fbpx Nå er det en plikt å varsle om alvorlige hendelser Hopp til hovedinnhold

Nå er det en plikt å varsle om alvorlige hendelser

Bildet viser aktivitet i en operasjonsstue.

Plikten gjelder ikke lenger bare spesialisthelsetjenesten, men kommunehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og private aktører.

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser.

Dette opplyser  Statens helsetilsyn på sine nettsider.

Helseminister Bent Høie har tidligere begrunnet utvidelsen av varslingsplikten med at det å følge opp feil og lære av feil er helt avgjørende for å gjøre tjenestene bedre og pasientene tryggere.

Utfallet må være uventet ut fra påregnelig risiko

Plikten til å varsle utløses ut fra disse kriteriene:

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker skader en annen
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko

Ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker plikter virksomheten i tillegg å følge opp og informere pasient og pårørende, gå gjennom hendelsen og å identifisere og følge opp tiltak som kan redusere risiko.

Hvordan varsle?

Varselet skal sendes så raskt som mulig, og senest neste dag. Varselet sendes til varsel@helsetilsynet.no.

Det skal oppgis kontaktperson, telefonnummer til denne og gjerne hvilket fagområde eller hvilken avdeling det gjelder.

For kommunale helse- og omsorgstjenester og private virksomheter, pluss pasienter, brukere og pårørende, er det laget et eget skjema – https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/varsel-om-alvorlige-hendelser/skjema-varsel-om-alvorlig-hendelse/ – dette for å sikre at ikke det legges in personsensitiv informasjon ved varsling.

Helsetilsynet følger opp

Hensikten med varslingsplikten er å raskere identifisere uforsvarlige forhold, slik at de kan rettes opp og pasientsikkerheten bli bedre.

Statens helsetilsyn vil følge opp varslene. Hvordan vil avhenge av hvor alvorlige de er, hvor komplekse de er, og hvor stor risiko det antas å være for at liknende hendelser kan skje igjen.

Rett til å varsle

Pasienter og pårørende har allerede mulighet til å henvende seg direkte til virksomheten eller be Fylkesmannen vurdere hendelser. Nå får de også rett til å varsle Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser.

Les også: Helsetilsynet fant lovbrudd i 17 av 18 tilsynssaker

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse