Helseforetak får kritikk etter at levende kvinne ble erklært død

FLERE EPISODER: St. Olavs hospital (bildet), Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal får kritikk fra Helsetilsynet i en ny rapport.

Helsetilsynet kommer med kritikk av Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital etter at nedkjølte pasienter har blitt sendt til feil sykehus.

Helsetilsynet mener at sykehuset og de to helseforetakene ikke har sikret forsvarlig helsehjelp til pasienter, skriver NRK.

Ifølge tilsynet er helsepersonell heller ikke satt i stand til å overholde lovpålagte plikter.

Opptrådt kritikkverdig

Kritikken kommer etter flere episoder ved Helse Møre og Romsdal. I 2010 fikk helseforetaket kraftig kritikk etter at to jenter mistet livet i sjøen utenfor Kristiansund. De to ble sendt til lokalsykehuset, men burde ha fått behandling ved St. Olavs hospital i Trondheim, som har bedre utstyr og kunnskap om å behandle slike pasienter.

I februar 2018 og februar 2019 har det vært to nye episoder hvor Helse Møre og Romsdal etter Helsetilsynets mening har opptrådt kritikkverdig og viser at de ikke har brukt erfaringene fra hendelsen i 2010. I begge tilfellene ble nedkjølte pasienter sendt til Molde sykehus, mens Helsetilsynet mener de burde ha blitt sendt til St. Olavs.

Ble erklært død

I tilfellet i 2019 ble en sterkt nedkjølt kvinne erklært død, før det senere viste seg at hun var i live. I begge de to siste tilfellene overlevde pasientene.

Nå innfører Helse Midt-Norge, som det regionale Helse Møre og Romsdal ligger under, en felles retningslinje som skal gjelde for alle sykehusene i regionen.

– Vi ser alvorlig på funnene i rapporten og beklager at vi ikke ga pasientene forsvarlig helsehjelp. Vi vil nå se til at den nye retningslinjen vil bli tatt i bruk av våre ansatte, og vi vil gjennomføre øvelser for å sikre at de blir etterlevd, sier fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal i en artikkel på helseforetakets nettsider.

Les også:

Pårørende: De har gjort feil, legene og sykepleierne som hadde ansvar for jenta vår

Nærbilde av babyfot med venflon
PÅRØRENDE: Feil blir ikke gjort av «et sykehus». Feil behandling er utført av fagpersoner. Av mennesker.

En prematur jente er over den kritiske fasen, men dør av en infeksjon. Tilbake står en sønderknust familie. Hva skal Helsetilsynets undersøkelser, påvisning av lovbrudd og uforsvarlig helsehjelp tjene til?

Foreldrene til den lille jenta som ble omtalt i Helsetilsynets årsrapport har selv satt ord på sin opplevelse av hva som skjedde på sykehuset, og hvordan de opplevde Helsetilsynets håndtering av saken. Sykepleien har fått tillatelse til å gjengi teksten, som også er publisert i Helsetilsynet egen årsrapport

Les om rapporten her: Helsetilsynet fant lovbrudd i 17 av 18 tilsynssaker

Se selve rapporten her.

Hvordan tenker pårørende?

Pårørende går til sakens kjerne.

Den er slik.

De har gjort feil, legene og sykepleierne som hadde ansvar for jenta vår.

De har gjort feil så grove at hun døde.

Statens helsetilsyn har kommet til at «barnet ikke fikk forsvarlig oppfølging, overvåkning og behandling».

Det er brudd på lover og forskrifter.

Men det får ingen konsekvenser for dem som var involvert i situasjonen.