NPE gir ikke erstatning ved feilbehandling i utlandet

Kart over Jemen og landene i nærheten
DET FINNES UNNTAK: Pasientskadeloven dekker skader som har oppstått ved utenlandske behandling dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet om kjøp av tjenester.

Nordmenn som drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, får ikke erstatning fra NPE dersom de blir feilbehandlet.

Nordmenn som er på reise i utlandet og som får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan ikke søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Ringer noen av og til

– Får dere mange slike henvendelser?

– Det ringer noen av og til, men akkurat hvor mange slike henvendelser vi får, har vi ikke tall på fordi de ikke blir registrert, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NPE, Torill S. Stæhr.

I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.

Hvis behandlingen blir utført i et av de nordiske landene, kan pasienten søke om erstatning gjennom erstatningsordningen i det aktuelle landet.

– Når vi får slike henvendelser, kan vi ikke gjøre annet enn å henvise dem videre til det landet de ble behandlet i, sier Stæhr.

Nordmenn som på eget initiativ drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, er heller ikke dekket av NPE-ordningen.

Unntak

Men det finnes noen unntak. Pasientskadeloven dekker skader som har oppstått ved utenlandske behandling dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet om kjøp av tjenester.

Et eksempel på slike avtaler gjelder pasienter som blir sendt til utlandet på grunn av ventelistegarantien.

– Det samme er tilfelle hvis behandlingen i utlandet er dekket gjennom regionalt helseforetak og begrunnet med manglende kompetanse i Norge, skriver NPE på egne nettsider.

Dersom en person har fått behandling i et av de nordiske landene, kan NPE hjelpe til med veiledning for hvordan de skal gå frem for å søke erstatning i Sverige, Finland eller Danmark.

Les også:

Minst 61 gjenstander glemt i pasienter på fem år: Sykepleieres ansvar å holde oversikt

Operasjonssykepleier i arbeid.
OPERASJONSSYKEPLEIERNES ANSVAR: – Det er kirurgen som har glemt igjen gjenstandene, men det er vi som har ansvaret for alt utstyret som er brukt, sier operasjonssykepleier Petrin Eide.

Kompresser, klips, sonde, nåler, tarmskje, stifter og agraffer. Dette er noen få eksempler på utstyr som er gjenglemt i pasienter etter operasjon.

Fra 2014 til april 2019 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 61 saker hvor medisinsk utstyr ble gjenglemt i pasienten. Det vanligste kirurgen glemmer igjen i pasienten, er kompresser. I 23 av de totalt 61 sakene som NPE har ferdigbehandlet i denne femårsperioden, skyldtes nettopp gjenglemte kompresser.

I 24 av sakene fikk klageren avslag på sitt erstatningskrav. I 37 saker fikk pasienten medhold og det ble totalt utbetalt 4,1 millioner kroner i erstatning til disse pasientene.

(Saken fortsetter under tabellen.)