Over en milliard kroner utbetalt etter pasientskader

Viser ortoped som undersøker en pasients fot
SKADER: Vel 246 millioner kroner ble i 2018 utbetalt i erstatning til pasienter og pårørende etter ortopedisk behandling. Over 213 millioner kroner ble utbetalt etter behandling ved svulster og kreftsykdommer.

Utbetalingene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) økte med 3,5 prosent fra 2017 til 2018.

NPE betalte 1014 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende i 2018, kommer det frem i en pressemelding.

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad, understreker at de økte erstatningsutbetalingene ikke sier noe om kvaliteten på helsetjenestene:

– Økningen i utbetalinger skyldes at vi har behandlet flere saker i 2018 enn i 2017.

Ortopedi og kreft

Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knyttet til kreftsykdommer. 

Dekning av inntektstap i forbindelse med pasientskaden utgjør 37 prosent av erstatningene NPE har utbetalt i 2018. Dette er den største delen av erstatningsutbetalingene.

Så følger dekning av utgifter og menerstatningen som andre store poster, på henholdsvis 29 og 21 prosent. Standarderstatning til barn og forsørgertap utgjør 8 og 3 prosent av utbetalingene i 2018.

Færre nye saker

NPE mottok 5677 nye saker i 2018. Det er en liten nedgang på 2,3 prosent fra 2017. Nedgangen gjelder både offentlig og privat helsetjeneste.

Det er pasienten selv eller pårørende som søker erstatning hos NPE.

– Vi vet at det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden og anerkjenne at pasienten har vært utsatt for feilbehandling, er viktig for å komme seg videre. Gjennom erstatningene vi utbetaler gjør vi nettopp det, sier Jørstad i pressemeldingen.

Tre vilkår må til for å få utbetalt erstatning: 

1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen 

2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap 

3. Pasientskaden må ikke være for gammel

Les mer om hva som skal til for å få erstatning her.

Les også: 66 kvinner har fått erstatning etter livmorhalskreft