fbpx Stor skepsis til vaksiner i Europa Hopp til hovedinnhold

Stor skepsis til vaksiner i Europa

Nærbilde av sprøytespiss.
SKEPTISK: Av alle de 144 landene som er undersøkt, er vaksineskepsisen mest utbredt i Frankrike. Her svarer bare 47 prosent at de mener det er trygt å ta vaksiner, ifølge BBC. Foto: Mostphotos

Mange innbyggere i Europa føler seg ikke sikre på at det er trygt å ta vaksiner, ifølge en ny undersøkelse. Skepsisen er størst i Frankrike.

I Øst-Europa svarer 50 prosent at det er trygt å ta vaksiner i den globale undersøkelsen som er utført av Gallup for den britiske organisasjonen Wellcome.

Den tilsvarende andelen i Sveits og Østerrike ligger bare litt høyere enn i Øst-Europa.

Av alle de 144 landene som er undersøkt, er vaksineskepsisen mest utbredt i Frankrike. Her svarer bare 47 prosent at de mener det er trygt å ta vaksiner, ifølge BBC. 33 prosent av de spurte i Frankrike er direkte uenige i at det er trygt.

– Stor helserisiko

– I økede grad finnes det befolkningsgrupper og hele land i verden hvor tilliten til vaksiner faller og færre vaksinerer seg. Dette utgjør en stor helserisiko, sier Imran Khan i Wellcome til avisa  The Guardian.

I Norge er tilliten til vaksiner høyere enn i mange andre europeiske land. Her svarer 83 prosent at det er trygt å ta vaksiner.

Undersøkelsen ble gjennomført som en del av Gallup World Poll mellom april og desember i fjor, og resultatene ble offentliggjort onsdag.

Ser konsekvensene

Også i mange utviklingsland er det høy tillit til vaksiner. Både i Bangladesh og Rwanda svarer nærmere 100 prosent at vaksiner er trygge, effektive og viktige for barn.

– Kanskje forklaringen er at mennesker i disse landene kan se hva som skjer hvis du ikke tar vaksiner, sier Khan.

Skepsis til vaksiner i vestlige land skyldes i alle fall delvis konspirasjonsteorier og feilaktige påstander som spres på nettet. Meslingutbrudd i en rekke land er knyttet til vaksineskepsis, som av Verdens helseorganisasjon (WHO) er utpekt til en av de ti største truslene mot global helse.

Les også:

WHO: Vaksinemotstand er en global helsetrussel

ANTIVAKSINE: Motvilje eller det å nekte å ta vaksiner til tross for at disse er tilgjengelige, truer med å reversere fremgangen med å bekjempe sykdommer som kan forebygges av vaksiner, mener WHO. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

WHO har vaksinemotstand på listen over ti globale helsetrusler det kommende året.

WHO (World Health Organization) har nylig publisert en liste hvor de trekker frem ti trusler mot den globale helsen i 2019.

Vaksinemotstand er listet opp sammen med globale trusler som blant annet hiv, Dengue-feber og ikke-smittsomme sykdommer som kreft, diabetes og hjertesykdommer.

  Kommet tilbake

  WHO peker i oversikten på at vaksiner er en av de mest kostnadseffektive tiltakene for å unngå sykdom:

  – Nå forebygger vaksiner mellom to og tre millioner dødsfall i året. Ytterligere halvannen million dødsfall kunne vært unngått om man fikk bedre vaksinedekning globalt, skriver WHO.

  – Meslingtilfellene har for eksempel økt med 30 prosent på verdensbasis. Årsakene til økningen er sammensatt, og ikke alle tilfellene skyldes vaksinemotstand. Men noen land som var nær ved å utrydde sykdommen, har sett en økning, skriver WHO.

  Les også: Flere smittet av meslinger i Europa

  FHI: – Deler bekymringen

  – Vi deler WHOs bekymring for vaksinemotstand, sier Tone Bruun, overlege ved avdeling for vaksineforebyggende sykdommer ved Folkehelseinstituttet (FHI).

  Hun påpeker at vaksinasjonsdekningen i Norge er god. 

  – I enkelte europeiske land er dette et problem, men foreløpig er det ikke et stort problem i Norge.

  – Likevel ønsker vi å følge med på dette. Vi ønsker å vite mer om holdningene til vaksinasjon i befolkningen, om det er spesielle grupper som er mer tvilende enn andre, og i tilfelle hvorfor, sier hun.

  I fjor var det 12 tilfeller av meslinger i Norge. I 2017 var det 1 tilfelle, i 2016 var det 0, og i 2015 var det 14 tilfeller, ifølge tall fra MSIS, FHIs statistikkbank.

  Lytt til spørsmålene

  Folkehelseinstituttet har blant annet disse rådene til helsepersonell som møter foreldre som har usikkerhet eller motforestillinger mot  barnevaksinasjonsprogrammet :

  Noen viktige huskeregler:

  • Lytt til spørsmålene deres
    
  • Ta deres bekymring på alvor
    
  • Gi faglig velfundert og riktig informasjon. Gi dem informasjon fra medisinsk ståsted – om risiko ved vaksine, men også om risiko ved sykdom. Skremsler er ikke hensiktsmessig som overtalelsesmetode.
    
  • Vær oppdatert, ha nok kunnskap til å besvare foreldrenes spørsmål, og helst nok til å kjenne igjen bakgrunnen for spørsmålene og nok til å kunne møte informasjon hentet fra internett.
  • Dette er WHOs liste over ti globale helsetrusler i 2019:

   • Luftforurensning og klimaforandring
     
   • Ikke-smittsomme sykdommer
     
   • Global influensapandemi
     
   • Sårbare levekår
     
   • Antimikrobiell resistens
     
   • Ebola og liknende utbrudd
     
   • Svak primærhelsetjeneste
     
   • Dengue-feber
     
   • Vaksinemotstand
     
   • Hiv