Nytt palliativt tilbud som nesten ingen har oppdaget: Her vil de gi pasientene tid

Bildet viser Trude Laumann og Jan Erik Skjølås
KLARE: – Hjertelig velkommen til oss, sier avdelingsleder Trine Laumann og enhetsleder Jan Erik Skjølås ved splitter nye Lukas Hospice. Dit kan alle palliative pasienter fra hele landet komme, uansett diagnose.

Lukas Hospice åpnet 1. juli utenfor Trondheim. Der venter en sykepleiertung gjeng med fagfolk på pasientene, som kan komme fra hele landet. Hvis de bare oppdager tilbudet.

22 sykepleiere, to helsefagarbeidere, to leger, en fysioterapeut, en prest, en renholder og en helsesekretær er klare som egg. Men de har foreløpig ingen pasienter.

Det er situasjonen ved Lukas Hospice, som åpnet 1. juli ved Betania Malvik utenfor Trondheim. Lukas Hospice er Norges første hospice på kommunalt nivå som skal gi et nasjonalt tilbud i palliativ omsorg.

– Pasientene kan komme når som helst nå, sier enhetsleder og sykepleier Jan Erik Skjølås.

Under kommunalt omsorgsnivå

Betania Malvik er en avdeling under Lukas Stiftelsen, en privat, ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen rehabilitering og geriatri i Trøndelag og psykiatri i Østfold. De har leveranseavtaler med regionale foretak og kommuner.

Lukas Hospice er under kommunalt omsorgsnivå, men driftsmidlene er statlige, de kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet og er gitt for en femårig prosjektperiode.

Bildet viser inngangspartiet til Lukas Hospice
PÅ LANDET: Lukas Hospice ligger naturskjønt til i Malvik, med utsikt over Trondheimsfjorden, mellom Trondheim og Værnes.

Nytt og ukjent tilbud

Jan Erik Skjølås har mange år bak seg i helse- og overdoseteamet i Trondheim, hvor han jobbet gatenært og oppsøkte dem som trengte helsehjelp.

Her er det motsatt. Hit må pasienter fra hele landet finne frem sjøl. Neppe så lett når tilbudet er splitter nytt og ukjent.

Fire dager etter åpningen har det ikke kommet en eneste pasient til de tolv døgnplassene eller de åtte dagplassene som hospicet tilbyr.

Vil gi pasientene tid

– Hva gjør dere mens dere venter?

– Vi har kjørt introduksjonsprogram siden slutten av mai, så personalet er satt inn i hospice-ideologien, sier Skjølås.

– Hva vil det si?

– Det vil først og fremst si at vi gir pasientene tid. Det handler om å gi pasientene verdighet og god livskvalitet når livet går mot slutten. Det er jo stort sett bare sykepleiere her, og vi skal jobbe slik alle sykepleiere egentlig ønsker å jobbe. Ellers har vi brukt mye tid på å innarbeide rutiner og refleksjon i praksis.

Åpent for alle diagnoser

– Må kommunene henvise pasientene hit?

– Ja, men hvem som helst kan ta kontakt fra hele landet, så kan de kontakte kommunen sin etterpå. Kommunene må garantere for prisen, som er 1800 kroner per døgn. Det er veldig billig for en palliativ plass, sier Skjølås.

Her er det åpent for alle palliative pasienter, uansett diagnose.

– Hit kan du komme om du er rusavhengig, ALS-pasient eller you name it. Det er ikke bare for kreftpasienter, slik andre hospicer kan være, sier han.

Les også:

Vil gi mer og bedre palliativ behandling

Bent Høie og Stein Kaasa
FORNØYD: Helseminister Bent Høie (til venstre) får NOU-en «På liv og død» av utvalgsleder Stein Kaasa.

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil styrke palliativ behandling til alle grupper som har behov for det.

Helseministeren Bent Høie fikk i dag NOU-en «På liv og død» av utvalgsleder Stein Kaasa.

– Så hvis det var noen som lurte på hva som skulte seg bak luke 20 i kalenderen, så var det altså en NOU om palliasjon, sa Bent Høie på pressekonferansen, selv om han ikke har hatt mulighet til å få lest NOU-en.

– Men fra det som er blitt sagt, er jeg glad for at alle tiltakene tar utgangspunkt i pasienten og bygger videre på regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste, sier Høie til Sykepleien.

Han er også fornøyd med at regjeringens pakkeforløp-tankegang er bygd inn i utvalgets forslag. Utvalget mener det er behov for å styrke det palliative tilbudet og øke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten.

Barnepalliasjon

At barnepalliasjon har fått større oppmerksomhet er helseministeren fornøyd med.

– Hva tenker du om forslaget om å opprette egne hospicesykehus for barn, som flertallet ikke går inn for?

– Dette går inn på en kjent uenighet som vi helt sikkert vil få mange innspill på, sier han.

– Hva mener du personlig?

Les også: