Ni fødeavdelinger holder sommerstengt

Høygravid mage.
SOMMERSTENGT: Rundt tusen gravide blir berørt av sommerstengte fødeavdelinger, ifølge VG.

Det fødes flest barn om sommeren. I år holder ni fødeavdelinger stengt i fire uker eller mer.

Ifølge en kartlegging VG har gjennomført, holder ni norske fødeavdelinger stengt denne sommeren.

Det er snakk om fødeavdelingene ved UNN Harstad, UNN Narvik, Nordlandssykehuset Lofoten, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Helgelandssykehuset Brønnøysund, Sykehuset Innlandet Gjøvik, Kristiansund sykehus og Molde sykehus.

Tusen kvinner berørt

Avisen estimerer at rundt tusen kvinner med termin i perioden vil bli berørt av dette.

Juli er den måneden da det statistisk sett fødes flest barn her i landet og også den måneden da flest fødeavdelinger holder stengt.

Lengst stengt på Gjøvik

Fødeavdelingen på Sykehuset Innlandet Gjøvik er den, som ifølge VGs oversikt, holder stengt lengst. I ni uker, fra 24. juni til 25. august, må gravide som egentlig skulle ha født her, i stedet dra til Kvinneklinikken på Lillehammer.

I denne perioden har Lillehammer og Gjøvik felles sommerdrift, en ordning som skal ha fått flere jordmødre på Gjøvik til å si opp eller pensjonere seg før sommeren.

Konstituert divisjonsdirektør for Gjøvik-Lillehammer, Kari Mette Vika, sier til VG at sommersammenslåingen gjennomføres for å gi større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i fødetilbudet.

Les også:

Kommunene brukte over 1,1 mrd. på vikarbyråer i fjor

– Det er mine og dine skattekroner kommunene bruker når de leier inn sykepleiere fra vikarbyråer, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Totalt brukte norske kommuner over 1,1 milliarder kroner på å leie inn vikarer til helse- og omsorgstjenesten. Det er cirka 100 millioner mer enn i 2017.

Likevel var det 143 kommuner som ikke brukte penger på å leie inn vikarer fra bemanningsbyråer i 2018. I 2017 var det 146 kommuner som ikke brukte penger på dette. 110 kommuner brukte ikke penger på å leie inn vikarer fra byråer verken i 2017 eller 2018.

De store bruker mest

Oslo bruker naturlig nok mest penger på å leie inn vikarer. I 2018 ble det leid inn vikarer for litt under 81 millioner kroner. Det er 4 millioner mer enn i 2017.

Bergen kommune brukte litt over 39 millioner på innleie fra byråer i 2018. Selv om det er mye penger, er det 13 millioner mindre enn de brukte i 2017.

Stavanger brukte litt under 29 millioner kroner. Det er 1,5 millioner mer enn i 2017.

Trondheim brukte 12 millioner på innleie i fjor. Det er en reduksjon på nesten 19 millioner kroner fra 2017.

Storbyen i nord, Tromsø, brukte over 50 millioner på vikarer fra byråer i fjor. Det er over dobbelt så mye som de brukte i 2018, da kommunen leide inn for litt under 23 millioner kroner.

De aller fleste

Les også: