsetilsynet, som er gjengitt og anonymisert på tilsynets sider, står det blant annet at retten ikke fant det troverdig at hodesmerter og medisinbruk ifølge sykepleieren skal ha svekket hukommelsen i perioden timene ble ført. Retten mente også at sykepleieren bevisst hadde forklart seg uriktig om arbeidstimer overfor Nav-ansatte.

Helsetilsynet har gitt sykepleiere en advarsel ut fra helsepersonelloven § 56 annet ledd, som sier at:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.»

Fortsatt autorisert

Helsetilsynet vurderte også å inndra sykepleierens autorisasjon.

Konklusjonen ble imidlertid at dette ville være en uforholdsmessig streng reaksjon. I vurderingen la tilsynet vekt på at de straffbare forholdene lå over tre år tilbake i tid, og at straffen allerede var sonet da vurderingen skjedde. Det sykepleieren var domfelt for, kunne heller ikke regnes som noen fare for pasientsikkerheten.

Les også:

Mann tiltalt for å ha befølt kvinnelig sykepleier

bildet viser røntgen av en hånd
RØNTGEN-TRAKASSERING: Sykepleieren skulle ta røntgen av mannen, og ble befølt. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

En 65 år gammel mann er i Dalane tingrett tiltalt for å ha befølt en kvinnelig sykepleier da hun skulle ta røntgen av mannen.

Hendelsen skal ha skjedd i april 2016, ifølge Stavanger Aftenblad.

Mannen er tiltalt for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. 65-åringen er også tiltalt for en rekke andre forhold.

Les også: Sykepleiens tema om seksuell trakassering.

I september i fjor ringte mannen nødnummeret og sa at naboen hadde forsøkt å ta livet av ham. Han sa at han blødde fra halsen og foten, men da ambulansepersonell ankom stedet viste det seg at meldingen var falsk, ifølge tiltalen. I løpet av sju måneder skal mannen ha ringt nødnummeret 15 ganger uten at ha hadde behov for hjelp.

Han er blant annet også tiltalt for ved bruk av vold eller trusler å ha forsøkt å forhindre polititjenestemenn i å foreta en tjenestehandling.

Mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, mener mye i saken er rene misforståelser.

– Noe av dette er resultat av et reelt behov for hjelp. Annet er forsøk på spøk og overhodet ikke alvorlig ment, sier Kroken.

Rettssaken mot 65-åringen er berammet til Dalane tingrett og starter 7. oktober.