fbpx Over en milliard kroner utbetalt etter pasientskader Hopp til hovedinnhold

Over en milliard kroner utbetalt etter pasientskader

Viser ortoped som undersøker en pasients fot
SKADER: Vel 246 millioner kroner ble i 2018 utbetalt i erstatning til pasienter og pårørende etter ortopedisk behandling. Over 213 millioner kroner ble utbetalt etter behandling ved svulster og kreftsykdommer. Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto)

Utbetalingene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) økte med 3,5 prosent fra 2017 til 2018.

NPE betalte 1014 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende i 2018, kommer det frem i en pressemelding.

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad, understreker at de økte erstatningsutbetalingene ikke sier noe om kvaliteten på helsetjenestene:

– Økningen i utbetalinger skyldes at vi har behandlet flere saker i 2018 enn i 2017.

Ortopedi og kreft

Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knyttet til kreftsykdommer. 

Dekning av inntektstap i forbindelse med pasientskaden utgjør 37 prosent av erstatningene NPE har utbetalt i 2018. Dette er den største delen av erstatningsutbetalingene.

Så følger dekning av utgifter og menerstatningen som andre store poster, på henholdsvis 29 og 21 prosent. Standarderstatning til barn og forsørgertap utgjør 8 og 3 prosent av utbetalingene i 2018.

Færre nye saker

NPE mottok 5677 nye saker i 2018. Det er en liten nedgang på 2,3 prosent fra 2017. Nedgangen gjelder både offentlig og privat helsetjeneste.

Det er pasienten selv eller pårørende som søker erstatning hos NPE.

– Vi vet at det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden og anerkjenne at pasienten har vært utsatt for feilbehandling, er viktig for å komme seg videre. Gjennom erstatningene vi utbetaler gjør vi nettopp det, sier Jørstad i pressemeldingen.

Tre vilkår må til for å få utbetalt erstatning: 

1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen 

2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap 

3. Pasientskaden må ikke være for gammel

Les mer om hva som skal til for å få erstatning her.

Les også: 66 kvinner har fått erstatning etter livmorhalskreft