Undersøkelse: Over 200 jordmødre vurderer å slutte

Et prematurt barn som holdes i sin fars hender.
JORDMORMANGEL: – Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene, sier leder Kari Aarø i Den norske jordmorforeningen

En ny undersøkelse viser at over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger, vurderer å slutte. Grunnen er sprengt kapasitet.

Undersøkelsen som VG omtaler ble gjort av Den norske jordmorforeningen blant deres 700 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Akershus universitetssykehus og Drammen sykehus Vestre Viken.

Av de 442 som deltok, svarte hele 52 prosent at de vurderer å slutte i jobben. Flere oppgir høyt arbeidspress som årsak.

Gruer seg

– Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene, sier leder Kari Aarø i Den norske jordmorforeningen til avisa.

Bakgrunnen for undersøkelsen var tilbakemeldinger om at mange gruet seg til å jobbe på sommeren, på grunn av lav bemanning og turnusvakter som ikke ble dekket.

I undersøkelsen svarte 42 prosent at de gruet seg mer i år enn tidligere.

NSF har sett det samme

– Jeg synes dette er alvorlige funn, sier leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup til Sykepleien.

Hun forteller at Jordmorforbundet har fått mange telefoner fra jordmødre i løpet av sommeren, der de rapporterer om økt antall avvik, økt arbeidspress, og om at bemanningssituasjonen i løpet av sommerferien har vært for utfordrende.

– Det har vært en strøm av henvendelser fra jordmødre og fortvilte kvinner som ikke har fått tilstrekkelig oppfølgning verken under fødsel eller barsel. Dette er en konsekvens av sommerstengingen på en rekke fødeavdelinger. Den har ført til økt press og kapasitetsutfordringer ved de større enhetene, noe som igjen gjør at fødselsomsorgen blir forringet, sier Schjelderup.

Les også:

Jordmødrene på OUS frykter for de fødendes liv og helse. Nå åpner Fylkes­mannen sak

Bildet viser en nyfødt baby som gråter idet hen får skiftet bleie
UFORSVARLIG: – Vi må sikre at gravide i Oslo har et forsvarlig fødetilbud. Slik er det ikke nå, sier fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund. Nå oppretter Fylkesmannen tilsynssak.

– De ansatte er så presset på bemanningssiden at de er livredde for at det skal gå galt, sier NSFs fylkesleder Line Orlund.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak etter at NSF Oslo sammen med tillitsvalgte sendte inn en bekymringsmelding om bemanningen ved barselavdelingen på Rikshospitalet og ved fødeavdelingene A og B på Ullevål.

Fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund, har vært involvert i saken siden de tillitsvalgte tok kontakt med henne rundt juletider.

– De ansatte er så presset på bemanningssiden at de er livredde for at det skal gå galt, sier fylkeslederen.

Hun er derfor glad for at Fylkesmannen har opprettet tilsynssak.

– Vi må sikre at gravide i Oslo har et forsvarlig fødetilbud. Slik er det ikke nå, sier Line Orlund.

Jordmor på aftenvakt

En fortvilet jordmor har skrevet følgende oppsummering etter en aftenvakt i en e-post til tillitsvalgt:

«Kom på aftenvakt i går. Møtte et oppgitt og svært slitent personale. Økt antall induksjoner fra i går uten at utstyr var på plass, og ingen økning av personalet. 

Kun grunnbemanning på dagvakt. Flaks at man hadde klart å få tak i to jordmødre, slik at det ble fem på dagvakt, som skal være grunnbemanning. 

Les også: