Kommunevalget 2019 Rødt: Et lønnsløft for kvinnedominerte yrker er viktigst

Ung kvinnelig politiker i ullgenser ved gammelt rekkverk i Oslo
DISKRIMINERENDE: Kvinnedominerte yrker har altfor lenge blitt regnet som mindre verdifulle, mener Rødts Silje Kjosbakken. 

Det trengs et lønnsløft for å utjevne forskjellene mellom manns- og kvinnedominerte yrker, mener Silje Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt.

Her er Silje Kjosbakkens (Rødt) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

– En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

Rødts svar: 
1. Høyere lønn og bemanning (uavgjort)
– Tilstrekkelig bemanning er viktig både for pasienter, brukere og ansatte, sier Silje Kjosbakken.

– Arbeidsbelastningen over tid sliter ut folk. Men kvinnedominerte yrker har altfor lenge blitt utsatt for verdisettingsdiskriminering, derfor trengs det et lønnsløft for å utjevne forskjellene.

3. Flere heltidsstillinger 
– Retten til heltid skal være en rettighet, og deltid en mulighet, slår Kjosbakken fast.

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Dette er også selvsagt viktig, og alle disse punktene vil spille en viktig rolle. Men vi tror at dette også har større sjanse til å bli gjennomført med høy bemanning.

Utdanning i distriktene 

– I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

 Rødt vil ha levende distrikter der folk kan bo og arbeide, sier Silje Kjosbakken.

– Da trenger vi et desentralisert utdanningstilbud som gjør at folk som vil ta utdanning kan fortsette å bo der de bor. Dette er også viktig for dem som vil ta utdanning i voksen alder. På den måten får også kommunene tilgang på de sykepleierne som trengs for å sikre gode tjenestetilbud. Det er fullstendig ulogisk å legge ned den desentraliserte sykepleierutdanninga i Sandnessjøen når det mangler over 600 sykepleiere i Nordland, sier Rødts nestleder.

Statlig finansiert eldreomsorg

– Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Vi tror heller at veien å gå er å styrke kommuneøkonomien og sørge for at eldreomsorg får nok penger og ressurser.

Avstand til fødested 

– Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

 Det bør ikke være lengre enn en times reisevei til nærmeste fødested, derfor må det ikke legges ned flere fødetilbud i Norge. Lang reisevei med rier er svært ubehagelig og skaper berettiget frykt, sier Kjosbakken.

– Forskning viser dessuten at faren for å føde uplanlagt øker for dem med over en times reisevei. De som har lengre reisevei, må sikres følgetjeneste med jordmor.

Høie svarer på jordmorbekymring: Nå skal jobbsituasjonen kartlegges

Hanne Charlotte Schjelderup,leder i Jordmorforbundet NSF, og Bent Høie, helseminister
NÅDDE FREM: Jordmorleder Hanne Charlotte Schjelderup skrev brev om sine bekymringer for jordmødrene på kvinneklinikkene. Nå vil helseminister Bent Høie vite mer om bemanning og finansiering. Arbeidsgruppen skal gi svar i mars. Bildet er fra Rikshospitalet.

En arbeidsgruppe skal nå kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre. – Vi er særlig bekymret for bemanningen på de store kvinneklinikkene, sier lederen i Jordmorforbundet.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre for å trygge fødetilbudet i Norge.

– Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

«Krise under utvikling»

I juni sendte Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening et brev til helseministeren om bekymringer knyttet til blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene i landet. Dette gjaldt spesielt som følge av at fødende kvinner er eldre enn før, med mer kompliserte forløp.

Tillitsvalgte uttalte tidligere i år at bemanningssituasjonen er en «krise under utvikling», og at fødeavdelingene på Østlandet oppleves som et «flaksprosjekt».

I samråd med jordmorforeningene har derfor Helsedirektoratet fått i oppdrag å sette ned en faggruppe som skal gå dypere inn i problemstillingen, heter det i pressemeldingen.

– De skal se på om de faglige

Les også: