Fra 1. mai har du et nytt sted å varsle til: Undersøkelseskommisjonen

Pål Iden
AUTOMATISK: Undersøkelseskommisjonen får automatisk melding fra Helsetilsynet når de mottar varsler om alvorlige hendelser, sier Pål Iden.

Pål Iden er sammen med 20 andre ansatte klar til å undersøke bekymringsmeldinger som sykepleiere, pårørende og pasienter mener truer pasientsikkerheten.

1. mai 2019 trer Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i kraft.

– Det betyr at 1. mai er Undersøkelseskommisjonen (Ukom) operativ. Sykepleiere, pårørende og pasienter kan sende bekymringsmeldinger til oss via vår nettside, sier direktør i Ukom, Pål Iden.

Den offisielle åpningen av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), skjer 2. mai i Stavanger, hvor kommisjonen har sitt hovedsete.

Hva betyr dette i praksis?

– Hvilken praktisk betydning får det nye lovverket og den nyopprettede Undersøkelseskommisjonen for sykepleierne ute i klinikken?

– Sykepleiere skal melde som før til Helsetilsynet. En ny lov, og det at Undersøkelseskommisjonen nå blir operativ, fører ikke til endringer i varselordningen, sier Pål Iden.

Meldinger til Undersøkelsekommisjonen erstatter altså ikke meldingene til Helsetilsynet, men kommer i tillegg. Systemene er nemlig lagt opp slik at Undersøkelseskommisjonen automatisk får melding fra Helsetilsynet når tilsynet mottar såkalte 3–3 a meldinger om alvorlige hendelser. 

Dersom Ukom bestemmer seg for å undersøke en melding, skal undersøkelsen ikke få konsekvenser for helsepersonell eller institusjoner. Sanksjoner ved alvorlige hendelser er det fortsatt Helsetilsynet som skal håndtere.

Bekymret? Send melding

Selv om Undersøkelseskommisjonen vil få de samme varslene som Helsetilsynet, er det altså mulig for sykepleiere å sende inn andre bekymringer de måtte ha med hensyn til pasientsikkerheten – direkte til «Ukom».

– Det er spesielt aktuelt dersom sykepleiere og andre har meldt sin bekymring om pasientsikkerheten i andre instanser uten at de føler de er blitt hørt, sier han.

I tillegg kan pårørende og pasienter også sende Ukom bekymringsmeldinger dersom de har opplevd situasjoner som gjør at de er bekymret for pasientsikkerheten.

– Det er fint om alle melder via vår nettside. Den vil bli oppdatert og klar til å ta imot meldinger 1. mai, sier Iden.

Kommunehelsetjenesten skal med

Fra 1. juli skal også varsler fra kommunehelsetjenesten sendes til Helsetilsynet, og Ukom vil også få disse automatisk.

– Det er helt nytt at også alvorlige hendelser skal meldes fra kommunehelsetjenesten, sier Iden.

Ifølge ham vil Ukom prioritere å ta opp saker som er mest mulig allmenngyldige.

– Vi skal prøve å finne årsakene til at noe gikk galt, for så å finne løsninger på hvordan feilene kan unngås i fremtiden. Poenget skal være at sakene skal ha en overføringsverdi ut over den enkelte saken, sier Iden.

Nok saker

Pål Iden er ikke bekymret for at det skal mangle saker å ta tak i.

– Det vanskelige blir heller å avgrense antallet saker, sier han.

Undersøkelseskommisjonen kan også på eget initiativ velge å gå inn i problemstillinger de mener kan utfordre pasientsikkerheten.

– Det kan være forhold som kommer opp i mediene, eller saker fra utlandet som vi vil undersøke om også kunne skjedd her, sier Iden.

Les også:

Pål Iden leder Statens undersøkelseskommisjon

Pål Iden
– Vi skal være en tjeneste som både helsetjenesten, pasienter og pårørende skal få hjelp av, sier direktør for Statens undersøkelseskommisjon, Pål Iden.

– Det er veldig viktig for oss i kommisjonen at helsevesenet ikke ser på oss som nok en pekefinger som skal fortelle dem hva de gjør galt. Vi skal være en hjelp for dem som kan finne løsninger, sier Pål Iden.

I dag meldes alvorlige hendelser, eller såkalte 3–3 a meldinger, til fylkesmenn og Helsetilsynet. Deres oppgave er å vurdere meldingene for så å bestemme om de skal opprette tilsynssak. Dersom tilsynsmyndighetene finner ut at det er svikt, kan de gi en reaksjon som enten gis til institusjonen, eller som kan få konsekvenser for helsepersonells autorisasjon.

I tillegg har Helsedirektoratet en meldeordning som også håndtere meldinger om feil eller svikt som har, eller kunne, ført til alvorlige hendelser. De har ingen myndighet til å sanksjonere, men fører statistikk og utarbeider læringsnotater som de ønsker at helsetjenesten skal ta lærdom av for at liknende feil ikke skal skje igjen.

Vi skal hjelpe

– Er det behov for enda en meldetjeneste?

– Vi skal være noe annet. Vi vil automatisk få oversendt 3–3 a meldingene, men våre undersøkelser skal ikke føre til konsekvenser for helsepersonell eller institusjoner, lover Iden.

Kommisjonen skal granske de dypere årsakene til at noe har gått galt og er en helt uavhengig kommisjon med et kildevern på linje med pressen.

– Vi blir ikke kikket i kortene av noen statsråder eller

Les også: