Kommunevalget 2019 Frp: Statlig styring sikrer bemanning i eldreomsorgen

Lyshåret Sylvi Listhaug med hodet mot venstre, tydelig engasjert. Portrett med lys bakgrunn.
STILLINGER: Statlig styrt eldreomsorg vil sikre stillingene, mener eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Statlig finansiert eldreomsorg er en trygghet for alle parter, mener Fremskrittspartiets 1. nestleder Sylvi Listhaug.

Her er Sylvi Listhaugs (Frp) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

– En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

Fremskrittspartiets svar: 

1. Høyere bemanning
– Vi vet at arbeidspresset er stort, og vi vil at alle som går på jobb skal føle mestring. Da er det viktig med tilstrekkelig bemanning, og nok personell på jobb til enhver tid. I kommunene vil statlig finansiert eldreomsorg være et viktig tiltak for å sikre stabil og trygg finansiering av stillinger, sier Sylvi Listhaug. 

2. Høyere lønn

3. Flere heltidsstillinger

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling

Utdanning i distriktene 

– I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Høgskolene og universitetene bør utdanne flere sykepleiere både i by og land. Utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet både i helseforetakene og kommunene må ta på alvor at vi trenger flere og bedre studieplasser for sykepleiere, sier Listhaug.

– Desentralisert utdanning er en mulighet som gjør at man kan kombinere studier med familieliv. Det er særlig viktig for småbarnsforeldre. 

Statlig finansiert eldreomsorg

– Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Ja! Samtlige forsøkskommuner har så langt gode resultater, ikke minst når det gjelder kompetanseheving hos de ansatte. Det er urimelig at kommuneøkonomien skal styre bemanning og tilbud til brukerne. Tar staten ansvar for finansieringen, kan verken brukere eller antall stillinger bli en salderingspost om kommunen får dårlig økonomi. Det er en trygghet for alle parter.

Avstand til fødested 

– Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Norge er et land med ulik befolkning, geografi og lokale forhold. Både reisevei og kvaliteten på tilbudet er viktig, mener Sylvi Listhaug. 

– Det er viktig å understreke at vi i dag gjennomgående har et godt fødetilbud i Norge. I perioden 2011 til 2017 har norske kvinner blitt mer fornøyd med fødselsomsorgen, og stadig færre kvinner og barn blir skadet i forbindelse med fødsel, sier hun.

Høie svarer på jordmorbekymring: Nå skal jobbsituasjonen kartlegges

Hanne Charlotte Schjelderup,leder i Jordmorforbundet NSF, og Bent Høie, helseminister
NÅDDE FREM: Jordmorleder Hanne Charlotte Schjelderup skrev brev om sine bekymringer for jordmødrene på kvinneklinikkene. Nå vil helseminister Bent Høie vite mer om bemanning og finansiering. Arbeidsgruppen skal gi svar i mars. Bildet er fra Rikshospitalet.

En arbeidsgruppe skal nå kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre. – Vi er særlig bekymret for bemanningen på de store kvinneklinikkene, sier lederen i Jordmorforbundet.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre for å trygge fødetilbudet i Norge.

– Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

«Krise under utvikling»

I juni sendte Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening et brev til helseministeren om bekymringer knyttet til blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene i landet. Dette gjaldt spesielt som følge av at fødende kvinner er eldre enn før, med mer kompliserte forløp.

Tillitsvalgte uttalte tidligere i år at bemanningssituasjonen er en «krise under utvikling», og at fødeavdelingene på Østlandet oppleves som et «flaksprosjekt».

I samråd med jordmorforeningene har derfor Helsedirektoratet fått i oppdrag å sette ned en faggruppe som skal gå dypere inn i problemstillingen, heter det i pressemeldingen.

– De skal se på om de faglige

Les også: