fbpx Unio sier ja til ny pensjonsavtale Hopp til hovedinnhold

Unio sier ja til ny pensjonsavtale

Eli Gunhild By, NSF-leder
MER LIKESTILT: Eli Gunhild By er særlig glad for dette: At de som har omsorg for barn under seks år, de som har merarbeid og overtid, og de i små stillinger, også får opptjent pensjon for det som ikke før var pensjonsgivende. Foto: Marit Fonn

Unio, LO og YS har sagt sitt ja til statsråden, med medlemmene i ryggen: De vil ha den nye offentlige pensjonsavtalen. NSF-leder Eli Gunhild By er glad.

I dag har de tre hovedorganisasjonene for arbeidstakerne levert sitt svar til regjeringen. De er enige om å si ja til den offentlige pensjonsavtalen som ble signert mellom partene 3. mars i år.

Unio representerer Norsk Sykepleierforbund og 12 andre arbeidstakerforbund.

Tre av Unios forbund har hatt avtalen på uravstemning. Det gjelder Utdanningsforbundet, Forskerforbundet og Akademikerforbundet.

Slik stemte lærerne

I Utdanningsforbundet ble resultatet slik:

64,4 prosent av medlemmene stemte ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor. 35,6 prosent stemte nei.

Valgdeltakelsen var på snaut 21 prosent.

Forskerforbundets medlemmer var enda mer positive: 93 prosent stemte ja, og nesten 4 av 10 brukte stemmeretten. 

Politiets Fellesforbund har i likhet med NSF valgt ikke å ha uravstemning. Dette er blant annet begrunnet i at særaldersgrensene skal opp til forhandling i høst, og dette vil berøre arbeidstakernes pensjon.

LES hvorfor NSF sa nei til uravstemning

– Alle sa ja

– Forbundsstyret i NSF valgte å anbefale avtalen. Det meldte vi nylig til Unio, som er vår hovedsammenslutning, og som sier ja eller nei, forteller NSF-leder Eli Gunhild By.

Les om hva pensjonsavtalen betyr for sykepleiere

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslaget til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS, ifølge en pressemelding fra Unio.

– Styret i Unio har på bakgrunn av dette enstemmig vedtatt å si ja til avtalen. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15 onsdag 23. mai.

– Viktig for likestillingen

– Var du overrasket over at alle sa ja, Eli Gunhild By?

– Nei, og jeg er glad for resultatet. Vi har gjort en stor jobb over lang tid, der vi har vært særlig opptatt av de ulike yrkesmønstrene i offentlig sektor. Likestillingsperspektivet har vært viktig.

– Hva er oppnådd der, konkret?

– At de som har omsorg for barn under seks år, og de som har merarbeid og overtid, og de i små stillinger, også får opptjent pensjon for det som ikke før var pensjonsgivende, sier By.

– Kan man da bli motivert for å bli lenge hjemme med barn under seks år?

 – Nei, poenget er at det er mer rettferdig i et likestillingsperspektiv. Og uansett er pensjonsordningen slik at det lønner seg å jobbe. Det er jo for å ivareta dem som er i jobb, at vi har denne pensjonsordningen.

Gjelder fra 2020

Avtalen skal formelt godkjennes av Stortinget og vil tre i kraft fra 1.1.2020. Den vil gjelde for dem som er født i 1963 eller senere.

Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Snart skal særaldersgrensene på forhandlingsbordet

– Men det største slaget står kanskje når særaldersgrensene skal forhandles om i høst?

– Det er i hvert fall en viktig sak for oss, sier Eli Gunhild By.

– Som også skal forhandles i regi av Unio?

– Ja.

Flere andre grupper i Unio, som politiet, skal også forhandle om sine særaldersgrenser.

Fakta om den nye avtalen

Dette opplyser Unio på nettsiden sin:

  • Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.
  • Stat: 171 000
  • Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
  • Helseforetak: 137 000
Les også:
NSF sier nei til uravstemning om pensjon Neste artikkel