fbpx Sp: Statlig styring er ingen garanti for nok ressurser til eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold
Kommunevalget 2019

Sp: Statlig styring er ingen garanti for nok ressurser til eldreomsorgen

Kjersti Toppe i dressjakke i halvfigur inne på Stortinget

– Det er et demokratisk poeng med kortest avstand mellom de som styrer og brukerne i eldreomsorgen, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe. 

Helst vil Toppe peke ut enda flere steder på kartet der det er mulig å føde barn eller ta en utdanning. Å opprettholde dagens tilbud er uansett et mål.

Her er Kjersti Toppes (Sp) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette:høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

Toppe sorterer tiltakene parvis, med flere stillinger og høyere bemanning øverst.

– Det henger tett sammen. Med økt bemanning blir det lettere å få hele stillinger og omvendt, sier Toppe. Skal tiltakene likevel listes opp i prioritert rekkefølge, gjør hun det slik: 

1. Flere heltidsstillinger
– I den situasjonen vi har nå med mange utlyste stillinger som ikke blir besatt, er det et viktigere tiltak en lønn. Folk slutter fordi det blir altfor travelt og arbeidspresset blir for høyt, sier Toppe.

2. Høyere bemanning

3. Høyere lønn
– Det er et enormt behov for å få nok ressurser til å kunne ta videreutdanning. Og sammenlikner man med andre yrkesgrupper, ligger sykepleierne som kjent langt etter.

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Vi er veldig opptatt av å opprettholde utdanningstilbudene og helst øke dem. Det er viktig for rekruttering til lokalhelsetjenestene til sykehusene, sier Kjersti Toppe. 

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Senterpartiet mener eldreomsorgen må styres på et lavest mulig nivå. Det bør være statlige føringer, men statlig styring vil gi for stor avstand. Statlig styring vil ikke gi en garanti for at man får nok ressurser. Det kan vi for eksempel se på tilbudene ved regionsykehusene, mener Kjersti Toppe, som sier det er et demokratisk poeng for Senterpartiet at det er kortest mulig avstand mellom de som styrer og de som bruker. 

– Vi har også tro på at lokal finansiering gir mer fleksibilitet. Det er stor variasjon i behovene, og måten eldreomsorgen drives på må forankres lokalt.

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi vil ikke sette noen maksgrense, men understreker at ingen av dagens fødesteder bør legges ned. Helst ønsker vi det motsatte, sier Kjersti Toppe.

– Vi vet mer enn før om hvilken reiseavstand som innebærer en risiko. Forskning tyder på at en time kan være en grense å forholde seg til, selv om det aldri er noe man kan regne med å oppnå over hele landet. Vi mener også at retten til å få følge av en jordmor bør slå inn etter en time, og ikke etter 90 minutter, som i dag.

Fakta
Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse